Hjem
Utdanning

Hospitanter

Er du aktiv student ved ein annan lærestad i Noreg, kan du søke om å få ta emne ved UiB.

Hovedinnhold

Du kan enten

  • søke ledige enkeltemne
  • eller levere søknad om å få bli hospitant om du vil ta emne som ikkje er tilgjengelege i enkeltemneopptaket. Du søkjer om å bli hospitant til fakultetet som tibyr emne du vil ta, sjå under.