Hjem
Utreisende forskere

Opphold i USA

Noen punkter du må være klar over om du reiser til USA.

Hovedinnhold

Visum

Visum eller visumfrihet

Hvilket visum du skal ha avhenger av hva du skal gjøre under oppholdet i USA, og ikke alltid av lengden på oppholdet.

For opphold i inntil tre mnd uten å jobbe sammen med en amerikansk institusjon, kan du benytte deg av ESTA og Visa Waiver programmet. Dette kan du søke om online uten å dra til ambassaden.
Dette vil være for eksempel dersom du skal kun benytte deg av bibliotekstjenester, eller ha arbeidsmøter med personer.

For opphold over tre måneder, eller dersom du skal arbeide på en amerikansk institusjon må du har visum. Som invitert forsker vil du som regel søke om et J-1 visum.

Visumsøknaden er en tredelt prosess hvor den første delen er registrering i SEVIS, en online søknad  etterfulgt av personlig oppmøte til intervju på Amerikansk ambassade. Du bør beregne seks måneder fra start til slutt for å søke om visum.

Medfølgende familie (ektefeller og barn under 21 år) får J2 visum som er koblet til J-1 søkerens visum. Samboerstatus kvalifiserer ikke til J2 visum.

Hvor lang tid tar det å få visum:

Det er viktig å sette av nok til visumprosessen.
En realistisk oversikt over tidsaspekt for å søke om visum:

  • Januar: Mottar invitasjonsbrev fra amerikansk vertsinstitusjon
  • April: Mottar dokument fra vertsinstitusjon og fyller ut elektronisk søknadsskjema. Booker dato for oppmøte ved ambassaden.
  • Mai: Besøker ambassaden. En til to uker etter mottar visum og pass.
  • Juni: Reiser til vertsinstitusjon. Reiser bort en til to uker tidligere for å ordne praktikaliteter før arbeidet starte
  • Juli: Begynner å arbeide.

Visa Waiver Program:

For å kvalifisere deg til Visa Waiver program må du ha som intensjon å reise til USA for en periode kortere enn 90 dager som turist eller på business reise. 
Da kan du søke gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
Dersom du har gyldig visum trenger du ikke å søke ESTA.

Det er mange nettsider som tilbyr seg å søke ESTA for deg mot gebyr. Dette er ikke nødvendig. Bruk offisiell nettside: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Skatteavtalen med USA

Skatteavtalen med USA artikkel 15 gir mulighet for fritak for inntektsskatt ved opphold i USA i inntil to år. Avtalen gir deg mulighet til å søke reduksjon i inntektsskatt hvor du kun betaler trygdeavgiften i perioden du jobber i USA. 

Hvordan søke om unntak av inntektsskatt

Du søker om unntak av inntektsskatt før du reiser.

Det er ikke et eget skjema for dette, så skattekontoret har anbefalt at du bruker kontaktskjema hos skatteetaten. I kontaktsskjema må du henvise til skatteavtalen mellom Norge og USA, artikkel 15. og legge ved invitasjonsbrev fra vertsinstitusjonen i USA. Invitasjonsbrevet må inneholde en kort beskrivelse av hva du skal gjøre, perioden du skal være der og det må være signert.

Du vil motta et svar på denne henvendelsen via innboksen din på min skatt eller altinn.no. Dersom du får innvilget søknaden vil du også få utstedt et nytt skattekort på ca 10% skattetrekk. 

Dette er en forhåndsgodkjenning på skattereduksjonen. Det endelige skattefritaket må du fremme i skattemeldingen ved å be om skattenedsettelse.

Ved retur til Norge eller når du ikke lenger har rett til unntaket må du selv gå inn på skatteetaten.no og endre skattekortet ditt tilbake til vanlig skattetrekk. 

Hvordan be om skattenedsettelsen i skattemeldingen?

Når du mottar skattemeldingen din må det stå en post med lønn opptjent i USA for at du skal kunne be om skattenedsettelsen. 

Du må endre skattemeldingen for å be om skattenedsettelsen ved å gå på "se alle opplysninger du kan legge til" Du vil da få opp valget- "Nødvendig informasjon og dokumentasjon for krav om redusert skatt eller trygdeavgift"I meny velger du "krav om skattenedsettelse etter skatteavtale"

Her fyller du inn datoer for opphold og sender inn endringene. 

Dersom det ikke står en egen post med "lønn opptjent i USA" i skattemeldingen din, må du ta kontakt med seksjon for lønn via hjelp.uib.no.

Helserettigheter og krav om helseforsiking

HELFO hadde tidligere en samarbeidspartner i USA som tok seg av refusjon av helseutgifter for utsendte arbeidstakere til USA. Denne avtalen ble sagt opp i 2022. Det er ellers ingen endring i dekningsgraden for helserettigheter i USA, men den ansatte må selv legge ut for kostnadene og be om refusjon fra HELFO. Eventuelt kan arbeidsgiver legge ut for kostnadene på vegne av den ansatte. Ved UiB har vi foreslått å utstede våre ansatte med eurocard med forhøyet beløpsgrense for å dekke slike utgifter. Vi anbefaler alltid at alle som reiser på forskningsopphold om å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet. 
 

Siden HELFO ikke lengre utsteder tilstrekkelig dokumentasjon på helserettigheter kan det være at din vertsinstitusjon krever at du kjøper en lokal helseforsikring, selv om du har både reiseforsikring og rettigheter fra HELFO. 

Ansatte som reiser til USA bes derfor om å kjøpe lokal helseforsikring som anbefalt av vertsinstitusjon i forbindelse med visumsøknad.
Kontakt ditt fakultet/enhet i forbindelse med mulig refusjon av kostnad til lokal helseforsikring.

Dokumenter

DS-2019 "certificat of eligibillity for Exchangevisitor J-1 status" er et viktig dokument. Dette dokumentet kommer fra sponsoren din og gir en kort oppsummering av perioden du skal oppholde deg i USA. Alle i reisefølget ditt vil ha sitt eget skjema. Husk at dette skjemaet må signeres hver gang du forlater USA innenfor visumperioden din.

I-94-skjemaet viser en oversikt over reisene dine til USA. Du kan bli bedt om å vise dette i papirformat. Dette kan lastes ned på nettet. I-94-skjemaet.

Søk om visum til USA på nettet. Du må møte personlig på den amerikanske ambassaden i Oslo for et intervju. Se den amerikanske ambassaden for mer informasjon.

Skolesystem i USA

Skolesystemet i USA Valg av skole kan påvirke skolens kvalitet. Det finnes flere offentlige og private skoler i USA.

Barnet begynner i første klasse det året de fyller 6 (før skolestart). Før skolestart vil barnet delta i førskole eller barnehage.

AlderSkole
3-4Pre-school
5-10Elementary/primary School
11-13Middle school (Intermediate School)
14-18High School