Hjem
Studentsider

Ekstern eksamen ved UiB for utvekslingsstudenter

Studieadministrativ avdeling kan i visse tilfeller tilby studenter å avlegge ekstern eksamen ved UiB.

Boy fills out exam papers
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Ekstern eksamen vil si at studenten får anledning til å ta et annet universitets eksamen i UiBs lokaler, med UiBs personale som eksamensvakt.

Den primære målgruppen er innreisende utvekslingsstudenter som trenger å avlegge ekstern eksamen ved UiB for å få avsluttet sitt inneværende semester ved hjemme-universitetet, fordi deres semester ikke er synkront med det norske.

Sekundert kan det også gjelde norske utvekslingsstudenter som av ulike årsaker (som de selv ikke rår over) ikke har fått tatt de eksamenene de skulle på utveksling. Eksempelvis kan det være uro/demonstrasjoner på campus som har ført til undervisningsstopp og kansellering av eksamen.

Reglement

A. Kriterier for å få avlagt ekstern eksamen ved UiB:

 • Student må søke via Skjemaker innen 4 uker før eksamensdato (ved helt spesielle tilfeller kan det utvises skjønn med hensyn til denne fristen)
 • Vedkommende må ha studierett ved UiB på tidspunkt for eksamen
 • Eksamen må være innenfor normal arbeidstid ved UiB, og starte samtidig med de andre eksamenene. Normalt er dette kl. 09.00 norsk tid.*
 • Eksamensoppgaver må normalt være SA i hende tre virkedager før eksamen (helst digitalt)
 • SA sender primært besvarelser tilbake via epost, eventuelt bud dersom påkrevd

B. Studieadministrativ avdeling sitt ansvar innebærer:

 • Å behandle søknader om ekstern eksamen og gi tilbud/avslag
 • Å ordne eksamenslokale og vakthold under eksamen
 • Å ha kontakt med hjemmeuniversitetet og avtale oversending av eksamenspapirer
 • Å informere student om oppmøtetid
 • Å motta eksamenspapirer frå hjemmeuniversitetet
 • Å forberede besvarelsen for retur til ekstern institusjon

C. Studenten sitt ansvar innebærer:

 • Å søke gjennom Skjemaker senest 4 uker før eksamen
 • Å holde seg orientert om eksamen og det praktiske rundt den
 • Å sjekke at Studieadministrativ avdeling (eksamen@uib.no) har mottatt eksamenspapirene innen tre virkedager før eksamen, og eventuelt purre hjemmeuniversitetet, dersom de ikke er mottatt. 

* Eksamen arrangeres ikke på offiesielle høytidsdager i Norge.