Hjem
Utdanning
Bli student

Opptak til 2-årige masterprogram

UiB tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike fagområder. Denne informasjonen er for nordiske søkere og andre søkere bosatt i Norge.

Hovedinnhold

Når kan du søke opptak til master?

Alle masterprogram har opptak til høstsemesteret og noen program har i tillegg suppleringsopptak til vårsemesteret. Du finner informasjon om hvilke program dette gjelder på studieprogramsidene.

  Studier med oppstart i januar (vår 2023)

  • Du kan søke fra 1. oktober
  • Søknadsfristen er 1. november
  • Dokumentasjonsfristen er 1. desember

  Studier med oppstart i august (høst 2023)

  • Du kan søke fra 1. februar
  • Søknads- og dokumentasjonsfristen er 15. april
   (eller 1. mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar).
   • Merk at all dokumentasjon skal lastes opp innen søknads- og dokumentasjonsfristen. Dersom du fullfører utdanningen din i søknadssemesteret må du dokumentere hvilke emner du er meldt opp til og forventet dato for fullført utdanning. For mer informasjon, se Betinget tilbud.
  • Ettersendingsfristen for utdanning du fullfører våren 2023 er 1. juli
  • Søkere til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap har ettersendingsfrist 8. juli

  Registrer søknaden din på søknadsweb 

   1. Våre studieprogram

   Utforsk UiBs studietilbud

   På studieprogramsidene finner du informasjon om

   • hvilket semester programmet har oppstart (høst/vår)
   • hvilket språk programmet undervises på
   • om studiehverdagen og jobbmuligheter
   • opptakskrav som er spesifikke for programmet

   2. Frister

   Høstopptak 2023:
   • 1. februar: Søknadsweb åpner
   • 1. mars: Søknadsfrist for tidlig svar
   • 15. april: Ordinær søknadsfrist
   • 1. juli: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon
   • 1. juli: Omprioriteringsfrist
   • 20. mai: Tidlig svar
   • 6. juli: Du får svar på søknaden din
   • 12. juli: Svarfrist
   • 31. august: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist
   Våropptak 2023:
   • 1. oktober: Søknadsweb åpner
   • 1. november: Ordinær søknadsfrist
   • 1. desember: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon
   • 1. desember: Omprioriteringsfrist
   • 8. desember: Du får svar på søknaden din
   • 15. desember: Svarfrist
   • 31. januar 2023: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist

    

     Prioritering 

     • Du kan søke opptak på inntil 2 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.
     • Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli (hovedopptak) (1. desember, våropptak)
     • Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet, vil de andre søknadsalternativene bortfalle.

     Svar på søknad

     Vi publiserer svaret på søknaden din i Søknadsweb og kontakter deg på e-post.

     3. Dokumentene dine

     Sånn dokumenterer du følgende:

      

     Fullfører du graden eller relevante emner våren 2022?

     Da må du innen søknadsfristen dokumentere:

     • Emner du har tatt per dags dato med en karakterutskrift
     • Hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og eventuelt når utdanningen din er forventet ferdig.
      • Utdanning ved UiB: Gjelder ikke UiB-studenter
      • Utdanning ved andre læresteder: Du kan dokumentere hvilke emner du er meldt opp til med en skjermdump fra din Studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, ELLER med en bekreftelse fra ditt lærested.

     Utdanning fra UiB eller offentlige norske universitet eller høyskoler?

     Har du bachelorgrad fra en institusjon på denne lista?

     Da trenger du ikke laste opp vitnemålene dine. Vi har tilgang til dem digitalt.

     Utdanning fra BI, Bjørknes eller Atlantis Medisinske Høyskole?

     Da må du laste opp bachelorvitnemål med komplett karakterutskrift

     Videregående / generell studiekompetanse?

     • Norsk vgs fullført etter 2000: Vi har tilgang til vitnemålet ditt i nasjonal vitnemålsdatabase
     • Annen vgs / før 2000: Du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs
     • IB: du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs

     Navneendring eller utenlandsk pass?

     Da trenger vi dokumentasjon på din identitet:

     • Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis du ikke søker med norsk personnummer)
     • Dokumentasjon på navneendring (hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene du laster opp)

     Har du hel grad fra utlandet?

