Hjem

Utdanning

Opptak til grunnstudier (Samordna opptak)

Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom Samordna opptak.

Hva er et grunnstudium?

Grunnstudier bygger vanligvis på videregående opplæring og har ikke høyere utdanning som en del av opptakskravet. UiB har opptak til følgende grunnstudier:

 • Årsstudier
 • Bachelorstudier
 • Integrerte femårige masterstudier (bl.a. sivilingeniør og lærerutdanning)
 • Profesjonsstudier (bl.a. medisin, odontologi og psykologi)

Du finner hele studietilbudet vårt på studieprogramnettsidene

Hvordan søker jeg opptak?

Hos Samordna opptak finner du nettsøknad og informasjon om viktige datoer, opptakskrav og poengberegning.

Poenggrensene fra 2017 er nyttige når du skal velge hvilke studier du vil søke.

Husk søknadsfrist 15. april.

Opptakskalender

DatoHendelse
1. februar: Søknaden opnar på Samordna opptak sine nettsider
1. mars: 

Frist for å søkje på grunnlag av realkompetanse, for søkjarar som ber om særskild vurdering, og for søkjarar som ønskjer tidleg opptak

15. april: Søknadsfrist. 15. april er siste frist for å søkje eller legge til fleire studieønske i søknaden din.
1. juli: 

Omprioriteringsfrist: 1. juli er siste frist for å bytte rekkjefølgje på studieønska dine

Siste frist for å laste opp dokumentasjon: 1. juli er siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning du fullfører i vår

20. juli:Du får svar på søknaden din
24. juli:Siste frist for å svare. Hvis du ikkje svarar på tilbod og ventelisteplass, mistar du tilbod og ventelisteplass
27. juli:Suppleringsopptaket. Har du takka ja til venteliste? Søkjarar som har fått nytt tilbod, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovudopptaket, får nytt svar i suppleringsopptaket.
Veke 33:
 • Studiestart for nye studenter ved UiB
 • mandag 13. august: Velkomstseremoni i Nygårdsparken
 • Fadderuke

Kontakt Opptakskontoret

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker en veiledningstime:

 • E-post: opptak@uib.no
 • Telefon: 55 58 43 00 (man-fre: 10-14 i perioden 1.mai - 1. september)
 • Besøksadresse: Langes gate 3, 5007 Bergen
 • Postadresse: Universitetet i Bergen, Opptak, Postboks 7850 - Opptak NOM, 5020 Bergen