Hjem
Utdanning
Bli student

Opptak til 2-årige masterprogram

UiB tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike fagområder. Denne informasjonen er for nordiske søkere og andre søkere bosatt i Norge.

Hovedinnhold

Når kan du søke opptak til master?

Alle masterprogram har opptak til høstsemesteret og noen program har i tillegg suppleringsopptak til vårsemesteret. Du finner informasjon om hvilke program dette gjelder på studieprogramsidene.

  Studier med oppstart i august (høst 2022)

  • Du kan søke fra 1. februar
  • Søknads- og dokumentasjonsfristen er 20. april
   (eller 1. mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar).
  • Ettersendingsfristen for utdanning du fullfører våren 2022 er 1. juli
  • Søkere til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap har ettersendingsfrist 8. juli

  Registrer søknaden din på søknadsweb 

  Studier med oppstart i januar (vår 2023)

  • Du kan søke fra 1. oktober
  • Søknads- og dokumentasjonsfristen er 1. november
  • Ettersendingsfrist er 1. desember

  1. Våre studieprogram

  Utforsk UiBs studietilbud

  På studieprogramsidene finner du informasjon om

  • hvilket semester programmet har oppstart (høst/vår)
  • hvilket språk programmet undervises på
  • om studiehverdagen og jobbmuligheter
  • opptakskrav som er spesifikke for programmet

  2. Frister

  Høstopptak 2022:
  • 1. februar: Søknadsweb åpner
  • 1. mars: Søknadsfrist for tidlig svar
  • 20. april: Ordinær søknadsfrist
  • 1. juli: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon
  • 1. juli: Omprioriteringsfrist
  • 20. mai: Tidlig svar
  • 6. juli: Du får svar på søknaden din
  • 12. juli: Svarfrist
  • 31. august: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist
  Våropptak 2023:
  • 1. oktober: Søknadsweb åpner
  • 1. november: Ordinær søknadsfrist
  • 1. desember: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon
  • 1. desember: Omprioriteringsfrist
  • 8. desember: Du får svar på søknaden din
  • 15. desember: Svarfrist
  • 31. januar 2023: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist

   

    Prioritering 

    • Du kan søke opptak på inntil 2 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.
    • Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli (hovedopptak) (1. desember, våropptak)
    • Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet, vil de andre søknadsalternativene bortfalle.

    Svar på søknad

    Vi publiserer svaret på søknaden din i Søknadsweb og kontakter deg på e-post.

    3. Dokumentene dine

    Sånn dokumenterer du følgende:

     

    Fullfører du graden eller relevante emner våren 2022?

    Da må du innen søknadsfristen dokumentere:

    • Emner du har tatt per dags dato med en karakterutskrift
    • Hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og eventuelt når utdanningen din er forventet ferdig.
     • Utdanning ved UiB: Gjelder ikke UiB-studenter
     • Utdanning ved andre læresteder: Du kan dokumentere hvilke emner du er meldt opp til med en skjermdump fra din Studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, ELLER med en bekreftelse fra ditt lærested.

    Utdanning fra UiB eller offentlige norske universitet eller høyskoler?

    Har du bachelorgrad fra en institusjon på denne lista?

    Da trenger du ikke laste opp vitnemålene dine. Vi har tilgang til dem digitalt.

    Utdanning fra BI, Bjørknes eller Atlantis Medisinske Høyskole?

    Da må du laste opp bachelorvitnemål med komplett karakterutskrift

    Videregående / generell studiekompetanse?

    • Norsk vgs fullført etter 2000: Vi har tilgang til vitnemålet ditt i nasjonal vitnemålsdatabase
    • Annen vgs / før 2000: Du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs
    • IB: du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs

    Navneendring eller utenlandsk pass?

    Da trenger vi dokumentasjon på din identitet:

    • Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis du ikke søker med norsk personnummer)
    • Dokumentasjon på navneendring (hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene du laster opp)

    Har du hel grad fra utlandet?

    • Oversettelser av utenlandske dokumenter: Vi godkjenner kun engelske og skandinaviske dokument. Oversettelser skal gjøres av translatør eller tolketjeneste. Last opp originalen + oversettelsen innen søknadsfristen. 
    • Studieplan (syllabus) for bachelorgrad fra utlandet: En beskrivelse av innhold og omfang av din bachelorgrad fra utlandet i form av pensum/litteraturlister eller studieplan.
    • Godkjenningsbrev fra NOKUT: Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men er nyttig for oss.
    Dokumentere at du trenger tidlig svar?Se 3. Tidlig svar

    Du har selv ansvar for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen de gitte tidsfristene. 

    Veiledning for opplasting av dokumentasjon

    Du laster opp dokumentasjon til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. 

