Hjem
Utdanning
En trygg utdanning

Slik er det å studere realfag

– Det tar litt tid før du kommer inn i studierytmen, men så oppdager du at du begynner å få ting til. Hege og Dina forteller hvordan det var å begynne å studere realfag på Universitetet i Bergen.

Hege Frøysa forteller hvordan det er å studere matematikk for industri og teknologi
REALFAG: Hege Frøysa studerer matematikk på Universitetet i Bergen. – Vi har stor frihet på studiet, og etter innføringsemnene kan vi velge den retningen vi selv ønsker. Jeg likte godt programmeringsbiten i første semester, så den har jeg tenkt å plukke opp igjen nå til våren. Den friheten er gull.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Er du på jakt etter en god utdanning med solide jobbmuligheter, og en trygg og sosial studietid? Da bør du vurdere å studere realfag på Universitetet i Bergen. 

Realfagene kjenner du kanskje igjen fra videregående skole. Dette er viktige fagområder innen naturvitenskap og teknologi, både i seg selv og som byggeklosser i de fleste studieprogram.

Du kan lese mer om hvordan det er å være student på disse studiene:

Alle matematiske og naturvitenskaplige studier

Slik er det å studere realfag

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet er spesielt godt kjent for måten de tar imot nye studenter. 

Dina Hauge tar bachelorprogrammet i geovitenskap. Hun kjente ingen da hun startet opp som fersk student på studiet. 

– Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et veldig godt opplegg for å ta i mot nye studenter og gjøre overgangen fra videregående skole til studiet lettest mulig. I stedenfor at kullet bare møttes på forelesinger og i fadderuken, har vi quizer, bli kjent-leker, omvisning og innføring i hva vi må huske på som ny student. 

Hege Frøysa er bachelorstudent i matematikk for industri og teknologi. Hun tror det er lurt å bruke tid på skolen og være fysisk til stede, heller enn å sitte hjemme og lese.

– Da blir du kjent med andre. I begynnelsen kan du kanskje føle at alle har noen å være med unntatt deg selv, men de fleste kommer helt alene til studiet og kjenner ingen. Det er et lite og bra studiemiljø, og folk her er veldig åpne og interessert i å snakke med andre, seier hun.

I oppstarten av et nytt studie, kan du også møte litt motstand fordi fagene er helt nye, seier Hege.

Les mer: Hvordan er det å studere på UiB?

– Det tar litt tid før du kommer inn i studierytmen, men så oppdagar du at du begynner å få ting til. Du får veldig god oppfølging på studiet. I hvert fag er det egne timer der du kan få hjelp til oppgaver fra studenter som har komme lenger i faget, utenom de ordinære forelesingene. Det er mer motiverende å jobbe når du har noen du kan be om hjelp. 

Hva kan du jobbe som?

Dagens arbeidsmarked er usikkert, og det er vanskelig å spå hva som vil være trygge jobber i fremtiden. For eksempel har oljebransjen hatt en solid nedtur, etter flere gode år.

Hvis du satser på et av de klassiske realfagene, vil du få en utdanning som kan brukes i mange bransjer. Blir det nedtur i en bransje, kan du bruke kompetansen din i en annen. 

Dina som studerer geologi ønsker i fremtiden å jobbe med tunneler, veibygging, ras eller sikring.

– Når folk hører om geologi, tenker de gjerne olje - og det er det. Men geologi er mye mer enn olje. Med klimaendringer og mye mer ekstrem nedbør som forårsaker skred og flom, er det bruk for geologer som kan være med på sikre og forebygge. Vannkraft og olje har vært gode måtar å skaffe energi på, og vi har kanskje ikke brukt muligheten til å utnytte andre typer energi som bølgekraft eller jordvarme. I framtiden kan dette bli energikilder vi får mer nytte av, og dette kan geologer bidra til å finne ut av.

Stor valgfrihet

Hege mener realfagene passer godt for de som er usikker på hva de ønsker å studere. 

– Hvis du er litt usikker på retningen, så lukker du heller ingen dører ved å begynne her. Du velger mye selv hvilken retning du vil gå i, og kan lett ta med deg studiepoengene over på en annen grad hvis du vil det.

– Vi har stor frihet på studiet, og etter innføringsemnene kan vi velge den retningen vi selv vil. Jeg likte godt programmeringsbiten i første semester, så den har jeg tenkt å plukke opp igjen nå til våren. Den friheten er gull, sier Hege.

For de aller fleste studenter er det mulig å bytte studieprogram underveis i studiene. Hvis du etter en stund finner ut at studiet du har valgt ikke var det rette for deg, kan du i de fleste tilfeller hoppe over på et nytt studieprogram. 

Nye opptakskrav

Det har de siste årene vært krav om full fordypning i matematikk (R2) fra videregående skole for alle realfaglige studieprogram ved UiB. Dette har vært en prøveordning, som UiB nå justerer. Med virkning fra opptak til studieåret 2020-2021, vil studieprogrammene innen biologi, molekylærbiologi, fiskehelse, geovitenskap og årsstudiet i realfag gå tilbake til det opprinnelige realfagskravet REALFA.