Hjem
Utdanning

Utdanning i utlandet

Uansett hva du studerer ved UiB, kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Se hvilke 700 universitet du kan reise til.

Utveksling til University of Otago, New Zealand

I 2016 hadde mer enn 30 prosent av studentene som avla en grad ved UiB vært på utveksling. Her kan du se hvordan Mari hadde det når hun tilbrakte et halvår på University of Otago, New Zealand.

Hovedinnhold

– Utveksling er helt genialt, sier Edvard Nyvoll Bjørklund. Han lærte seg spansk på utveksling i Ecuador.

Å ta deler av utdanningen i utlandet er bra for deg - og bra for oss. Som UiB-student blir du sterkt oppfordret til å studere minst et halvt år i utlandet.

Bergen i Verden

Både som Hansaby og sjøfartsby har Bergen rettet blikket mot verden utenfor. Universitetet i Bergen er i dag det mest internasjonale universitetet i Norge.

  • Ingen universitetsstudenter reiser oftere på utveksling enn våre.
  • Det er mer enn 2000 internasjonale studenter ved UiB.
  • Vi har utvekslingsavtaler med rundt 700 universitet i hele verden.

Er det vanskelig å reise på utveksling?

Uansett hva du studerer vil du kunne reise på utveklsing. Det er enkelt å reise og vi hjelper deg gjennom hele prosessen

Du får økonomisk støtte. Faktisk er det mange som opplever å ha bedre økonomi på reise, enn når de studerer hjemme i Norge. 

I studentrapportene kan de lese hvordan andre UiB-studenter har opplevd det å reise på utveksling. 

Hvorfor skal jeg studere i utlandet

Det er mange grunner til å studere i utlandet. Her er fem ferdigheter du får ved å reise på utveksling:

  • Toleranse: Åpenhet og nysgjerrighet. Tilpasningsdyktighet. Respekt for andres kultur og meninger.
  • Kommunikasjon: Språkferdigheter og interkulturell kommunikasjon.
  • Kulturell forståelse: Kulturell selvbevissthet – å se hvordan egen kultur påvirker dine perspektiver og forventninger. Evne til å bygge forhold basert på tillit på tvers av kulturer.
  • Fleksibilitet: Evne til å se løsninger. Evne til å håndtere kompleksitet og usikkerhet. Smidighet og kreativitet.
  • Selvstendighet: Tro på egen kompetanse og ferdigheter. Handlekraft og evne til problemløsning. Aktiv søking etter nye perspektiver og erfaringer.

Kilde: Senter for internasjonalisering av utdanning, SiU

Søke høyere utdanning

Universitetet i Bergen tilbyr bachelor, master, årsstudier og profesjonsstudier innenfor alle fagområder.

De fleste studieprogrammene har oppstart på høsten.