Hjem
Program for universitetspedagogikk

Biologi og musikk? Innovasjon og utfordring

Hovedinnhold

To nye bidrag i Mai 2012 illustrerer potensialet for utvikling av utdanningen ved UiB.  Professor Karin Pittman kopler studentpresentasjoner i biologi til scenisk fremførelse av dans og opera. Universitetslektor og komponist Morten Eide Pedersen tar for seg noen sentrale aspekter innen musikkutdanning knyttet til fremførelse - også sett i forhold til spenningen mellom FORSKNING og KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID.

Et fellesnevner for biologien og musikken i de to bidragene er at det handler om fremførelse med andre virkemidler enn ord.

Igjen ser vi at tilsynelatende helt ulike fagmiljøer ved universitetet ofte holder på med noe av det samme og kan ha mye å lære hverandre - og av hverandre! Møter på tvers av fag og fakulteter er en ressurs!

 

Mer under Nytt fra Staben