Hjem
Program for universitetspedagogikk

Biologi og musikk? Innovasjon og utfordring

Hovedinnhold

To nye bidrag i Mai 2012 illustrerer potensialet for utvikling av

utdanningen ved UiB. Professor Karin Pittman kopler

studentpresentasjoner i biologi til scenisk fremførelse av dans og

opera. Universitetslektor og komponist Morten Eide Pedersen tar for

seg noen sentrale aspekter innen musikkutdanning knyttet til

fremførelse ? også sett i forhold til spenningen mellom FORSKNING og

KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID.

Et fellesnevner for biologien og musikken i de to bidragene er at det

handler om fremførelse med andre virkemidler enn ord.

Igjen ser vi at tilsynelatende helt ulike fagmiljøer ved universitetet

ofte holder på med noe av det samm og kan ha mye å lære hverandre ? og

av hverandre!. Møter på tvers av fag og fakulteter er en ressurs!