     • Oversettelser av utenlandske dokumenter: Vi godkjenner kun engelske og skandinaviske dokument. Oversettelser skal gjøres av translatør eller tolketjeneste. Last opp originalen + oversettelsen innen søknadsfristen. 
     • Studieplan (syllabus) for bachelorgrad fra utlandet: En beskrivelse av innhold og omfang av din bachelorgrad fra utlandet i form av pensum/litteraturlister eller studieplan.
     • Godkjenningsbrev fra NOKUT: Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men er nyttig for oss.
     Dokumentere at du trenger tidlig svar?Se Tidlig svar

     Du har selv ansvar for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen de gitte tidsfristene. 

     Veiledning for opplasting av dokumentasjon

     Du laster opp dokumentasjon til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. 

     • Last opp dokumenter i PDF-format (ikke bruk komprimerte filer som ZIP). 
     • Kontroller at filene du har lastet opp kan åpnes + at dokumentene er tydelige og lesbare.
     • Gi dokumentene tydelige navn (for eksempel "bachelorgrad", "norskprøve", "autorisasjonsbrev" osv.). 
     • For dokumenter som har flere sider må du laste opp alle sidene. Lag en samlet fil av dokumenter som har flere sider (her kan du få hjelp til å lage en samlet fil).
     • Ikke send dokumenter på e-post. Alt (også ettersending) skal lastes opp på Søknadsweb.
     • Unngå å laste opp dokumenter som ikke er etterspurt eller nødvendige i saksbehandlingen.

     Dokumentasjonskontroll

     Etter opptaket kan du bli bedt om å fremvise originale dokumenter eller på annen måte dokumentere at opplastet dokumentasjon er korrekt. Hvis du ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon, kan du miste retten til å studere.

     4. Opptakskrav

     • Bachelorgrad
     • Faglig fordypning
      • Du må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng relevant for studiet du søker opptak til. Finn detaljert informasjon om krav til faglig fordypning for ønsket studieprogram på studieprogramsidene.  
     • C-krav
      • De fleste masterprogram ved UiB har krav til minimum gjennomsnittskarakter C (3,00) i den faglige fordypningen. Finn ut hvordan du regner ut ditt karakterpoeng.
      • Dersom du har en bachelorgrad uten definert faglig fordypning (f.eks. profesjonsutdanning) er det krav til minimum gjennomsnittskarakter C (3,00) på hele graden. 
      • Unntaket er masterprogram ved Det humanistiske fakultet som har krav til minimum gjennomsnittskarakter C (2,50) i den faglige fordypningen.
      • Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert på grunnlag av karakterpoeng.
     • Språkkrav
      • Norskspråklige masterprogram: Med generell studiekompetanse, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i både norsk og engelsk for de norskspråklige programmene.
      • Engelskspråklige masterprogram: Med generell studiekompetanse og karakter 4 i engelsk, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i engelsk for de engelskspråklige programmene. Trenger ikke dokumentere norskkunnskaper.
     • Andre opptakskrav spesifikke for programmet

     5. Tidlig svar (gjelder kun hovudopptaket)

     Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars.

     Frister for å få tidlig svar 2022:Søknadsfrist1. mars 2022
      Svar på tidlig opptak 20. mai 2022

     Du kan søke tidlig svar dersom du:

     • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
     • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
     • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
     • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

     I tillegg må du:

     • være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. 
     • ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.
     • krysse av for "Behov for tidlig svar (valgfritt)"

     Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar eller når opp i konkurransen, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

     Dokumentasjon på grunnlag for tidlig opptak - last opp ENTEN:

     • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon /
     • Arbeidskontrakt/tilsettingsbrev fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid og din siste lønnsslipp /
     • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet /
     • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer /
     • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege) 
      • Kall PDF-filen tidligsvar

      

     6. Poenggrenser

     Følgende tabell viser poenggrenser for opptak til masterprogram i perioden 2019 til 2021, for tilbud gitt i hovedopptaket (juli). Dersom et masterprogram gjennomførte supplering fra ventelisten i hovedopptaket så er det poenggrensen for siste tilbud gitt fra venteliste som er oppgitt her. 

