Hjem
Utreisende forskere

Partner

Hovedinnhold

Reiser du med ektefelle

Se hvilke muligheter ektefelle har for jobb/utdanning under utenlandsoppholdet. (Euraxess.no)

Skatt og folketrygd

I hovedsak gjelder de samme reglene for partner som for den ansatte, selv om partner ikke har arbeidsinntekt i løpet av utreiseperioden. Dersom oppholdet er over 12 måneder kan kravet om trygdeavgift bortfalle, selv ved frivillig medlemskap i folketrygden. Det anbefales derfor i en tidlig fase å ta kontakt med skattekontoret, for å avklare hva som gjøres gjeldende for par som reiser ut sammen.

Visum

Oppholdstillatelse for partner avhenger av oppholdslandets regler. I mange land er det slik at det ikke innvilges visum for spouse/partner dersom man ikke er gift. Dette kan også gjelde selv om dere har felles barn. Ta derfor på et tidlig stadium kontakt med vertsinstitusjonen for å avklare hvilke regler som gjelder for partner.

 

Arbeid i oppholdsland

I mange land er det slik at partner ikke har tillatelse til å jobbe når de ankommer landet på et "spouse visa". Husk å undersøke med oppholdsland hvilke regler som gjelder for ditt visum.

Dersom partner skal jobbe i oppholdslandet, bør det søkes om en arbeidstillatelse dersom det ikke er et EØS land.  I EØS land har partner automatisk arbeidstillatelse.

Det kan også være slik at hvis partner har en profesjonsutdannelse, kan manglende lokal godkjenning gjøre det vanskelig å utøve yrket under oppholdet.

 

Merk at det er egne regler for å ha hjemmekontor i utlandet. Se nav for regler om hjemmekontor. (nav.no)

Arbeidstakere som ikke er utsendt av norsk arbeidsgiver må søke om frivillig medlemskap i folketrygden.