Hjem

Utdanning

Fellesgrader og felles studieprogram

Universitetet i Bergen fokuserer sterkt på internasjonalisering og har siden 2004 deltatt i fellesgradssamarbeid.

Om fellesgrader

Vårt mål er å tilby fremragende internasjonale program innenfor utvalgte fagområder, og å gi studenter en unik mulighet til å bo og lære på forskjellige universitet og i forskjellige land.

Opptak til fellesgrader ved UiB varierer mellom de enkelte studieprogrammene, både med hensyn til søknadsfrist og søknadsprosedyre. Se det enkelte programs informasjonsside eller hjemmeside for mer informasjon.

Interessert? Vi inviterer deg til å utforske de programmene som UiB deltar i, kanskje finner du noe som passer for deg!

Spørsmål og kontakt

Spørsmål angående opptak og andre sider ved programmet må stilles direkte til programansvarlig ved UiB eller koordinerende institusjon for fellesgradssamarbeidet.

Usikker på hva fellesgrader og felles studieprogram er? Se definisjoner av sentrale begrep her.