Hjem
Utdanning

Opptak til grunnstudier (Samordna opptak)

Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom Samordna opptak.

Hovedinnhold

Hvordan søker jeg opptak?

1. Finn studieprogram du vil søke på

Poenggrensene ved studier i sist opptak kan være nyttige når du skal bestemme deg for hvilke studier du vil søke.

Utforsk UiBs studietilbud

2. Sjekk informasjon om viktige datoer og opptakskrav

Du finner informasjon om viktige datoer, opptakskrav og poengberegning hos Samordna opptak. Der finner du også den komplette studieoversikten for studier ved de fleste læresteder i Norge.

3. Søk i perioden 1. februar til 1. mars / 15. april

Vanligvis er hovedfristen for å søke 15. april, og noen grupper må søke innen 1. mars

Søk gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Opptakskrav til grunnstudier ved UiB

Alle grunnstudier har generell studiekompetanse eller tilsvarende som opptakskrav.

Noen studier har i tillegg spesielle opptakskrav fordi det er viktig at du har gode forkunnskaper i enkelte fag for noen studier.

Ved UiB har vi spesielle opptakskrav for studier innen blant annet:

  • Realfag
  • Teknologifag
  • Sivilingeniør
  • Noen samfunnsfag
  • Noen helsefag
  • Lektorutdanninger
  • Musikkterapi

Kravkoder

Alle grunnstudier er merket med en kravkode under "Opptakskrav", både i studieoversikten hos Samordna opptak og på studieprogramsidene.

Kravkoden GENS betyr at det ikke er noen spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse.

Forsøksordninger og endringer i opptakskrav

Forsøksordninger og endringer i opptakskrav ved UiB

Endringer i opptakskravene varsles vanligvis to år før endringene trer i kraft. Her finner du oversikt over endringer og forsøksordninger som gjelder opptakskrav til studier ved UiB.

Realfag og teknologistudier: UiB er med i en forsøksordning i perioden 2018 til 2022, der noen realfag- og teknologistudier har skjerpede opptakskrav (REALR2).

Samfunnsøkonomiske fag: UiB er med i en forsøksordning der Bachelorstudium i samfunnsøkonomi og Bachelorstudium i politisk økonomi får skjerpet opptakskrav fra og med opptak til studieåret 2019/2020. Det nye kravet er MATTE4.

Profesjonsstudiet i psykologi: Mannlige søkere i kvote for førstegangsvitnemål til profesjonsstudiet i psykologi vil få 1 kjønnspoeng. Dette gjelder for en avgrenset periode på 4 år i perioden 2019-2022 og gjennomføres ved både UiB og UiO.

Varslede endringer etter årets opptak: Vi oppdaterer fortløpende og når forskriften foreligger.

Du finner alle endringer i opptakskrav hos Samordna opptak.

Opptakskalenderen for 2023

DatoHendelse
1. februarSøknaden åpner på Samordna opptak sine nettsider.
1. mars

Frist for å søke på grunnlag av realkompetanse, for søkere som ber om særskilt vurdering, og for søkere som ønsker tidlig opptak.

15. aprilSøknadsfrist. 15. april kl. 23:59 er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din.
1. juli

Omprioriteringsfrist: 1. juli er siste frist for å bytte rekkefølge på studieønskene dine.

Siste frist for å laste opp dokumentasjon: 1. juli er siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning du fullfører i vår.

20. juliDu får svar på søknaden din.
24. juliSiste frist for å svare. Hvis du ikke svarer på tilbud og ventelisteplass, mister du tilbud og ventelisteplass.
29. juliSuppleringsopptaket. Har du takket ja til venteliste? Søkere som får nytt tilbud, eller som blir studiekvalifiserte etter hovedopptaket, får nytt svar i suppleringsopptaket.
Uke 33
  • Studiestart for nye studenter ved UiB