Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Grunnlovsutstillingen "Vi 1814 - 2014"

Kan utstillinger engasjere?

Er det greit at Facebook og Google vet alt om deg? Er sosiale medier arenaer for fellesskap eller mobbing? Er barn rettsløse i Norge i dag? Grunnlovsutstillingens ulike spørsmål vekker debatt og er en ressurs i undervisningen

Grunnlovsutstillingen innvandring og demokrati

Grunnlovsutstillingen "Vi 1814 - 2014" åpnet i mai 2014 og blir stående på Universitetsmuseet i flere år framover. Siktemålet med utstillingen er å engasjere til samtale og debatt om våre politiske verdier, ikke minst om de utfordringene som truer demokratiet.

Museets mål er at utstillingen skal brukes aktivt både gjennom arrangmenter, debatter og ikke minst ved ulike undervisningstilbud. Utstillingen brukes nå også  som en pedagogisk ressurs av  de samfunnsvitenskapeliige fagene på UiB , både av sammenliknende poitikk og administrasjons- og organisasjonsvitenskap. I tillegg er undervisningsopplegget omkring  ytringsfrihet for videregående skoleelver populært.

Les mer om utstillingen i Årbok for Universitetsmuseet 2014