Hjem
Program for universitetspedagogikk

Noe om vurdering og noe om læring

Noe om vurdering og noe om læring – Noe om Innspill og Månedens Tips

Hovedinnhold

 “Eksamen – fremdeles en hodepine?  Hvor bevisst er vi når det gjelder å sørge for at det er en sammenheng mellom det som sies i form av læringsutbyttebeskrivelser på den ene siden, og vurderingsformene på den andre?”, sier Arild Raaheim i Innspill for juli og august.

 

“Spør en kollega”, sier Arild Gulbrandsen under Månedens Tips.  Det handler (tilsynelatende?) om noe annet, men fellesnevneren er læring: studenters læring og universitetslæreres læring.

 

Og så er det noen tanker rundt Innspill og Månedens Tips.  Se omtale under Fra Staben.

 

Det er ferietid.  Derfor blir disse bidragene liggende ute både i juli og august. Nye bidrag kommer 1. september.