Hjem
 • E-postMarco.Hirnstein@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 82+47 475 15 850
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  Rom 
  8B104 (8. etasje, BB-bygget)
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Hovedinteressene mine er:
1) I hvilken grad er ikke-invasive metoder for hjernestimulering en virksom behandling for psykiske og nevrologiske lidelser? Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) og transkraniell direkte strømstimulering (tDCS) blir mer og mer brukt for behandling av depresjon, schizofreni, hjerneslag og andre psykiske og nevrologiske lidelser. Likevel vet vi ganske lite om i hvilken grad disse metodene faktisk hjelper pasientene, og hvilke nevrologiske prosesser det er som danner grunnlaget for virkningen av ikke-invasiv hjernestimulering.

2) Hvordan oppstår kognitive kjønnsforskjeller? Vanligvis finner vi ingen, eller bare små, forskjeller i den kognitive kapasiteten til kvinner og menn. Likevel har kvinner en bedre verbal hukommelse, mens menn har en bedre romoppfatning. I denne sammenhengen fokuserer en del av forskningen min på hvordan ulike biologiske faktorer (f.eks. seksualhormoner, gener), sosiale faktorer (f.eks. stereotyper relatert til kjønn) OG psykologiske faktorer (f.eks. selvtillit) påvirker utviklingen av kognitive kjønnsforskjeller.   

3) Hva er fordelen av hemisfærisk spesialisering? Begrepet «hemisfærisk spesialisering» brukes til å beskrive at hver av våre to hjernehalvdeler er spesialisert for forskjellige funksjoner. For eksempel ligger språkevnene våre hovedsakelig i den venstre hemisfæren, mens vi gjenkjenner personer (ansikter) ved bruk av den høyre hemisfæren. Men hvorfor er det sånn? Hvorfor er de fleste av oss høyre- og ikke venstrehendte? Og hvilken rolle spiller evolusjonen her?  

Hemisfærisk spesialisering er også det som forbinder de ulike forskningsinteressene mine: Det finnes en teori at kognitive kjønnsforskjeller oppstår fordi menn har en sterkere hemisfærisk spesialisering enn kvinner. Den mer «asymmetriske» hjerneorganisasjonen hos menn virker å forsterke romoppfatningen, mens den mer «symmetriske» kvinnelige hjernen trolig forsterker språklige evner. Pasienter med depresjon og schizofreni viser ofte en redusert eller omvendt hemisfærisk spesialisering. Og hvis én av hemisfærene blir rammet av hjerneslag, tror noen forskere at den andre hemisfæren først må bli hemmet før hjernen kan rehabilitere seg. Metoder som TMS eller tDCS gjør det mulig å hemme eller stimulere spesifikke hjerneområder.

I samarbeid med Nevrokirurgisk Avdeling ved Haukeland universitetssykehus bruker jeg TMS for å lokalisere regioner i hjernen som er ansvarlige for motoriske funksjoner i pasienter med hjernesvulster - et arbeid som hjelper nevrologer å planlegge og forbedre nevrokirurgiske inngrep. 

Jeg er leder av FLaSH-gruppen (ForskningsLab for Stimulering av Hjernen). Støttet av Det psykologiske fakultet og Bergens Forskningsstiftelse er vårt hovedmål å undersøke om tDCS er en virksom behandling for hørselshallusinasjoner i pasienter med schizofreni og hva de underliggende nevronale mekanismene av behandlingen er. FLaSH-gruppen er tilknyttet Bergen fMRI-gruppen.

Video om hjerne stimulasjon:

Video og nyheter om vår "stemmehøring" online studie:

Medieoppslag av STOPP STEMMER prosjektet:

Intervjuer om kognitive kjønnsforskjeller:

Intervjuer om (venstre-)hendthet:

Ved Universitetet i Bergen er jeg ansvarlig for “PSYK207: Læring og atferdspsykologi» og delvis ansvarlig for «PSYK250: Bacheloroppgave i generell psykologi». Oppgavene mine inneholder blant annet å holde forelesninger og seminarer, sensurere eksamener og veilede både Bachelor-, Master-, Emne- og Hovedoppgaver.

I tillegg hadde jeg ansvar for flere Bachelor- og Masterkurs og –studenter ved Ruhr-Universitetet Bochum (Tyskland, mellom 2006-2007) og Universitetet i Durham (Storbritannia, mellom 2007-2011).

