Hjem
Utdanning

Slik er det å studere tannpleie

Det var et møte med en tannpleier i ung alder som inspirerte Line Bråten (21) til å studere tannpleie ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

For mange kan jo det være litt skummelt å komme i gang med pasienter, men vi får god hjelp det første året og alle jeg har snakket med har hatt positive erfaringer med pasientene.

Fascinasjonen over tenner og et ønske om å jobbe med mennesker kombinert med et møte med en inspirerende tannpleier gjorde at valget om å ta bachelorprogrammet i tannpleie var enkelt for Line. 

— Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med mennesker, og så har jeg alltid vært fascinert av tenner. Det er mange som synes det er rart, sier hun lattermildt.  

Slik var det å komme til Bergen

Studiebyen Bergen hadde Bråten hørt om før hun søkte seg inn på studiet, men møtet ble likevel en ny opplevelse for den blide sørlandsjenten.  

— Jeg ble positivt overrasket! Jeg hadde jo hørt mye gøy om fadderuken og sånn, men jeg visste ikke helt hva jeg kom til. Jeg kom fra en privatskole med totalt 60 elever og til et studie hvor vi var 60 stykker bare i mitt kull. Så det ble jo full baluba og jeg synes det var kjempegøy.

Kom tidlig i gang med pasienter

Tannpleiestudenter har sitt første møte med pasientbehandling allerede i løpet av det første studieåret. Fokuset er riktig nok mest på å bli kjent med utstyret og lære å bruke det, men også å venne seg til hele situasjonen med å behandle en pasient.  

— For mange kan jo det være litt skummelt å komme i gang med pasienter, men vi får god hjelp det første året og alle jeg har snakket med har hatt positive erfaringer med pasientene.  

Mye obligatorisk undervisning

Studiet har en del obligatorisk undervisning og det er ofte man er på skolen fra åtte til fire på ettermiddagen. Akkurat det mener Bråten ikke er negativt: 

— Det er jo selvfølgelig veldig mye skole, men vi får mye utbytte av det. Man får mange og nære venner i løpet av studietiden her, vi er jo mye på skolen og samarbeider en del i løpet av de to første årene her.

Godt samhold

Samhold og samarbeid er et nøkkelord for tannpleierstudentene. Når man er i klinikken samarbeider man ikke bare med andre tannpleierstudenter, men også med tannlegestudentene som også holder til på Institutt for klinisk odontologi.  

— Det fungerer veldig fint å samarbeide med tannlegestudentene i klinikken, og vi lærer utrolig mye av hverandre når vi er sammen om en pasient.

Noe av det Bråten trekker frem som det fine med å studere tannpleie er nettopp samholdet blant studentene på studiet.  

— Vi er en god gruppe på tannpleie. Det er noen eksamener jeg er sikker på at jeg ikke hadde klart meg gjennom hadde det ikke vært for medstudentene mine. Det er absolutt det jeg liker best ved hele studiet, det samholdet vi har.

Selv er Line en aktiv student og medlem av flere undergrupper og styrer knyttet til tannpleierstudiet, og trekker frem dette som en viktig del av samholdet og det sosiale livet til studentene.

— Jeg skulle gjerne ha visst mer om de ulike styrene og undergruppene før jeg begynte å studere. Det er de som arrangerer mye av det som foregår på kullet og det er en fin måte å bli bedre kjent på.

To av studentforeningene er Odontologisk Fagutvalg (OFU) og Odontologforeningen i Bergen, som står for mange av de sosiale arrangementene for tannpleiestudentene.  

Klar for å lære mer 

Tannpleierne er ferdige etter tre år med studier ved UiB og får autorisasjon til å gå rett ut i arbeid som tannpleier i offentlig eller privat sektor. For Bråten er videreutdanning også en mulighet:  

— Jeg er egentlig åpen for alt, for selv om jeg har kommet langt på studiet så føler jeg at jeg har veldig mye mer å lære. Det er litt sånn som når man får lappen, man er ikke akkurat en veldig god sjåfør med en gang, men du blir det gjerne etter hvert.

For dem som vurderer å søke på tannpleie og er redd for at det skal bli for tungt å studere har Bråten en oppfordring.

— Hold ut, det blir bedre! Det blir veldig bra til slutt og som sagt, man får igjen for alt det man legger inn av innsats her.