Hjem

Utdanning

Opptak til toårige masterprogram

Toårige masterprogram bygger på fullført bachelorgrad. Ved å ta et master­program får du en ettertraktet blanding av bred akademisk kompetanse og faglig spesialisering. På masternivå får du virkelig fordype deg i faget du synes er mest spennende.

Studier med oppstart i august

 • Søknadsweb åpner 1. februar.
 • Søknadsfristen er 15. april 
 • Frist for ettersending er: 15. april / 1. juli for bachelorgrader som fullføres i vårsemesteret

For søknad til masterstudier i kunst, musikk og design gjelder egne frister og prosedyrer.

Studier med oppstart i januar

 • Søknadsweb åpner 1. oktober
 • Søknadsfristen er 1. november 

Om opptaket

Hvem kan søke? 

 • Søkere bosatt i Norge med norsk eller utenlandsk utdanningsbakgrunn. Du må dekke språkkravene som gjelder for de aktuelle studieprogrammene. 
 • Nordiske søkere

Hva kan du søke på?

Oversikt over studietilbudet ved Universitetet i Bergen finner du på studieprogramsidene. Toårige masterprogram har opptak til høstsemesteret med søknadsfrist 15. april. Noen toårige masterprogram har i tillegg suppleringsopptak til vårsemesteret med egen søknadsfrist. 

Universitetet i Bergen tilbyr både norske og internasjonale toårige masterprogram. Søkere til internasjonale masterprogram som er bosatt utenfor Norden må søke i det internasjonale masteropptaket for å bli vurdert. 

Er du kvalifisert?

For opptak til toårige masterprogram gjelder følgende opptakskrav:

 • Fullført og bestått bachelorgrad (eller grad av tilsvarende omfang)
 • Relevant faglig fordypning på minst 80 studiepoeng, fastsatt i studieplanen til masterprogrammet
 • Engelskkunnskaper (gjelder alle masterprogram)
 • Norskkunnskaper (gjelder norske masterprogram)
 • Andre opptakskrav fastsatt i studieplanen til programmet, som krav til gjennomsnittskarakter, opptaksprøve, motivasjonsbrev eller lignende.

Registrer søknad

Søknadsweb

Du registrerer søknaden din i Søknadsweb

I Søknadsweb finner du studieprogrammene sortert under hvert fakultet. Sjekk studieprogramsidene hvis du er usikker på hvilket fakultet ditt program tilhører. Hvis du ønsker å søke på studieprogram ved mer enn ett fakultet, må du registrere én søknad ved hvert fakultet.

Når du registrerer søknaden må du også laste opp dokumentasjon. Dokumentasjonen skal lastes opp når du søker, men du kan laste opp utdanning du tar i søknadssemesteret frem til ettersendingsfristen. 

Du kan omprioritere søknadsalternativene dine frem til omprioriteringsfristen. Fristen fremgår av kvitteringsmeldingen du mottar når du har registrert søknaden. 

 

Svar på søknaden

Svar på søknaden registreres på Søknadsweb når søknadsbehandlingen er ferdig. Du må logge inn i Søknadsweb for å svare på tilbud om studieplass eller venteliste innen svarfristen.Du vil også få en e-post om at resultatet av opptaket er klart.  

Dokumentasjon av utdanning

Bachelorgrad

For å kvalifisere for opptak må du dokumentere fullført og bestått bachelorgrad eller en tilsvarende grad fra universitet eller høgskole.

Hvis du allerede har fullført en bachelorgrad: Oppnådd grad dokumenteres med kopi av originalt vitnemål sammen med oversikt over alle emner som inngår i graden. Karakterutskrift er ikke godkjent som dokumentasjon av oppnådd grad.

Hvis du fullfører graden i søknadssemesteret: Du må laste opp en karakterutskrift med emnene du har tatt sammen med en oversikt over emnene du tar i søknadssemesteret. Kopi av endelig vitnemål må lastes opp innen ettersendingsfristen.

Hvis du har utdanning fra andre læresteder eller fra utvekslingsopphold som er innpasset i graden din, må du også dokumentere denne utdanningen med karakterutskrift. 

 

Utdanning fra UiB

Du trenger ikke å laste opp vitnemål eller karakterutskrifter som er utstedt ved Universitetet i Bergen. 

Språkkrav

For opptak til norske masterprogram må du dokumentere både norsk- og engelskkunnskaper. For opptak til internasjonale masterprogram må du kun dokumentere kunnskaper i engelsk. 

Hvis du har oppnådd generell studiekompetanse, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i både norsk og engelsk. 

Norsk

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver

Norskkravet kan også dekkes hvis du har fullført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. 

 

Engelsk

 • Engelsk i norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med minst 500 poeng på den papirbaserte eller 60 poeng på den internettbaserte testen
 • IELTS (International English Language Testing Service), academic test med 5,0 eller bedre
 • Cambridge ESOL Examinations: First Certificate in English, Certificate in Advanced English or Certificate of Proficiency in English

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du har fullført en universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur eller har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk.

NB! Det gjelder egne krav til engelsk for søkere i det internasjonale masteropptaket.

Opplasting av dokumenter

Du laster opp dokumentasjon til "Mine dokumenter" i Søknadsweb, og du har selv ansvar for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp i tide. Du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. 

 • Last helst opp dokumenter i PDF-format (ikke bruk komprimerte filer som ZIP eller RAR). 
 • Kontroller at filene du har lastet opp kan åpnes og at dokumentene er tydelige og lesbare.
 • Gi dokumentene navn som klart viser hva de inneholder (for eksempel "bachelorgrad", "norskprøve", "autorisasjonsbrev" osv.)
 • For dokumenter som har flere sider må du laste opp alle sidene. Lag en samlet fil av dokumenter som har flere sider.
 • Unngå å laste opp dokumenter som ikke er etterspurt eller nødvendige i saksbehandlingen. 

 

Dokumentasjonskontroll

Etter opptaket vil det bli gjennomført en verifisering av opplastet dokumentasjon. Søkere kan bli bedt om å fremvise originale dokumenter eller på annen måte dokumentere at opplastet dokumentasjon er korrekt. 

Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan miste retten til å studere. Forfalskning av dokumentasjon vil bli politianmeldt.