       Årstall   
       2019202020212022  
     FakultetStudieprogramHØSTHØSTHØSTHØST  
     Det humanistiske fakultetAllmenn litteraturvitenskapAlleAlleAlleAlle  
     ArkeologiAlleAlleAlle3  
     Bærekraft: Globale samfunnsutfordringer  3.853.5  
     Bærekraft: Klimaendringer og energiomstilling  Alle2.94  
     Bærekraft: Marin bærekraft  AlleAlle  
     Digital kulturAlleAlleAlleAlle  
     EngelskAlleAlleAlleAlle  
     Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelskAlleAlleAlleAlle  
     Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norskAlleAlleAlleAlle  
     FilosofiAlleAlleAlleAlle  
     Fransk AlleAlleAlleAlle  
     GreskAlleAlleAlleAlle  
     Historie32.832.83Alle  
     ItalienskAlle Alle   
     Kinesisk   Alle  
     KulturvitenskapAlleAlleAlleAlle  
     KunsthistorieAlleAlleAlleAlle  
     Latin AlleAlleAlleAlle  
     Lingvistikk AlleAlleAlleAlle  
     Nordisk språk og litteratur AlleAlleAlleAlle  
     Norrøn filologi AlleAlleAlleAlle  
     Religionsvitenskap AlleAlleAlleAlle  
     Russisk AlleAlleAlleAlle  
     Spansk språk og latinamerikastudie AlleAlleAlleAlle  
     TeatervitenskapAlleAlleAlleAlle  
     TyskAlleAlleAlleAlle  
     Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetAnvendt og beregningsorientert matematikkAlleAlleAlleAlle  
     Biologi: Biodiversitet, evolusjon og økologiAlleAlleAlleAlle  
     Biologi: Fiskeribiologi og forvaltningAlle3.113.38Alle  
     Biologi: HavbruksbiologiAlleAlle3.07Alle  
     Biologi: Marinbiologi3.24.223.75Alle  
     Biologi: MikrobiologiAlleAlleAlleAlle  
     Biologi: MiljøtoksikologiAlleAlleAlleAlle  
     Biologi: Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæringAlleAlleAlleAlle  
     Energi- og prosessteknologi: Flerfasesystem   Alle  
     Energi- og prosessteknologi: Kjemometri   Alle  
     Energi- og prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologi   Alle  
     Energi- og prosessteknologi: Separasjon   4.06  
     Energi: ElkraftteknikkAlleAlleAlle   
     Energi: GeofysikkAlleAlleAlleAlle  
     Energi: Kjemi og miljøAlleAlleAlleAlle  
     Energi: Matematikk, fysikk og informatikkAlleAlleAlleAlle  
     Energi: Termiske maskiner og sikkerhet i energiproduksjon3.75AlleAlle   
     Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikkAlleAlleAlleAlle  
     Fysikk: AkustikkAlleAlleAlleAlle  
     Fysikk: Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikkAlleAlleAlleAlle  
     Fysikk: KjernefysikkAlle  Alle  
     Fysikk: Medisinsk fysikk AlleAlleAlle  
     Fysikk: Medisinsk fysikk og teknologi3.5  Alle  
     Fysikk: Mikroelektronikk3AlleAlleAlle  
     Fysikk: Måleteknologi og nanofysikk AlleAlleAlle  
     Fysikk: Målevitenskap og instrumentering3.5  Alle  
     Fysikk: OptikkAlleAlleAlleAlle  
     Fysikk: Optikk og atomfysikkAlle  Alle  
     Fysikk: Partikkelfysikk3.3  Alle  
     Fysikk: Romfysikk3.2AlleAlleAlle  
     Fysikk: Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk 3.6AlleAlle  
     GeovitenskapAlleAlleAlleAlle  
     Havteknologi: Marin måle- og styringsteknologiAlle     
     Havteknologi: Marine installasjoner3.39Alle3.17   
     Havteknologi: Marine målesystemAlleAlleAlle   
     Informatikk: AlgoritmerAlleAlle4.384  
     Informatikk: BioinformatikkAlleAlleAlleAlle  
     Informatikk: LogikkAlleAlle4.13Alle  
     Informatikk: MaskinlæringAlleAlle4.384  
     Informatikk: OptimeringAlleAlle3.433.5  
     Informatikk: Sikker og pålitelig kommunikasjonAlleAlle3.83Alle  