 

Tidsskriftartikler
 • Hjelmervik, Helene; Hausmann, Markus; Craven, Alexander R.; Hirnstein, Marco; Hugdahl, Kenneth; Specht, Karsten. 2018. Sex- and sex hormone-related variations in energy-metabolic frontal brain asymmetries: A magnetic resonance spectroscopy study. NeuroImage. 172: 817-825. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.01.043
 • Hirnstein, Marco. 2017. Lateralized brain functions—methods in human and non-human species [Book review of Lateralized brain functions—methods in human and non-human species, by L. Rogers & G. Vallortigara). Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 1-3. doi: 10.1080/1357650X.2017.1368532
 • Hjelmervik, Helene; Westerhausen, Rene; Hirnstein, Marco; Specht, Karsten; Hausmann, Markus. 2015. The neural correlates of sex differences in left-right confusion. NeuroImage. 113: 196-206. doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.02.066
 • Ocklenburg, Sebastian; Güntürkün, Onur; Hugdahl, Kenneth; Hirnstein, Marco. 2015. Laterality and mental disorders in the postgenomic age - A closer look at schizophrenia and language lateralization. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 59: 100-110. doi: 10.1016/j.neubiorev.2015.08.019
 • Hirnstein, Marco; Hugdahl, Kenneth. 2014. Excess of non-right-handedness in schizophrenia: Meta-analysis of gender effects and potential biases in handedness assessment. British Journal of Psychiatry. 205: 260-267. doi: 10.1192/bjp.bp.113.137349
 • Ocklenburg, Sebastian; Hirnstein, Marco Andre; Beste, Christian; Gunturkun, Onur. 2014. Lateralization and cognitive systems. Frontiers in Psychology. 5. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01143

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Journal papers: academic

 • Hirnstein, M., Hugdahl, K., & Hausmann, M. (2018). Cognitive sex differences and hemispheric asymmetry: A critical review of 40 years of researchLaterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, doi: 10.1080/1357650X.2018.1497044.
 • Hirnstein, M., Larøi, F., & Laloyaux, J. (2018). No sex difference in an everyday multitasking paradigm. Psychological Research. doi: 10.1007/s00426-018-1045-0
 • Hjelmervik, H., Hausmann, M., Hirnstein, M., Craven, A. R., Hugdahl, K., & Specht, K. (2018). Sex- and sex hormone-related variations in energy-metabolic frontal brain asymmetries: A magnetic resonance spectroscopy study. Neuroimage. doi: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.01.043
 • Hirnstein, M. (2018). [Book review] Lateralized brain functions—methods in human and non-human species. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 23(3), 377-379. doi: 10.1080/1357650X.2017.1368532
 • Hirnstein, M., Johnsen, E., Marquardt, L., Hugdahl, K., Güntürkün, O., & Ocklenburg, S. (2016). Lateralisering og schizofreni I den postgenomiske æra – en symptombasert tilnærming. BestPractice Psykiatri/Nevrologi, 28, 22-26.
 • Ocklenburg, S., Güntürkün, O., Hugdahl, K. & Hirnstein, M. (2015). Laterality and mental disorders in the postgenomic age – A closer look at schizophrenia and language lateralization. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 59, 100-110. (Nivå 2)
 • Hjelmervik, H., Westerhausen, R. Hirnstein, M., Specht, K., & Hausmann, M. (2015). The neural correlates of sex differences in left-right confusion. Neuroimage, 113, 196- 206. (Nivå 2) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811915001901
 • Ocklenburg, S., Hirnstein, M., Beste, C., & Güntürkün, O. (2014). Lateralization and cognitive systems. Frontiers in Psychology, 5, doi: 10.3389/fpsyg.2014.01143. http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.01143/full
 • Hirnstein, M., & Hugdahl, K. The excess of non-right-handedness in schizophrenia: A meta-analysis of sex effects and potential biases in handedness assessment. British Journal of Psychiatry, 205(4), 260-267. (Nivå 2) http://bjp.rcpsych.org/content/205/4/260.abstract 
 • Hirnstein, M., Coloma Andrews L., & Hausmann, M. Gender-stereotyping and cognitive sex differences in mixed- and same-sex groups. Archives of Sexual Behavior, 43, 1663-1673. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-014-0311-5
 • Hirnstein, M., Hugdahl, K., & Hausmann, M. (2014). How brain asymmetry relates to performance - a large-scale dichotic listening study. Frontiers in Psychology, 4. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00997. http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2013.00997/full
 • Hirnstein, M., Westerhausen, R., Korsnes, M. S., & Hugdahl, K. (2013) Sex differences in language asymmetry are age-dependent and small: A large-scale, consonant vowel dichotic listening study with behavioral and fMRI data. Cortex, 49(7), 1910-1921. (Nivå 2)
 • Ocklenburg, S., Westerhausen, R., Hirnstein, M., & Hugdahl, K. (2013). Auditory hallucinations and reduced language lateralization in schizophrenia: A meta-analysis of dichotic listening studies. Journal of the International Neuropsychological Society, 19(4), 410-418.
 • Hirnstein, M., Westerhausen, R., & Hugdahl, K. (2013). The right planum temporale is involved in stimulus-driven, auditory attention – evidence from transcranial magnetic stimulation. PLOS ONE, 8(2): e57316. doi: 10.1371/journal.pone.0057316. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0057316
 • Alba-Ferrara, L., De Erausquin, G. A., Hirnstein, M., Weis, S., & Hausmann, M. (2013). Emotional prosody modulates attention in schizophrenia patients with hallucinations. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 59. doi: 10.3389/fnhum.2013.00059. http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnhum.2013.00059/full
 • Hirnstein, M., Freund, N., & Hausmann, M. (2012). Gender stereotyping enhances verbal fluency performance in men (and women). Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology, 220, 70-77.
 • Hirnstein, M. Dichotic listening and left right confusion (2011). Brain and Cognition, 76, 239-244.          
 • Ocklenburg, S., Hirnstein, M., Ohmann, H., & Hausmann, M. (2011). Mental rotation does not account for sex differences in left-right confusion. Brain and Cognition, 76, 166-171.
 • Hirnstein, M., Bayer, U., Ellison, A. & Hausmann, M. 2011. TMS over the left angular gyrus impairs the ability to discriminate left from right. Neuropsychologia, 49, 29-33. (Nivå 2)
 • Ocklenburg, S., Hirnstein, M., Hausmann, M. & Lewald, J. 2010. Auditory space perception in left- and right-handers. Brain and Cognition, 72, 210-217.
 • Hirnstein, M., Leask, S., Rose, J. & Hausmann, M. 2010. Disentangling the relationship between hemispheric asymmetry and cognitive performance. Brain and Cognition, 73, 119-127.
 • Hirnstein, M., Ocklenburg, S., Schneider, D. & Hausmann, M. 2009. Sex differences in left-right confusion depend on hemispheric asymmetry. Cortex, 45, 891-899. (Nivå 2)
 • Hirnstein, M., Bayer, U. & Hausmann, M. 2009. Sex-specific response strategies in mental rotation. Learning and Individual Differences, 19, 225-228.
 • Hirnstein, M., Hausmann, M. & Güntürkün, O. 2008. The evolutionary origins of functional cerebral asymmetries in humans: Does lateralization enhance parallel processing? Behavioural Brain Research, 187, 297-303.
 • Hirnstein, M., Hausmann, M. & Lewald, J. 2007. Functional cerebral asymmetry in auditory motion perception. Laterality, 12, 87-99.

