Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Årbok for Universitetsmuseet 2015

Årbok 2015: Klima i endring

Årboken 2015 er kommet, i år med ett tema: "Klima i endring". Klima legger rammene for våre liv og samfunn. Forskning, nye arkeologiske funn og klimaindiaktorer fra museumssamlingene bidrar alle med kunnskap om årsaker og virkningene av at klimaet nå endrer seg. Dette handler årets utgave av Årbok for Universitetsmuseet om.

Årbok  2015 Klima og endring
Foto/ill.:
Leif Inge Åstveit

Hovedinnhold

Tidsserier,  målinger, kjerneprøver og materiale fra museets naturhistoriske samlinger, geologi og biologi (osteologi og pollenanalyse ) er viktige datagrunnlag for å forstå klimavariasjoner over tid. Med et nå varmere klima foregår nedsmelting av breer og fonner raskere og avdekker nye arkeologiske funn som kan fortelle os mer om menneskers historie. Dette spennende arkeologiske materialet utvider også kunnskapen vår om endringer i klimaet. Temaet for årboken denne gang har altså et tverrfaglig perspektiv med artikler som i stor grad henter eksempler og forteller om prosjekter fra Vestlandet.

Hva driver klimaendringene?

Hardangervidda har vært et viktig utgangspunkt for undersøkelser ved Bergen Museum , nå Universtetsmuseet, helt fra Christies tid og fram til i dag. Den første artikkelen omhandler de store funnene av reinsdyrbein ved Finnsbergvatnet. Disse forteller om en intensiv reinsdyrfangst i eldre jernalder og i mellomalderen. Hvorfor denne fangsten i nettopp disse to periodene? Årsakene er antakelig flere, men vi aner en sammenheng mellom klimaforhold, reinsdyrbestand og fangstintensitet. Slik blir klimaforskning, viltforskning, osteologi og arkeologi kombinert og slår an den tverrfaglige tonen årets tema.

Hvorfor endret klimaforholdene seg i fortiden?  Hva betyr den menneskeskapte påvirkningen, og hvor fort skjedde endringene i fortiden sammenlignet med nå?  Du kan lese mer om dette i artikkelen av Eystein Jansen "Hva driver langsiktige og kortsiktige klimaendringer".

Årboken belyser disse spørsmålene gjennom artikler om klimavirkninger globalt og lokalt, havets klimahistorie og om Vestlandsregnet. Vegetasjonshistorien og lokal klimavariasjon bidrar til å forklare vekst, utbredelse og endringer av store isbreer som Jostedalsbreen. Isbreer og fonner er interessante ikke bare som klimaindikatorer. Fra fonnene smelter det nå fram i dagen spennende arkeologisk materiale fra tidligere menneskelig aktivitet. Dette materialet har gjennom lang tid ligget trygt forvart i frossen tilstand. Når det nå avdekkes og brytes ned av vind og vær blir det ekstra viktig både å kartlegge og ikke minst sikre dette enestående materialet. 

Den siste artikkelen viser eksempler fra våre naturhistoriske samlinger som dokumenterer klimaendringer gjennom historien. Å gjøre dette verdifulle materialet tilgjengelig for forskere og andre er en viktig oppgave for å løse utfordringene vi nå står overfor.

Du kan laste ned hele utgaven eller enkeltartikler her. Selve trykksaken er til salgs i den digitale museumsbutikken, eller i vestibylen på Historisk museum.