Hjem
Studentsider

Sørviserklæring for Universitetet i Bergen

Sørviserklæringa for Universitetet i Bergen er eit oversyn over tilbod, tenester og hjelp som universitetet forpliktar seg til å gi ein student, og kva universitetet forventar seg av studenten med omsyn til studieåtferd og innsats.