Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyhet

Funn av 9000 år gammel hodeskalle

C14-dateringer av en hodeskalle som ble funnet på Kyrkjetangen på Bønes ved Bergen i sommer viser seg å være levninger etter et menneske som levde i eldre steinalder, for ca. 8500-9000 år siden. Dette er blant de eldste funn som er gjort av menneskeskjelett i Norge. Foreløpige analyser av kraniet tyder på at det er fra et godt voksent individ, sannsynligvis en mann, som har levd av det havet kunne gi.

Hodeskalle fra Kyrkjetangen
9000 år gammel hodeskalle funnet på Bønes i 2015
Foto/ill.:
Anne Karin Hufthammer

Hovedinnhold

Hodeskallen ble funnet av en turgåer på Bønes, ved Nordåsvannet sør for Bergen. Det ble ganske raskt slått fast at dette ikke var et nyere funn, men at skallen var fra et menneske som døde for svært lenge siden. Universitetsmuseet i Bergen fikk derfor hånd om kraniet, og en dateringsprøve av beinmaterialet viser nå at det er fra eldre steinalder. I tillegg viser isotopanalyser at dette mennesket har levd hovedsakelig av sjøpattedyr og i mindre grad av fisk og skalldyr. I denne perioden levde menneskene på Vestlandet av jakt og fiske, de flyttet fra sted til sted og de bodde for det meste langs kysten.

Vært under vann

Kraniet lå i jordmasser som var tatt fra en myr like i nærheten. Området der kraniet opprinnelig hadde lagt, var fullstendig gravd ut og gjenfylt. Det er derfor ikke lenger mulig å finne ut om det opprinnelig bare var hodeskallen eller om det var hele skjelettet som hadde ligget der. Dette stedet var en myr som hadde vært opp til 4 m dyp, og hodeskallen har ligget på et nivå mellom10 og 14 meter over havet.

Havnivået ved Bønes steg fra ca. 10 til 14,5 meter over havet i perioden mellom 9000 og 7500 år siden. Det vil si at kraniet kan ha vært lagt ned i vann, i alle fall at har det vært dekket av vann under havstigningen. Dette bekreftes også av analyser. Undersøkelser med elektronmikroskop viser at en liten bit som ble funnet inne i kraniet består nesten utelukkende av kiselalger. Videre undersøkelser av algene vil gi svar på om skjelettet har ligget i ferskvann og/eller saltvann.

Begravelse eller deponering?

Funn av skjeletter fra eldre steinalder er sjeldne i Skandinavia, men de finnes. I de fleste tilfelle er det regulære begravelser i jord. Men døde mennesker har også vært lagt ned på grunt vann. I andre tilfelle er det deponering av enkelte deler av skjelettet, som hodeskaller eller ben fra hender eller føtter. Vi vet altså ikke om skallen fra Bønes stammer fra en begravelse eller om det dreier seg om en slik deponering.

Fremover vil museet arbeide videre med å undersøke ytre form, størrelse og særtrekk (morfologiske studier) ved kraniet, undersøke tennene, både for slitasje og plakk, gjøre genetiske studier av skjelettet, blant annet for sikker kjønnsbestemmelse, i tillegg til flere isotopundersøkelser. Viktigst her er en analyse av strontiumverdier. Slike undersøkelser vil kunne gi oss mer informasjon om hvem dette mennesket var og hvor det kom i fra.

Undersøkelsene blir gjort av Universitetsmuseet i Bergen ved Anne Karin Hufthammer, osteologi, Avdeling for naturhistorie sammen med Knut Andreas Bergsvik og David Simpson arkeologi, Avdeling for kulturhistorie.