     Informatikk: VisualiseringAlleAlle3.06Alle  
     KjemiAlleAlleAlleAlle  
     Matematikk  AlleAlle  
     Matematikk: AlgebraAlleAlle    
     Matematikk: Algebraisk geometriAlleAlle    
     Matematikk: Matematisk analyseAlleAlle    
     Matematikk: TopologiAlleAlle    
     Meteorologi og oseanografi: Fysisk oseanografiAlleAlleAlleAlle  
     Meteorologi og oseanografi: KlimadynamikkAlleAlleAlleAlle  
     Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi  AlleAlle  
     Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi, masterAlleAlle    
     Meteorologi og oseanografi: MeteorologiAlleAlleAlleAlle  
     Molekylærbiologi3.27AlleAlleAlle  
     NanovitenskapAlleAlleAlleAlle  
     Petroleumsteknologi: ReservoarfysikkAlleAlleAlle   
     Petroleumsteknologi: ReservoargeologiAlleAlleAlle   
     Petroleumsteknologi: ReservoarkjemiAlleAlleAlle   
     Petroleumsteknologi: ReservoarmekanikkAlleAlleAlle   
     Programutvikling, felles masterprogramAlleAlle3.13Alle  
     Prosessteknologi: FlerfasesystemAlleAlleAlle   
     Prosessteknologi: KjemometriAlleAlleAlle   
     Prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologi3.1AlleAlle   
     Prosessteknologi: Separasjon3.67AlleAlle   
     Reservoar og geoenergi: Reservoarfysikk   Alle  
     Reservoar og geoenergi: Reservoargeologi   Alle  
     Reservoar og geoenergi: Reservoarmekanikk   Alle  
     Statistikk AlleAlleAlle  
     Statistikk: DataanalyseAlle     
     Statistikk: Finansteori og forsikringsmatematikkAlle     
     Statistikk: Matematisk statistikkAlle     
     Det medisinske fakultetBiomedisin3.84Alle3.073.53  
     Global helseAlleAlle3.273.15  
     Helse og samfunnAlle     
     Helse og samfunn: Genetisk veiledning Alle Alle  
     Helse og samfunn: Ulike perspektiv på sentrale helseutfordinger AlleAlleAlle  
     Helse og samfunn: Yrkeshygiene  AlleAlle  
     Human ernæringAlleAlleAlleAlle  
     Klinisk ernæring3.63AlleAlleAlle  
     Det psykologiske fakultetArbeids- og organisasjonspsykologi  Alle3.5  
     Barnevern 3.673.583.77Alle  
     Global Development Theory and PracticeAlleAlle3.43.72  
     Helsefremmende arbeid og helsepsykologi3.63.553.73.7  
     Logopedi 3.923.813.863.54  
     Pedagogikk3.03 3.5   
     Pedagogikk, deltid (nettbasert) 3.67 3.89  
     Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologiAlle3.33    
     Psykologi: Atferd og nevrovitenskap3.333.333.323.67  
     Psykologi: Sosial- og kognitiv psykologi3.06Alle3.273.2  
     Spesialpedagogikk  4.11   
     Det samfunnsvitenskapelige fakultetAdministrasjon og organisasjonsvitenskapAlle3.18AlleAlle  
     Geografi: Miljø- og landskapsgeografiAlleAlleAlleAlle  
     Geografi: Naturgeografi AlleAlleAlleAlle  
     Geografi: Samfunnsgeografi AlleAlleAlleAlle  
     Geographies of Sustainable DevelopmentAlleAlleAlleAlle  
     InformasjonsvitenskapAlleAlleAlleAlle  
     Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD)  AlleAlle  
     Manusutvikling for serierAlleAlle4.174  
     Medie- og interaksjonsdesign3.523.253.174  
     Medier og kommunikasjon33.313.32Alle  
     Physical GeographyAlleAlleAlleAlle  
     Public AdministrationAlleAlleAlleAlle  
     Samfunnsøkonomi 3.333.333.333.44  
     Sammenlignende politikk3.233.173.393.22  
     SosialantropologiAlleAlleAlleAlle  
     SosiologiAlleAlleAlleAlle  
     SystemdynamikkAlleAlleAlleAlle  
     Undersøkende journalistikk Alle4Alle3.38  

