Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Årbok for Universitetsmuseet 2015

Breane på Vestlandet - har dei eksistert kontinuerleg sidan siste istid?

Sidan siste istid, som tok slutt for omlag 11.700 år sidan har breane variert i storleik som resultat av klimaendringar. Har dei som er på Vestlandet - eksistert kontinuerleg sidan då?

blåis
Blåisen, ein utløpsbre frå Hardangerjøkulen
Foto/ill.:
atle nesje

Hovedinnhold


Er snøen og breane ’evige’, eller har breane vore bortsmelta? I så fall når kom dei tilbake
og korleis har breane i Vest-Noreg variert i storleik etter siste istid?  Dette kan du lese om i professor Atle Nesje sin artikkel som du finn i 2015- utgåva av Universitetsmuseet si årbok . Du kan laste ned artikkel. Selve trykksaken er til sals på museumsbutikken, eller i vestibylen på Historisk museum.