Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Nyhet

Hvordan utforske artsmangfoldet i havet?

Hvordan identifiserer og navngir forskerne grupper av organismer som vi kaller «arter»? Vet vi at forskere som studerer en bestemt navngitt art i realiteten har studert den samme arten?

marint_artsmangfold.jpg

DNA lab avdekke marint artsmangfold

Les mer i Årbok for Universitetsmuseet 2015, Hvordan utforske artsmangfoldet i havet?. Du kan laste ned hele utgaven eller enkeltartikler via museet nettsider. Selve trykksaken er til salgs i museumsbutikken.