Hjem
Program for universitetspedagogikk

Innovasjoner i undervisning og læringsformer

Det er april - og igjen to nye eksterne bidrag i Upedbloggen. De handler på hvert sitt vis om viktige nybrottsarbeid innen universitetsutdanning.

Hovedinnhold

Universitetets oppgave er å utvikle, forvalte og formidle kunnskap på et høyest mulig nivå i samfunnet. Der har undervisning en sentral plass. Men det står ikke skrevet noe sted at undervisningen skal holdes i form av forelesninger!  Det handler om tradisjon, og vane.

Forelesningen har naturligvis sin plass i mange situasjoner og sammenhenger. Men tiden vi lever i, preget av raske endringer og den informasjonsteknologiske revolusjonen, endrer forutsetningene for utdanning radikalt. Det byr på store utfordringer for universitetet. Det er både naturlig og nødvendig å utforske nye læringsformer i tillegg til de tradisjonelle.

Begge innleggene denne ganger beveger seg utenfor allfarvei. De er med på å rydde nytt pedagogisk land. I INNSPILL handler det om et dyptgående e-læringsverktøy innen geovitenskap, utviklet på fagets premisser. Det gir nye dimensjoner og ny fleksibilitet inn i læringsprosessene. Mulighetene er åpenbare. Men hva er begrensningene, hva vinner en og hva taper en, eventuelt?  MÅNEDENS TIPS handler om elementer fra teater og skuespillerkunst som bygges inn i medisinerutdanningen. Dette er et nyskapende “faglig crossover” med potensial også inn i andre fagfelter (f.eks. praktisk pedagogikk, psykologi, jus?)

Innleggene er på et vis ytterpunkter på en skala med teknologien i den ene enden og det som angår “hele mennesket” i den andre.  Fremtidens universitet behøver begge deler.