Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyhet

SommerViten på Universitetsmuseet

Som en del av sommerskolen SommerViten arrangeres Darwin og biologi- dagen på museet i uke 27 og 28.

SommerViten 2015
Foto/ill.:
Margareth Hosøy

Her får barna utforske biologiens verden ved å studere skjelett og hodeskaller, de får studere blomster og bier og ikke minst skal de løse et mysterium med et lik funnet i en åker.
SommerViten er et sommerkurs arrangert av Vil Vite og fagavdelingen for barnehage og skole i Bergen Kommune.