Hjem
Utdanning

Stipendordningar for utvekslingsstudentar

NORAM- og Fulbright-stipend

NORAM-stipend

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) har stipend for utveksling til USA. Du må være på master- eller PhD-nivå for å søke. Alle universitet og alle studium kvalifiserer til stipend.
Beløpene varierer fra $3 000 - $20 000 og blir gitt på bakgrunn av behov og akademisk kvalitet. 
Søknadsfrist er 15. desember 2017 for studieopphold høsten 2018 og våren 2019. Du trenger ikke å ha søkt om utveksling eller fått opptak ved et amerikansk universitet før å søke om NORAM-stipend.

For meir informasjon, se https://noram.no/graduate-stipender/

Fulbright-stipend

Studenter på masternivå som skal på utveksling til USA for ett akademisk år kan søke om Fulbright-stipend. Stipendbeløpene varierer fra NOK 100.000,- til NOK 200.000,-. Søknadsfristen for det akademiske året 2018/19 er 1. oktober 2017.

For meir informasjon, sjå https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/  

 

Erasmus-stipend

Erasmus+ er det største utdanningsprogrammet i Europa, finansiert av den Europeiske Union (EU). Norge og UiB deltek i programmet, og utvekslingsstudentar på Erasmus-avtalar ved UiB får eit stipend på 350 eller 400 Euro per månad, avhengig av kostnadsnivået i landet.

For meir informasjon, sjå www.uib.no/erasmus