Book sections:

 • Hugdahl, K. & Hirnstein, M. (2013). Cerebral hemispheres: Behavior and imaging studies. In S. P. Koffler, J. E. Morgan, I. S. Baron, & M. F. Greiffenstein (Eds.), Neuropsychology: science and practice (pp. 95-113). New York: Oxford University Press.
 • Hirnstein, M. & Hausmann, M. 2010. Kognitive Geschlechtsunterschiede. In Handbuch Psychologie und Geschlechterforschung. Steins, G. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften. 69-85.

STOPP STEMMER
Dette prosjektet er finansiert gjennom eksellensmidler fra Det psykologiske fakultet og Bergens Forskningsstiftelse. Formålet er å redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni ved bruk av transkraniell direkte strømstimulering (tDCS). (Vennligst klikk her for mer informasjon)

Kjønn og Kognisjon
Sammen med fagmiljø fra UiBs Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (Norge), Universitet i Durham (Storbritannia) og Universitet i Padova (Italia) gjennomfører vi en del studier for å finne ut på hvilken måte kognitive kjønnsforskjeller utvikler seg. For eksempel: Hvordan påvirker ulike kjønnsrelaterte stereotyper romoppfatning og verbale evner? Finnes det forskjeller i kjønnsrelaterte stereotyper mellom ulike land og ulike studiefag (for eksempel naturfag versus sosialfag)? 

Farger og følelser
Sammen med Lynn Marquardt fra UiB og andre internasjonale samarbeidspartnere undersøker vi på hvilken måte vi forbinder visse farger med spesifikke følelser og om det finnes likheter og forskjeller mellom ulike land og folk. Her forklarer Lynn prosjektet i et radiointervju (14.4.2016, "Morgen med Radio Hordaland"). Arbeidet er ledet av Universitetet i Lausanne (Sveits).

For ytterligere informasjon, benytt deg gjerne av vår online test om farger og følelser.