Hjem
Utdanning
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING

Studiet for deg som vil bli en god lærer

– For meg har PPU-faget vært en eneste stor bevisstgjøring, sier Caritha Håland, som er godt over halvveis i studiet.

Hovedinnhold

Det som slår meg med studentene som går på PPU er at de er utrolig oppegående mennesker som kommer til å bli veldig gode lærere

Caritha har fire måneder igjen av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og er nå ute i praksis på sin gamle ungdomsskole. PPU er et ettårig studieprogram som kvalifiserte deg til å bli lærer på ungdomsskolen og videregående skole. 

– Jeg har blitt bevisst på ting jeg tidligere ikke visste, for eksempel hvordan jeg kan bruke det jeg lærer i en faktisk undervisningssituasjon, og hvordan dette påvirker hvem jeg er, og blir, som lærer, sier Caritha. 

– Det har gått opp for meg at en skolehverdag er så mye mer enn fag. Det er elever, møter, foreldresamtaler, det administrative. I tillegg har jeg fått ekstra fokus på det relasjonelle nå i praksisperioden: relasjonen mellom meg og elevene, det å skape et godt klassemiljø, at elevene merker at du er på lag med dem – og at du ser dem.

Den enkle veien ble den beste veien

Caritha fulgte faginteressen sin og begynte på bachelor i historie og forstod etter hvert at hun ville jobbe i skolen. – Jeg hadde lyst til å bli lærer. Da var PPU det naturlige valget – og den enkle veien.

Ønsket om å være lærer kom ikke helt tilfeldig for Caritha. – Først og fremst så har jeg en stor faginteresse jeg har lyst til å formidle til andre. I tillegg så kommer interessen min for mennesker. Den har fulgt meg lenge – jeg forsøker å ha et blikk for menneskene rundt meg og passe på at de har det bra, smiler hun.

– I tillegg har jeg vært utrolig heldig og hatt kjempegode lærere hele veien i min skolegang. Dette ønsker jeg å ha med meg videre.

Når man er midt i PPU er det mye å sette seg inn i – og travle dager. – Men det er bare kjekt!, sier Caritha. – Her har jeg fått tilbake den gode klasseromsfølelsen jeg hadde på gymnaset. Vi møtes to ganger i uken og har seminarer, diskuterer og det fungerer kanonbra.

Caritha har allerede mange gode minner fra året med PPU. – Første uken fikk vi en dag på oss for å forberede et foredrag om et hvilket som helst tema. Da vi holdt foredragene lærte vi utrolig mye om de ulike personlighetene og fagene, og dette gjorde stort inntrykk på meg.

- Jeg husker blant annet et foredrag om spuriøsitet, og det var utrolig gøy. Selv snakket jeg om prokrastinering. Denne dagen skapte et utrolig godt klassemiljø, og vi måtte alle hoppe i det – det senket virkelig terskelen for å snakke i klassen.

Å ta med seg lærdommen videre

– Det viktigste jeg har lært ved UiB er det med kritisk tenkning, som etter noen fag nå er godt implementert i ryggmargen vår. Å være et selvstendig menneske og ta egne avgjørelser er noe jeg virkelig tar med meg videre, sier Caritha.

– I tillegg ønsker jeg å engasjere elevene gjennom fysisk og kreativ læring, sånn at elevene kan lære på andre måter og gjennom andre metoder enn bare den tradisjonelle. På PPU har vi blant annet hatt en forelesning i estetikk som er veldig god, der fokuset var på nettopp dette.

– Det som slår meg med studentene som går på PPU er at de er utrolig oppegående mennesker som kommer til å bli veldig gode lærere, og det gjør meg håpefull for fremtidens lærere – og ikke minst: de elevene som skal ha disse lærerne. Og så må jeg få gi en shout out til seminarlederne og foredragsholderne som holder utrolig høyt nivå, jeg er virkelig imponert over dem!

– Og så må man jo tenke at man forhåpentligvis kan påvirke de unge håpefulle, ler Caritha. – Jeg tror skolehverdagen er en hverdag jeg kommer til å trives i , den er variert og det skjer mye, og det merker jeg allerede nå i praksisen.