Hjem
Utdanning
Studentliv

Bli kjent med studentbyen Bergen

Bergen er en by som tar vare på deg, og som lar deg være deg selv.

Studenter på toppen av Ulriken
STUDENTBYEN: Bergen er ikke bare en av de vakreste byene i Norge. Det er også en av de beste studentbyene. Her finner du et rikt utvalg av studentorganisasjoner. Nesten uansett hva du er interessert i, så vil du finne en studentorganisasjon som driver med det samme, enten du er opptatt av fotografi, politikk eller undervannsrugby.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Bergen by - ditt campus

Bergen er en liten storby. Den er stor nok til å ha mangfold, men ikke så stor at du forsvinner i mengden. Det er en by som tar vare på deg, og som lar deg være deg selv.

Det er også en by der det er lett å komme i kontakt med folk. Noe som gjør at det er enkelt å møte de rette personene som kan gi deg den hjelpen du trenger for å utvikle deg innen det du ønsker å bli dyktig i.

De aller fleste studentene ved Universitetet i Bergen studerer i sentrum. Det gjør at du som student er en del av byen, og at du ikke blir plassert i en «campusboble» langt utenfor. Blir du lei av lesesalen, er det derfor lett å ta turen ned til en café eller finne på noe annet spennende.

Studiejakten - Universitetet i Bergen

Er du nysgjerrig på hvordan studentlivet er på Universitetet i Bergen? Her møter du Arman som aldri har studert på UiB, men som er nysgjerrig på hvordan det er. Studentene viser frem livet på studiet, og livet utenfor studiet, studentsamskipnaden, utveksling og jobb etter studiene.

Produsent:
UiB

Faglig høyt nivå

Alle utdanningene ved UiB holder et faglig høyt nivå, og flere er blant de aller beste i Norge. Undervisningen du får som student ved UiB er basert på nysgjerrighetsdrevet forskning. Det betyr at de som underviser også er aktive forskere innen fagfeltet. Dette gjør at du som student får tilgang til den aller nyeste forskningen, og at du selv får lære om og ta aktivt del i forskning.

Flere av forskningsmiljøene ved UiB har status som sentre for fremragende forskning, som er en utmerkelse Forskingsrådet bare gir til de aller fremste vitenskapelige miljøene i Norge.

Et internasjonalt miljø

Både som Hansaby og sjøfartsby har Bergen rettet blikket mot verden utenfor. Dette er noe som Universitetet i Bergen viderefører.

Som student ved UiB blir du oppfordret til å reise på utveksling. Vi ønsker at du skal utvikle deg, og vi tilbyr derfor et stort utvalg av samarbeidsavtaler og utvekslingsavtaler med kjente universiteter over hele verden. I 2015 var UiB det universitetet i Norge som sendte ut størst andel av studenter på utveksling.

Vi sender ikke bare ut studenter. Hvert år kommer mer enn tusen internasjonale studenter og forskere til oss. Grunnen til at dette er viktig, er at et miljø som er satt sammen av mennesker fra ulike kulturer og med ulik bakgrunn utvikler bedre idéer og mer nyskapende kunnskap.

Utdanning som kvalifiserer deg for jobb

Våre undersøkelse viser at 80 prosent av studentene som har fullført en grad ved UiB skaffer seg relevant jobb kort tid etter at de har fullført studiene. De fleste opplever å få stillinger som er trygge og som er faglig utfordrende. Flertallet oppgir også at de får brukt utdanningen fra UiB i jobben.

Utdanning er ikke bare viktig for å komme inn på arbeidsmarkedet. En utdanning fra et breddeuniversitet som UiB, der du får mye teoretisk innsikt, er også en viktig plattform for videre læring. I et samfunn som er i stadig endring, er dette egenskaper som er viktigere enn noen gang.  

Norges beste studentby

Bergen er ikke bare en av de vakreste byene i Norge. Det er også en av de beste studentbyene. Her finner du et rikt utvalg av studentorganisasjoner. Nesten uansett hva du er interessert i, så vil du finne en studentorganisasjon som driver med det samme, enten du er opptatt av fotografi, politikk eller undervannsrugby.

Å være med i en studentorganisasjon gjør at du utvikler egenskaper og lærer ferdigheter som du ikke gjør under studiene. Du blir kjent med nye mennesker, og du blir bedre rustet til å møte de utfordringene du kommer til å møte i arbeidslivet.

Bergen er også en by der det er lett å være fysisk aktiv. Du kan bruke byfjellene, eller du kan trene ved ett av de mange treningssentrene for studenter.

Et nyskapende universitet

Alle eksamener som kan avlegges digitalt, blir nå avlagt digitalt på UiB. Dette er en av tingene som gjør at UiB nå er ledende i landet på digitalisering av studiene. 

Høsten 2017 åpnet Media City Bergen. Her holder medieutdanningene ved UiB til i samme bygg som TV2, BT, BA, NRK og Vizrt. Ved å holde til i samme bygg får de ulike miljøene mulighet til å lære av hverandre. Dette er noe som skal resultere i nye spennende prosjekter og oppstart av nye selskaper. For deg som student betyr dette at du får komme tett på bransjene du kanskje kommer til å jobbe i etter utdanningen.

Men det er ikke bare innen media at vi kommer til å jobbe i klynger. I fremtiden kommer det til å komme klynger med utgangspunkt i blant annet energi og teknologi, det marine fagmiljøet og i helsemiljøet ved Haukeland universitetssykehus.