Hjem
Utreisende forskere

Opphold i USA

Nederst på siden vil du finne en guide til planlegging og gjennomføring av forskningsopphold i USA som nedlastbar pdf. I denne vil du finne mye nyttig informasjon.

Hovedinnhold

Visum

Visum eller visumfrihet

Hvilket visum du skal ha avhenger av hva du skal gjøre under oppholdet i USA, og ikke alltid av lengden på oppholdet.

For opphold i inntil tre mnd uten å jobbe sammen med en amerikansk institusjon, kan du benytte deg av ESTA og Visa Waiver programmet. Dette kan du søke om online uten å dra til ambassaden.
Dette vil være for eksempel dersom du skal kun benytte deg av bibliotekstjenester, eller ha arbeidsmøter med personer.

For opphold over tre måneder, eller dersom du skal arbeide på en amerikansk institusjon må du har visum. Som invitert forsker vil du som regel søke om et J-1 visum.

Visumsøknaden er en tredelt prosess hvor den første delen er registrering i SEVIS, en online søknad  etterfulgt av personlig oppmøte til intervju på Amerikansk ambassade. Du bør beregne seks måneder fra start til slutt for å søke om visum.

 

Medfølgende familie (ektefeller og barn under 21 år) får J2 visum som er koblet til J-1 søkerens visum. Samboerstatus kvalifiserer ikke til J2 visum.

 

Hvor lang tid tar det å få visum:

Det er viktig å sette av nok til visumprosessen.
En realistisk oversikt over tidsaspekt for å søke om visum:

  • Januar: Mottar invitasjonsbrev fra amerikansk vertsinstitusjon
  • April: Mottar dokument fra vertsinstitusjon og fyller ut elektronisk søknadsskjema. Booker dato for oppmøte ved ambassaden.
  • Mai: Besøker ambassaden. En til to uker etter mottar visum og pass.
  • Juni: Reiser til vertsinstitusjon. Reiser bort en til to uker tidligere for å ordne praktikaliteter før arbeidet starte
  • Juli: Begynner å arbeide.

 

Visa Waiver Program:

For å kvalifisere deg til Visa Waiver program må du ha som intensjon å reise til USA for en periode kortere enn 90 dager som turist eller på business reise. 
Da kan du søke gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
Dersom du har gyldig visum trenger du ikke å søke ESTA.

Det er mange nettsider som tilbyr seg å søke ESTA for deg mot gebyr. Dette er ikke nødvendig. Bruk offisiell nettside: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

 

Endret skattetrekk

Skatteavtalen med USA artikkel 15 gir mulighet for fritak for skatt ved opphold i USA i inntil to år. For å oppnå skattefritak, må du selv søke om skattfritak etter skatteavtalen artikkel 15. Avtalen gir deg mulighet til å søke reduksjon i inntektsskatt hvor du kun betaler trygdeavgiften i perioden du jobber i USA. Husk at toppskatt fortsatt blir beregnet, og at hele skatteåret vil bli vurdert dersom du er borte bare deler av kalenderåret.

Du søker om en foreløpig forhåndsgodkjenning av fritak for/endring av skattetrekk hos Skatteetaten før avreise. Dette gjøres ved å ta kontakt med skattekontoret på altinn.no. Det er ikke et eget skjema for dette, så skattekontoret har anbefalt at du bruker kontaktskjema. Du må  legge ved invitasjonsbrevet fra vertsinstitusjonen som må være signert før oppholdet starter for at du skal kunne søke skattefritak for perioden.

Dette er en forhåndsgodkjenning på skattereduksjonen. Det endelige skattefritaket må du fremme i skattemeldingen ved å be om skattenedsettelse i skjema RF 1150 i de påfølgende kalenderårene etter du har vært på forskningsopphold.

Bekreftelser på helserettigheter

Er oppholdets lengde mindre enn tre måneder kan du ikke søke om å få bekreftelse på helserettigheter via Helfo. Da anbefaler de at du har egen reiseforsikring. Husk å sjekke om reiseforsikringen dekker formålet med reisen.

Reiser du på opphold over tre måneders varighet kan du søke om bekreftelse på helserettigheter skjema. Helsenorge.no. 

Avtalen med HELFO og eget forsikringskort i USA har nå gått ut.
Ansatte som reiser til USA bes derfor om å kjøpe lokal helseforsikring som anbefalt av vertsinstitusjon i forbindelse med visumsøknad.
Kontakt ditt fakultet/enhet i forbindelse med refusjon av kostnad til lokal helseforsikring.