Hjem
Utreisende forskere

Folkeregister og skatt

Hovedinnhold

Oppholdet går mot slutten. Du skal nå tenke på hjemreise. 

Husk å melde fra til skolen om at barna skal ha skoleplass. Barnehagene har søknadsfrist for å søke barnehageplass.

Før du reiser hjem må du husk å avbestille løpende abonnementer, endre adresse og eventuelt kontoutbetaling for lønn. 

Folkeregister

Når du flytter tilbake til Norge, må du melde flytting via Folkeregisteret. Dersom du ikke eier bolig, kan du bli bedt om å dokumentere bosted i form av leiekontrakt. I noen tilfeller vil du også være nødt til å møte opp personlig for å melde flytting.

Skatt

Etter endt utenlandsopphold og meldt tilbakeflytting til Norge, må du oppdatere ditt skattekort dersom du har endret dette før utreise.

Ved påfølgende skattemelding, kan du også ha krav på fradrag for perioden du oppholdt deg utenfor Norge. Hvilke fradrag som gjelder for deg, er personlig, og det anbefales å enten møte på skattekontoret personlig eller å ta kontakt med Skattebetalerforeningen.