    • Last opp dokumenter i PDF-format (ikke bruk komprimerte filer som ZIP). 
    • Kontroller at filene du har lastet opp kan åpnes + at dokumentene er tydelige og lesbare.
    • Gi dokumentene tydelige navn (for eksempel "bachelorgrad", "norskprøve", "autorisasjonsbrev" osv.). 
    • For dokumenter som har flere sider må du laste opp alle sidene. Lag en samlet fil av dokumenter som har flere sider (her kan du få hjelp til å lage en samlet fil).
    • Ikke send dokumenter på e-post. Alt (også ettersending) skal lastes opp på Søknadsweb.
    • Unngå å laste opp dokumenter som ikke er etterspurt eller nødvendige i saksbehandlingen.

    Dokumentasjonskontroll

    Etter opptaket kan du bli bedt om å fremvise originale dokumenter eller på annen måte dokumentere at opplastet dokumentasjon er korrekt. Hvis du ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon, kan du miste retten til å studere.

    4. Opptakskrav

    • Bachelorgrad
    • Faglig fordypning
     • Du må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng relevant for studiet du søker opptak til. Finn detaljert informasjon om krav til faglig fordypning for ønsket studieprogram på studieprogramsidene.  
    • C-krav
     • De fleste masterprogram ved UiB har krav til minimum gjennomsnittskarakter C (3,00) i den faglige fordypningen. Finn ut hvordan du regner ut ditt karakterpoeng.
     • Dersom du har en bachelorgrad uten definert faglig fordypning (f.eks. profesjonsutdanning) er det krav til minimum gjennomsnittskarakter C (3,00) på hele graden. 
     • Unntaket er masterprogram ved Det humanistiske fakultet som har krav til minimum gjennomsnittskarakter C (2,50) i den faglige fordypningen.
     • Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert på grunnlag av karakterpoeng.
    • Språkkrav
     • Norskspråklige masterprogram: Med generell studiekompetanse, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i både norsk og engelsk for de norskspråklige programmene.
     • Engelskspråklige masterprogram: Med generell studiekompetanse og karakter 4 i engelsk, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i engelsk for de engelskspråklige programmene. Trenger ikke dokumentere norskkunnskaper.
    • Andre opptakskrav spesifikke for programmet

    5. Tidlig svar (gjelder kun hovudopptaket)

    Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars.

    Frister for å få tidlig svar 2022:Søknadsfrist1. mars 2022
     Svar på tidlig opptak 20. mai 2022

    Du kan søke tidlig svar dersom du:

    • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
    • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
    • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
    • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

    I tillegg må du:

    • være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. 
    • ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.
    • krysse av for "Behov for tidlig svar (valgfritt)"

    Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar eller når opp i konkurransen, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

    Dokumentasjon på grunnlag for tidlig opptak - last opp ENTEN:

    • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon /
    • Arbeidskontrakt/tilsettingsbrev fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid og din siste lønnsslipp /
    • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet /
    • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer /
    • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege) 
     • Kall PDF-filen tidligsvar

     

    6. Poenggrenser

    Følgende tabell viser poenggrenser for opptak til masterprogram i perioden 2019 til 2021, for tilbud gitt i hovedopptaket (juli). Dersom et masterprogram gjennomførte supplering fra ventelisten i hovedopptaket så er det poenggrensen for siste tilbud gitt fra venteliste som er oppgitt her. 

