Hjem
Utdanning
Profesjonsutdanning

Innspillsmøte - Inkludering i profesjonsutdanningene

28. mars inviterer Kunnskapsdepartementet til innspillsmøte om mangfold og inkludering i profesjonsutdanningene. 

Hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet (KD) vil legge frem en stortingsmelding om profesjonsutdanninger i høyere utdanning våren 2024. Meldingen vil ha hovedvekt på de rammeplanstyrte lærer-, ingeniør- og helse- og sosialfagutdanningene. 

Innspillsmøtet 28. mars holdes på Universitetet i Bergen. Dette er det siste av seks innspillsmøter med ulike tema knyttet til profesjonsutdanningene. Formålet med møtene er å kartlegge de viktigste utfordringene, og diskutere forslag til løsninger som en del av forarbeidet med stortingsmeldingen. 

Tema for møtet 28. mars er: 

  • Hva mener vi med mangfold i profesjonsutdanningene? 
  • Hvordan står det til med mangfoldet i profesjonsutdanningene? 
  • Hvorfor er det viktig å jobbe for mangfold og inkludering i utdanningene? 
  • Hvordan skal vi få det til? 

Innspillsmøtet er for inviterte deltakere og vil legge opp til korte innlegg, diskusjon og dialog. Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel deltar fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Møtet vil bli strømmet (mer informasjon kommer). 

Foreløpig program for dagen

Tidspunkt

Innlegg

Innleder

10.00-10.05VelkommenRektor Margareth Hagen
10.05-10.15Innledning fra KDStatssekretær Oddmund Løkensgard Hoel
10.15-10.25Hva mener vi med mangfold og inkludering?Kari Jegerstedt, senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB
10.25-10.45Spørsmål og diskusjonModerator
10.45-10.55Inkluderende profesjonsutdanninger - hva består utfordringene i? Om talemåter, telling, studieplaner og sensitivitetNorman Andersen, dekan ved Det psykologiske fakultet, UiB
10.55-11.15Spørsmål og diskusjonModerator
11.15-11.25Kort pause  
11.25-11.45

Mangfold i teori og praksis i profesjonsutdanningene

  • Medisin og helsefag
  • Lektor- og lærerutdanning

Marit Øilo, visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, UiB

Endre Brunstad, leder av lektorsenteret ved UiB

11.45-12.15Spørsmål og diskusjonModerator
12.15-13.00Lunsj og småprat  
13.00-13.20
  • Hvorfor er mangfold viktig i profesjonsutdanningene?
  • Hvordan får vi til mangfold i profesjonsutdanningene? 

Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør for NAV Vestland 

Inger Marie Lid, professor ved Fakultet for helsefag, VID 

13.20-13.50Spørsmål og diskusjonModerator
13.50-14.00Oppsummering og videre arbeidStatssekretær Oddmund Løkensgard Hoel