Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
teaterutstilling på Universitetsmuseet

On stage - off stage - back stage

Utstillingen «On stage – off stage - back stage» viser scenemodeller, kostymer, rekvisitter, teaterplakater og foto hentet fra ulike teateroppsetninger.

2 on stage back stage
Foto/ill.:
Jo Høyer

Hovedinnhold

Utstillingen viser hva som ligger bak en teaterutstilling og som er med å skape teaterets magi. Teaterplakaten har også en sentral plass i denne utstillingen, fra de første tekstplakatene til dagens store, fargerike og grafiske plakater.

Fra back stage til on stage
Utstillingen har selv sin egen «dramaturgi». Du møter teaterets gjenstander, elementer og oppgaver fra baksiden; back stage. Dette kan du følge videre fram til neste rom der du kan oppleve hvordan dette kommer blir vist på scenen for teaterpublikumet; on stage.

Den Nationale Scene har en sentral plass i Bergens teaterhistorie og er byens hovedscene innen teater. De fleste av scenemodellene og kostymene er hentet derfra. Utstillingen viser også hvordan man tidligere brukte malte kulisser og manuelle effekter i kontrast til dagens tekniske løsninger i det moderne teaterhuset.

Utstillingen presenterer flere foto fra ulike forestillinger gjort av nylig avdøde Trygve Schønfelder. Han kom til å virke som teaterfotograf blant annet på Den Nationale Scene. Hans teaterfotografi representerte noe nytt, ikke bare som markedsføring, men også som dokumentasjon. Istedenfor oppstilte stillbilder fotograferte han under prøvene. Slik ble skuespillerne presentert slik de framsto i øyeblikket. Hans teaterfotografi har gitt ettertiden en viktig dokumentasjon om teaterets flyktige kunst.

Fra forestilling til utstilling
*Når teppet går ned, er forestillingen og teateropplevelsen over.  Med denne utstillingen blir teaterarbeidet « foreviget» der kostymene, modellene, foto og plakatene dokumenterer den omfattende arbeidsprosessen som ligger bak.

Prosjektgruppen
Porsjektgruppen har bestått av: Utstillingsarkitekt Anne Aspen, faglig ansvarlig Kari Gaarder Losnedahl, musesumspedagog Margareth Hosøy og prosjektleder Kari K Årrestad

Utstillingen er produsert av Universitetsmuseet