Hjem
Utdanning

Opptak til grunnstudier (Samordna opptak)

Grunnstudier bygger vanligvis på videregående opplæring, og har ikke høyere utdanning som en del av opptakskravet. Grunnstudier inkluderer bachelorstudier, årsstudier, integrerte femårige masterstudier (bl.a. sivilingeniør og lærerutdanning), og profesjonsstudier (bl.a. medisin og psykologi).

Hovedinnhold

Hva kan jeg søke på?

Hva er opptakskravene? 

Alle grunnstudier har generell studiekompetanse eller tilsvarende som opptakskrav. Noen studier stiller krav om ytterligere forkunnskaper, og har i tillegg spesielle opptakskrav. Alle grunnstudier er merket med en kravkode, som beskriver hvilke forkunnskaper som er nødvendig for at du skal kunne kvalifisere til opptak. Denne kravkoden finner du både i studieoversikten hos Samordna opptak og på UiBs studieprogramsider.

Du finner mer informasjon om opptakskrav hos Samordna opptak. Der finner du også blant annet informasjon om poengberegning og tidligere poenggrenser. 

Vi gjør oppmerksom på at opptakskrav kan endres. Vanligvis varsles endringer i opptakskrav to år før endringene trer i kraft. Du kan finne en komplett oversikt over endringer i regelverk hos Samordna opptak.

Hvordan søker jeg?

Du søker om opptak i perioden 1. februar til 15. april. Dette gjelder også for studier med oppstart i januar. Vær oppmerksom på at noen må søke innen 1. mars, for eksempel dersom du søker på bakgrunn av realkompetanse eller dispensasjon.

Hos Samordna opptak finner du en komplett oversikt over viktige datoer i årets opptak.