Hjem
Utdanning

Fellesgrader og felles studieprogram

Universitetet i Bergen har et sterkt fokus på internasjonalisering og har siden 2004 deltatt i fellesgradssamarbeid.

Hovedinnhold

Vårt mål er å tilby fremragende internasjonale program innenfor utvalgte fagområder, og å gi studenter en unik mulighet til å bo og lære på forskjellige universitet og i forskjellige land.

Opptak til fellesgrader ved UiB varierer mellom de enkelte studieprogrammene, både med hensyn til søknadsfrist og søknadsprosedyre. 

Fellesgrader er kjennetegnet av at de deltakende institusjonene tildeler vitnemål i felleskap, mens felles studieprogram er et samarbeid der en enkelt institusjon tildeler vitnemål.

Interessert? Vi inviterer deg til å utforske de programmene som UiB deltar i. Kanskje finner du noe som passer for deg!

EMQAL - European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories

Et masterprogram på 120 ECTS i kjemi som involverer 5 europeiske og 3 ikke-europeiske universitet. 

EMQAL er et masterprogram for forskere og administratorer med spesialiseringer innenfor tre forskjellige områder: vann, mat og klinisk analyse. Programmet består av ett år med undervisning og ett år med forskning (masteroppgave) ved to ulike universitet. 

Mer informasjon om opptak til programmet finner du på EMQAL sine hjemmesider.

Kontaktperson for denne graden er professor Bjørn Grung ved Kjemisk institutt. 

EMSD - European Master Programme in System Dynamics

EMSD er et masterprogram i strategisk modellering som involverer 4 europeiske universitet og flere andre akademiske og industrielle partnere. 

Programmet er spesielt utviklet for studenter som er interessert i å lære hvordan man initierer strategisk endring i organisasjoner gjennom bruk av datasimuleringsmodeller. I løpet av mastergraden vil du studere ved tre av de fire samarbeidsuniversitetene. 

Mer informasjon om fellesgraden og opptakskrav finner du på EMSD sine hjemmesider.

Kontaktpersoner for denne graden er professor Birgit Kopainsky og rådgiver Eva Svensson.   

IMBRSea - International Master in Marine Biological Resources

Et masterprogram på 120 ECTS i marinbiologi som involverer 10 europeiske universitet.

Fellesgraden IMBRSea dekker et bredt spekter av emner knyttet til bærekraftig bruk av marinbiologiske ressurser. Med vekt på marinbiologiske og økologiske prosesser, knytter programmet biologi til marine organismer og miljøstudier med fag i maritim politikk og forskning. 

Mer informasjon om hvordan søke opptak finner du på IMBRSea sine hjemmesider.

Kontaktperson for denne graden er professor Jeppe Kolding ved Institutt for biovitenskap (BIO).

Nordic Master in Folk Music

I samarbeid med tre andre utdanningsinstitusjoner i Norden tilbyr Griegakademiet ved Ole Bull Akademiet et 2-årig masterprogram i nordisk folkemusikk. 

Opptak til programmet foregår annethvert år. 

Mer informasjon om programmet og opptaksprosessen.

Kontaktperson for dette programmet er Håkon Asheim ved Ole Bull Akademiet.