Hjem
Utreisende forskere

Reiser du med ektefelle/partner?

Skal du reise sammen med din partner/ektefelle? Vi har samlet informasjon om noen punkter for å hjelpe dere å planlegge oppholdet.

Hovedinnhold

Trygdemedlemsskap

Se hva NAV skriver om opphold i utlandet dersom du ikke arbeider. Dersom oppholdet er over 12 måneder kan kravet om trygdeavgift bortfalle, selv ved frivillig medlemskap i folketrygden. Det anbefales derfor i en tidlig fase å ta kontakt med NAV, for å avklare hva som gjøres gjeldende for medfølgende part. 

Visum

Oppholdstillatelse for partner/ektefelle avhenger av oppholdslandets regler. I mange land er det slik at det ikke innvilges visum for spouse/partner dersom man ikke er gift. Dette kan også gjelde selv om dere har felles barn. Ta derfor kontakt med vertsinstitusjonen for å avklare hvilke regler som gjelder i ditt tilfelle. 

 

Arbeid i oppholdsland

I mange land er det slik at partner/ektefelle ikke har tillatelse til å jobbe når de ankommer landet på et "spouse visa". Husk å undersøke med oppholdsland hvilke regler som gjelder for ditt visum.

Dersom partner skal jobbe i oppholdslandet, bør det undersøksøkes om man trenger arbeidstillatelse.  I EU/EØS land har partner med EU/EØS statsborgerskap automatisk arbeidstillatelse. Partnere med ikke EU/EØS statsborgerskap må undersøke om de må ha arbeidstillatelse. 

Det kan også være slik at hvis partner har en profesjonsutdannelse, kan manglende lokal godkjenning gjøre det vanskelig å utøve yrket under oppholdet.

 

Merk at det er egne regler for å ha hjemmekontor i utlandet. Se nav for regler om hjemmekontor. (nav.no)