Hjem
Program for universitetspedagogikk

Ny måned - Nytt innspill - Nye Tips

Det er mars – og to nye månedlige bidrag i Upedbloggen.

Hovedinnhold

Det ene er et INNSPILL ved Anders Bærheim, professor i allmennmedisin og leder av Programutvalg for medisin ved UiB.  Han tar for seg noen aspekter ved profesjonsutdanning, med medisin som eksempel. Hva kreves av morgendagens lege, og hvordan kan utdanningen legges opp i samsvar med det? En profesjon læres erfaringsbasert. Relevansen er åpenbar også for andre profesjonsutdanninger.

Innspillet er relevant også for universitetspedagogisk virksomhet. Vi driver også en art profesjonsutdanning: Det handler om opplæring av vitenskapelig ansatte til den slags profesjon det er å være underviser og veileder for studenter. (Se Utøvelse og innlegg om “Teori og praksis” under Fra Staben.)  

Det andre er et MÅNEDENS TIPS ved professor Mette Andersson, Sosiologisk institutt. Hun har drevet innovasjon i egen undervisning.  Forbedring av undervisningsopplegg handler ofte om utvidelse av handlingsrepertoaret. Da behøves eksempler. “Alle” vil gjerne drive bedre undervisning, men hvordan skal en gjøre det?  Beskrivelser som dette kan forhåpentligvis gi både tips og ideer til utprøving.