      Årstall    
      201920202021   
    FakultetStudieprogramHØSTHØSTHØST   
    Det humanistiske fakultetAllmenn litteraturvitenskapAlleAlleAlle   
    ArkeologiAlleAlleAlle   
    Bærekraft: Globale samfunnsutfordringer  3.85   
    Bærekraft: Klimaendringer og energiomstilling  Alle   
    Bærekraft: Marin bærekraft  Alle   
    Digital kulturAlleAlleAlle   
    EngelskAlleAlleAlle   
    Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelskAlleAlleAlle   
    Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norskAlleAlleAlle   
    FilosofiAlleAlleAlle   
    Fransk AlleAlleAlle   
    GreskAlleAlleAlle   
    Historie32.832.83   
    ItalienskAlle Alle   
    KulturvitenskapAlleAlleAlle   
    KunsthistorieAlleAlleAlle   
    Latin AlleAlleAlle   
    Lingvistikk AlleAlleAlle   
    Nordisk språk og litteratur AlleAlleAlle   
    Norrøn filologi AlleAlleAlle   
    Religionsvitenskap AlleAlleAlle   
    Russisk AlleAlleAlle   
    Spansk språk og latinamerikastudie AlleAlleAlle   
    TeatervitenskapAlleAlleAlle   
    TyskAlleAlleAlle   
    Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetAnvendt og beregningsorientert matematikkAlleAlleAlle   
    Biologi: Biodiversitet, evolusjon og økologiAlleAlleAlle   
    Biologi: Fiskeribiologi og forvaltningAlle3.113.38   
    Biologi: HavbruksbiologiAlleAlle3.07   
    Biologi: Marinbiologi3.24.223.75   
    Biologi: MikrobiologiAlleAlleAlle   
    Biologi: MiljøtoksikologiAlleAlleAlle   
    Biologi: Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæringAlleAlleAlle   
    Energi: ElkraftteknikkAlleAlleAlle   
    Energi: GeofysikkAlleAlleAlle   
    Energi: Kjemi og miljøAlleAlleAlle   
    Energi: Matematikk, fysikk og informatikkAlleAlleAlle   
    Energi: Termiske maskiner og sikkerhet i energiproduksjon3.75AlleAlle   
    Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikkAlleAlleAlle   
    Fysikk: AkustikkAlleAlleAlle   
    Fysikk: Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikkAlleAlleAlle   
    Fysikk: KjernefysikkAlle     
    Fysikk: Medisinsk fysikk AlleAlle   
    Fysikk: Medisinsk fysikk og teknologi3.5     
    Fysikk: Mikroelektronikk3AlleAlle   
    Fysikk: Måleteknologi og nanofysikk AlleAlle   
    Fysikk: Målevitenskap og instrumentering3.5     
    Fysikk: OptikkAlleAlleAlle   
    Fysikk: Optikk og atomfysikkAlle     
    Fysikk: Partikkelfysikk3.3     
    Fysikk: Romfysikk3.2AlleAlle   
    Fysikk: Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk 3.6Alle   
    GeovitenskapAlleAlleAlle   
    Havteknologi: Marin måle- og styringsteknologiAlle     
    Havteknologi: Marine installasjoner3.39Alle3.17   
    Havteknologi: Marine målesystemAlleAlleAlle   
    Informatikk: AlgoritmerAlleAlle4.38   
    Informatikk: BioinformatikkAlleAlleAlle   
    Informatikk: LogikkAlleAlle4.13   
    Informatikk: MaskinlæringAlleAlle4.38   
    Informatikk: OptimeringAlleAlle3.43   
    Informatikk: Sikker og pålitelig kommunikasjonAlleAlle3.83   
    Informatikk: VisualiseringAlleAlle3.06   
    KjemiAlleAlleAlle   
    Matematikk  Alle   
    Matematikk: AlgebraAlleAlle    
    Matematikk: Algebraisk geometriAlleAlle    
    Matematikk: Matematisk analyseAlleAlle    
    Matematikk: TopologiAlleAlle    
    Meteorologi og oseanografi: Fysisk oseanografiAlleAlleAlle   
    Meteorologi og oseanografi: KlimadynamikkAlleAlleAlle   
    Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi  Alle   
    Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi, masterAlleAlle    
    Meteorologi og oseanografi: MeteorologiAlleAlleAlle   
    Molekylærbiologi3.27AlleAlle   
    NanovitenskapAlleAlleAlle   
    Petroleumsteknologi: ReservoarfysikkAlleAlleAlle   
    Petroleumsteknologi: ReservoargeologiAlleAlleAlle   
    Petroleumsteknologi: ReservoarkjemiAlleAlleAlle   
    Petroleumsteknologi: ReservoarmekanikkAlleAlleAlle   
    Programutvikling, felles masterprogramAlleAlle3.13   
    Prosessteknologi: FlerfasesystemAlleAlleAlle   
    Prosessteknologi: KjemometriAlleAlleAlle   
    Prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologi3.1AlleAlle   
    Prosessteknologi: Separasjon3.67AlleAlle   
    Statistikk AlleAlle   
    Statistikk: DataanalyseAlle     
    Statistikk: Finansteori og forsikringsmatematikkAlle     
    Statistikk: Matematisk statistikkAlle     
    Det medisinske fakultetBiomedisin3.84Alle3.07   
    Global helseAlleAlle3.27   
    Helse og samfunnAlle     
    Helse og samfunn: Genetisk veiledning Alle    
    Helse og samfunn: Ulike perspektiv på sentrale helseutfordinger AlleAlle   
    Helse og samfunn: Yrkeshygiene  Alle   
    Human ernæringAlleAlleAlle   
    Klinisk ernæring3.63AlleAlle   
    Det psykologiske fakultetArbeids- og organisasjonspsykologi  Alle   
    Barnevern 3.673.583.77   
    Global Development Theory and PracticeAlleAlle3.4   
    Helsefremmende arbeid og helsepsykologi3.63.553.7   
    Logopedi 3.923.813.86   
    Pedagogikk3.03 3.5   
    Pedagogikk, deltid (nettbasert) 3.67    
    Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologiAlle3.33    
    Psykologi: Atferd og nevrovitenskap3.333.333.32   
    Psykologi: Sosial- og kognitiv psykologi3.06Alle3.27   
    Spesialpedagogikk  4.11   
    Det samfunnsvitenskapelige fakultetAdministrasjon og organisasjonsvitenskapAlle3.18Alle   
    Geografi: Miljø- og landskapsgeografiAlleAlleAlle   
    Geografi: Naturgeografi AlleAlleAlle   
    Geografi: Samfunnsgeografi AlleAlleAlle   
    Geographies of Sustainable DevelopmentAlleAlleAlle   
    InformasjonsvitenskapAlleAlleAlle   
    Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD)  Alle   
    Manusutvikling for serierAlleAlle4.17   
    Medie- og interaksjonsdesign3.523.253.17   
    Medier og kommunikasjon33.313.32   
    Physical GeographyAlleAlleAlle   
    Public AdministrationAlleAlleAlle   
    Samfunnsøkonomi 3.333.333.33   
    Sammenlignende politikk3.233.173.39   
    SosialantropologiAlleAlleAlle   
    SosiologiAlleAlleAlle   
    SystemdynamikkAlleAlleAlle   
    Undersøkende journalistikk Alle4Alle   

