Hjem

Utdanning

Opptak til grunnstudier (Samordna opptak)

Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom Samordna opptak.

Hva er et grunnstudium?

Grunnstudier bygger vanligvis på videregående opplæring og har ikke høyere utdanning som en del av opptakskravet. UiB har opptak til følgende grunnstudier:

 • Årsstudier
 • Bachelorstudier
 • Integrerte femårige masterstudier (bl.a. sivilingeniør og lærerutdanning)
 • Profesjonsstudier (bl.a. medisin, odontologi og psykologi)

Utforsk UiBs studietilbud

Hvordan søker jeg opptak?

Hovedfristen for å søke er 15. april, men noen grupper må søke innen 1. mars.

 • Les om viktige datoer, opptakskrav og poengberegning hos Samordna opptak.
 • Finn studieprogram du vil søke på. Poenggrensene fra i fjor kan være nyttige når du skal bestemme deg for hvilke studier du vil søke.

Søk nå gjennom Samordna opptak

Endringer i opptakskrav

Endringer i opptakskravene varsles to år før endringene trer i kraft. Her finner du endringene som gjelder opptakskrav til studier ved UiB.

Du finner alle endringer i opptakskrav hos Samordna opptak.

Forsøksordninger med skjerpet opptakskrav fra 2019:

Økonomifag

Det nye opptakskravet gjelder følgende studieprogram:

 • Bachelorstudium i samfunnsøkonomi
 • Bachelorstudium i politisk økonomi

Det nye opptakskravet er:

Generell studiekompetanse og i tillegg enten

 • minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer), eller
 • at du har bestått ett av følgende programfag: Matematikk S1, S2, R1 eller R2.

Realfag

UiB har innført en forsøksordning der du fra 2018 til 2022 må ha tatt matematikk R2 på videregående skole for å være kvalifisert for å studere de fleste realfagene.

Det nye opptakskravet gjelder følgende studieprogram fra 2019:

 • Bachelor i biologi
 • Bachelor i molekylærbiologi
 • Profesjonsstudium i fiskehelse

Det nye opptakskravet er:

Generell studiekompetanse, Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Kjønnspoeng til mannlige søkere

Mannlige søkere i kvote for førstegangsvitnemål til profesjonsstudiet i psykologi vil få 1 kjønnspoeng. Dette gjelder for en avgrenset periode på 4 år i perioden 2019-2022 og gjennomføres ved både UiB og UiO.

Varslede endringer etter årets opptak

Vi oppdaterer fortløpende og når forskriften foreligger.

Opptakskalender

DatoHendelse
1. februarSøknaden opnar på Samordna opptak sine nettsider.
1. mars

Frist for å søkje på grunnlag av realkompetanse, for søkjarar som ber om særskild vurdering, og for søkjarar som ønskjer tidleg opptak.

15. aprilSøknadsfrist. 15. april er siste frist for å søkje eller legge til fleire studieønske i søknaden din.
1. juli

Omprioriteringsfrist: 1. juli er siste frist for å bytte rekkjefølgje på studieønska dine.

Siste frist for å laste opp dokumentasjon: 1. juli er siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning du fullfører i vår.

20. juliDu får svar på søknaden din.
24. juliSiste frist for å svare. Hvis du ikkje svarar på tilbod og ventelisteplass, mistar du tilbod og ventelisteplass.
27. juliSuppleringsopptaket. Har du takka ja til venteliste? Søkjarar som har fått nytt tilbod, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovudopptaket, får nytt svar i suppleringsopptaket.
Veke 33
 • Studiestart for nye studenter ved UiB
 • Mandag 12. august: Velkomstseremoni
 • Fadderuke