      

      

     7. Fullfører du utdanningen din våren 2023?

     Betinget tilbud

     Fullfører du bachelorgarden din våren 2023, eller mangler nødvendige emner for opptak til master? Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Betingelsen er at du må dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen semesterregistreringsfristen (1.september/1.februar). Hvis du får betinget tilbud og ikke dekker kravet innen fristen, mister du tilbudet om studieplass.

     Studenter ved UiB trenger ikke laste opp dokumentasjon for å få betinget tilbud.

     Dersom du har utdanning fra en av disse institusjonene vil all fullført utdanning som regel bli registrert automatisk i Søknadsweb, men du må laste opp dokumentasjon på utdanningsplanen din og emner du er meldt opp til i søknadssemesteret i Søknadsweb.

     Det gis ikke betinget tilbud til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, eller til internasjonale søkere som må ha studierett for å få innvilget oppholdstillatelse.

     Spørsmål og svar

     Hva er "betinget tilbud"?

     Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen semesterregistreringsfristen (1. september / 1. februar).

     Hva er "betinget opptak"?

     UiB kunne fra 2020 til 2022 gi opptak til master til søkere som manglet inntil 15 studiepoeng eller et enkeltemne som er større enn 15 studiepoeng i sin bachelorgrad, på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2). Betingelsen for opptak var at studenten måtte fullføre manglende emne(r) i bachelorgraden ved første anledning, og senest innen utgangen av andre semester etter opptaket. For søkere som fikk betinget opptak sommeren 2022 betyr dette at de har frem til utgangen av vårsemesteret 2023 å fullføre manglende opptakskrav. Dersom manglende opptakskrav ikke er dekket innen utgangen av vårsemesteret 2023 vil studieretten bli inndratt.

     Denne ordningen gjaldt til og med hovedopptaket 2022 og er ikke lenger noe UiB tilbyr.

     Merk at "betinget opptak" ikke er det samme som "betinget tilbud".

     Hvem kan få tidlig svar på søknaden sin?

     Søkere som oppfyller en eller flere av kriteriene under kan søke om tidlig svar i hovedopptaket:

     • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
     • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
     • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
     • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

     Når er opptaket til studier som begynner om våren?

     • Du kan søke fra 1. oktober.
     • Søknadsfristen er 1. november.

     Hva gjør jeg mens jeg venter på svar på søknaden min?

     • sjekk at kontaktinformasjonen din er rett på profilsiden i søknaden din
     • sjekk e-posten din jevnlig - selv om du er på ferie
     • sjekk søppelfilteret ditt jevnlig

     Hva menes med rangering?

     Dersom det er flere søkere til et studieprogram enn det er plasser, vil søkerne bli rangert. Det betyr at du vil konkurrere med de andre søkerne med ditt konkurransepoeng.

     Hva er "konkurransepoeng"?

     Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng (snitt) og eventuelle tilleggspoeng (gjelder kun enkelt studieprogram). Hvis du har likt karakterpoeng som en annen søker, vil plassen bli fordelt etter loddtrekning.

     Hvordan regner jeg ut mitt karakterpoeng (snittet mitt)?

     Beregningsmetoden for karakterpoeng er slik at hver karakter erstattes av en tallekvivalent: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

     For hvert emne blir tallekvivalenten multiplisert med antall studiepoeng og produktet blir summert. Denne summen blir dividert på totalt antall studiepoeng, og resultatet blir beregnet med to desimaler.

     Eksempel på utregning av vektet karakterpoeng

     BokstavkarakterTallekvivalentStudiepoengTallekvivalent x studiepoeng
     A51575
     C31545
     B41560
     C32060
     B41040
     B41040
     D2510
     Sum 90330

     Karakterpoenget blir da: 330/90 = 3,66

      

     Hvordan regne om fra tallkarakterer til moderne karakterer?

     Tallkarakter Bokstavkarakter Tallekvivalent
     1,0-2,2A5
     2,3-2,5B4
     2,6-2,7C3
     2,8-3,0D2
     3,1-4,0E1

     Hva menes med individuell vurdering?

     Søknader som ikke kan poengberegnes, blir individuelt vurdert etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder: søkere med utenlandsk utdanning som ikke kan regnes om, og høyere utdanning uten karakter.