Hjem
Utdanning
Sivilingeniør

Ved UiB kan du utdanne deg til sivilingeniør innen seks ulike fagfelt

UiB tilbyr seks ulike studieprogram som gir deg sivilingeniør-kompetanse. Gjør deg selv attraktiv ved å ta en sivilingeniørutdanning som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Bli sivilingeniør i medisinsk teknologi

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Ingeniørutdanning ved UiB

Alle sivilingeniørutdanningene våre er spesialiserte innenfor sine områder (energi, havbruk, havteknologi, medisinsk teknologi og Data Science). I tillegg til den spesialiserte kunnskapen får du kunnskap i fag som programmering, teknologiledelse, økonomi og miljøfag, som kommer svært godt med i arbeidslivet. 

Vi tilbyr følgende studium: 

Sivilingeniør i energi

Verden står ovenfor klimautfordringer og verdens energisituasjon er i rask endring. Hvordan kan vi legge om energiforsyning og energibruk? Hvilke fornybare energikilder kan gi energi til hele verden?

Gjennom dette studiet blir du bedre kjent med energi hentet fra sol, vind og biodrivstoff. I tillegg vil du få innsikt i framtidens teknologier. 

Med sivilingeniørkompetanse vil du få kunnskap om programmering, teknologiledelse, økonomi og miljøfag, i tillegg til de grunnleggende realfagene. 

Vi er tett på næringslivet, og har mange spennande samarbeidspartnere i praksisemnet vårt, ENERGI240.

Utdanningen er tilpasset samfunnsutviklingen. Som ferdig kandidat vil du bidra til å løse store, viktige utfordringer. Mange arbeidsgivere vil være på utkikk etter arbeidstakere som har oppdatert kunnskap om dette feltet. Med en mastergrad i energi vil du ha mange muligheter i arbeidsmarkedet, både i eksisterende selskap som Equinor, nye selskaper som Greenstat, virskomheter innen fornybar energi og mange flere. 

Sivilingeniør i havteknologi

Ved å studere sivilingeniør i havteknologi lærer du å bruke vitenskapelige verktøy for å løse teknologiske utfordringer relatert til anvendelse av måleutstyr i havet. Sentrale tema på studiet er måleteknologi, instrumentering, dataprogrammering, matematikk og fysikk. Studiet gir deg også kunnskap i innovasjon og økonomi. 
 
Som sivilingeniør i havteknologi kan du arbeide i bedrifter og forskingsinstitusjoner som har aktiviteter innen bruk av teknologi i havet og havnæringene. 
 
Studieprogrammet i havteknologi har et tett samarbeid med næringslivet i regionen og ulike bedrifter er vertskap for studenter i praksis. Praksis er obligatorisk i utdanningsløpet og studieprogrammet skaffer praksisplasser gjennom sitt omfattende nettverk. Mange av masteroppgavene i havteknologi utføres i samarbeid med faglig relevante bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Sivilingeniør i medisinsk teknologi

Dette studiet gir en unik mulighet til å prege framtidens helsevesen. Teknologi kan identifisere tidlige stadier av sykdommer. Pasientbehandlingen kan bli mer persontilpasset. Men for å lykkes, må etablerte fagutdanninger knyttes sammen med teknologer.

Programmet er tverrfaglig. Du får med deg en solid faglig ballast innen fysikk, matematikk, kjemi og dataanalyse. Samtidig flettes dette sammen med kunnskap fra medisin og andre helsefag.

Studiet gir sivilingeniørkompetanse i skjæringspunktet mellom teknisk utstyr, behandlingsmetoder, helsepersonell og medisinsk teknologi og utvikling.  

Dette er kompetanse som helsesektoren og farmasøytisk industri trenger. Med det femårige sivilingeniørprogrammet i medisinsk teknologi vil du være kvalifisert for jobb innen sykehussektoren, farmasøytisk industri og annen teknologisk industri. 

Sivilingeniør i havbruk

Siden dette programmet er utviklet i samarbeid med sjømatnæringen, vil vi påstå at du er nærmest garantert jobb etter endt studier.

Du lærer om havbruk i Norge og internasjonalt. I studiet inngår undervisning i biologien til artene i havbruk, teknologi, innovasjon og entreprenørskap. De to siste årene inngår en forskeropplæring i form av et masterprosjekt som gir deg dyp innsikt i en relevant problemstilling og forbereder deg til en jobb i havbruk, både innen næring, forvaltning og forskning. 

Våre kandidater får jobb innen FoU knyttet til havbruksbiologi, teknologi og den samlede verdikjeden. Tilbakemeldingene er positive når det gjelder at kandidatene våre har den nødvendige bredden til å se hele næringen under ett.

De som studerer hos oss har kontakt med næringslivet gjennom hele utdanningen. Vi har inviterte forelesere, besøk på anlegg, utplassering og semesteroppgave. Også masterprosjekter blir utført i samarbeid med sentrale aktører i næringen.

Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi

Alle bransjer preges av digitalisering, og mange bedrifter sliter med å få tak i medarbeidere som kan kombinere teknologisk og økonomisk kompetanse. På dette studiet får du en bred kompetanse innen informasjonsteknologi og økonomi. Du kan spesialisere deg innen en rekke områder, som kunstig intelligens, maskinlæring, fintech, bedriftsøkonomi, web science og datasikkerhet.

Du blir en del av en liten klasse med studenter, og en rekke av emnene er skreddersydde og eksklusive for studenter på studieprogrammet informasjonsteknologi og økonomi. Gjennom praksis kommer du i tett kontakt med næringslivet. Dette studieprogrammet gir deg solid kompetanse til å håndtere problemstillinger i skjæringsfeltet mellom teknologi og økonomi. En rekke bransjer etterspør slik kompetanse, for eksempel finans, høyteknologi, IT, revisjon, og offentlig sektor. 

Sivilingeniør i data science

Sivilingeniørstudiet i data science gir deg realfaglig kompetanse som er svært etterspurt i en verden som i økende grad blir formet av store mengder data. 

Du vil få ferdigheter innen alle områder av data science, for eksempel maskinlæring, matematikk, statistikk, programutvikling, nettverk og visualisering. Du vil bli ekspert på å samle inn, behandle og analysere data, og få erfaring i å lede prosjekt. 

I studieløpet får du nyttig praksiserfaring fra arbeidslivet. Når du er ferdig utdannet kan du jobbe innen flere sektorer som finans, store industriselskaper, konsulentbransje eller i gründervirksomheter. 

Hva kan du jobbe med?

Våre ingeniørutdanninger (sivilingeniør) er utviklet på bakgrunn av behov fra samfunnet og næringslivet. Hvis du for eksempel tar en utdanning innenfor havbruk og sjømat, kan du få jobb i blant annet oppdrettsselskaper, fórselskaper, eller innenfor forskning eller forsikring.

Tett på næringslivet
Alle våre ingeniørutdanninger er tett koblet på næringslivet. For eksempel er studieprogrammet i havteknologi et faglig samarbeid med Sjøkrigsskolen og Høgskolen på Vestlandet. Næringslivet i nærområdet bidrar med blant annet praksisplasser, masterprosjekter og lærekrefter for å gjøre studiene mest mulig relevante og matnyttige. 

Usikker på hva du vil studere? Ta utdanningstesten for realfag og teknologi!