     

     

    7. Betinget tilbud

    Betinget tilbud

    Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen registreringsfristen (1.september/1.februar). Hvis du får betinget tilbud og ikke dekker kravet innen fristen, mister du tilbudet om studieplass.

    Det gis ikke betinget tilbud til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, eller til internasjonale søkere som må ha studierett for å få innvilget oppholdstillatelse.

    Spørsmål og svar

    Hva er "betinget tilbud"?

    Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen semesterregistreringsfristen.

    Hva er "betinget opptak"?

    Vi kan i hovedopptaket 2022 gi opptak til master til søkere som mangler inntil 15 studiepoeng eller et enkeltemne som er større enn 15 studiepoeng i sin bachelorgrad, på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2). Betingelsen for opptak er at studenten normalt fullfører manglende emne(r) i bachelorgraden ved første anledning, og senest innen utgangen av vårsemesteret 2023.

    Hvem kan få tidlig svar på søknaden sin?

    Søkere som oppfyller en eller flere av kriteriene under kan søke om tidlig svar i hovedopptaket:

    • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
    • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
    • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
    • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

    Når er opptaket til studier som begynner om våren?

    • Du kan søke fra 1. oktober.
    • Søknadsfristen er 1. november.

    Hva gjør jeg mens jeg venter på svar på søknaden min?

    • sjekk at kontaktinformasjonen din er rett på profilsiden i søknaden din
    • sjekk e-posten din jevnlig - selv om du er på ferie
    • sjekk søppelfilteret ditt jevnlig

    Hva menes med rangering?

    Dersom det er flere søkere til et studieprogram enn det er plasser, vil søkerne bli rangert. Det betyr at du vil konkurrere med de andre søkerne med ditt konkurransepoeng.

    Hva er "konkurransepoeng"?

    Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng (snitt) og eventuelle tilleggspoeng (kun Barnevern og Manuellterapi). Hvis du har likt karakterpoeng som en annen søker, vil plassen bli fordelt etter loddtrekning.

    Hvordan regner jeg ut mitt karakterpoeng (snittet mitt)?

    Beregningsmetoden for karakterpoeng er slik at hver karakter erstattes av en tallekvivalent: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

    For hvert emne blir tallekvivalenten multiplisert med antall studiepoeng og produktet blir summert. Denne summen blir dividert på totalt antall studiepoeng, og resultatet blir beregnet med to desimaler.

    Eksempel på utregning av vektet karakterpoeng

    BokstavkarakterTallekvivalentStudiepoengTallekvivalent x studiepoeng
    A51575
    C31545
    B41560
    C32060
    B41040
    B41040
    D2510
    Sum 90330

    Karakterpoenget blir da: 330/90 = 3,66

     

    Hvordan regne om fra tallkarakterer til moderne karakterer?

    Tallkarakter Bokstavkarakter Tallekvivalent
    1,0-2,2A5
    2,3-2,5B4
    2,6-2,7C3
    2,8-3,0D2
    3,1-4,0E1

    Hva menes med individuell vurdering?

    Søknader som ikke kan poengberegnes, blir individuelt vurdert etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder: søkere med utenlandsk utdanning som ikke kan regnes om, og høyere utdanning uten karakter.