Hjem
Utdanning

Opptak til 2-årige masterprogram

UiB tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike fagområder.

Denne informasjonen er for nordiske søkere og andre søkere bosatt i Norge.

Når kan du søke opptak til master

Alle masterprogram har opptak til høstsemesteret, og noen program har i tillegg suppleringsopptak til vårsemesteret. Du finner informasjon om hvilke program dette gjelder på studieprogramsidene.

Studier med oppstart i januar (Vår)

 • Du kan søke fra 1. oktober.
 • Søknadsfristen er 1. november.

Studier med oppstart i august (Høst)

 • Søknads- og dokumentasjonsfristen er 15. april
  (eller 1. mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar).
 • Ettersendingsfristen for utdanning du fullfører våren 2020 er 1. juli.
 • Omprioriteringsfristen er 1. juli.
 • Søkere til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap har ettersendingsfrist 8. juli.

Egne frister og prosedyrer gjelder for:

 

  Hvordan søke

  1. Finn ditt studieprogram

  På studieprogramsidene finner du informasjon om

  • hvilke masterprogram vi tilbyr
  • hva du lærer på programmet
  • hvilket semester programmet har oppstart (høst/vår)
  • hvilket språk programmet undervises på
  • om studiehverdagen og jobbmuligheter
  • opptakskrav som er spesifikke for programmet

  Utforsk UiBs studietilbud

  2. Sjekk om du er kvalifisert

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad
  • Faglig fordypning
   • Du må dokumentere en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng relevant for studiet du søker opptak til.
  • C-krav
   • Alle masterprogram ved UiB har krav til minimum gjennomsnittskarakter C i den faglige fordypningen. Se mer om C-kravet under.
   • Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert.
  • Språkkrav
   • For opptak til norskspråklige masterprogram må du dokumentere både norsk- og engelskkunnskaper (dette dekker du med generell studiekompetanse)
   • For opptak til engelskspråklige masterprogram må du kun dokumentere kunnskaper i engelsk.
   • Se mer om språkkravet under.
  • Andre opptakskrav spesifikke for programmet

  Du må dokumentere at du dekker opptakskravene når du søker.

  C-kravet

  C-kravet betyr at du må ha minimum gjennomsnittskarakteren C i den faglige fordypningen. For å regne ut din gjennomsnittskarakter, må du regne ut hvilket karakterpoeng du har. Karakteren C tilsvarer 3,00 i karakterpoeng. Finn ut hvordan du regner ut ditt karakterpoeng.

  Unntak i opptaket høsten 2019 (overgangsordning)

  Masterprogram som frem til nå har hatt krav om gjennomsnittskarakteren C der karakteren forstås som lavere enn 3,00, viderefører dette i opptaket høsten 2019. Dette gjelder:

  • Alle masterprogram ved Det humanistiske fakultet. Karakteren C skal her forstås som 2,5.
  • Erfaringsbaserte masterprogram fastsetter egne karakterkrav i studieplanen.

  Fra opptaket 2020 vil alle masterprogram ved UiB som hovedregel ha krav om 3,00 som karakterpoeng for å fylle opptakskravet.

  Språkkrav

  UiB tilbyr både norsk- og engelskspråklige masterprogram. Du finner informasjon om undervisningsspråket på studieprogramsiden. Det er forskjellige språkkrav etter hvilket språk programmet blir undervist på:

  Norskspråklige masterprogram

  Med generell studiekompetanse, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i både norsk og engelsk for de norskspråklige programmene.

  Engelskspråklige masterprogram

  Fra opptaket 2020 vil engelskspråklige masterprogram ved UiB som hovedregel ha krav om nivå B2 (CEFR) for alle søkere.

  3. Tidlig svar (gjelder ikke Våropptak)

  Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden om opptak (også kalt tidlig opptak).

  Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars.

  For å få tidlig svar må du være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Det betyr at hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. Du må i tillegg ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.

  Du kan søke om tidlig svar hvis:

  • du er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
  • du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
  • du må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
  • du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

  Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar eller når opp i konkurransen, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

  Du kan ikke hake av for at du ønsker tidlig svar når du søker, men vi vil behandle søknaden tidlig hvis du laster opp dokumentasjon på grunnlag for tidlig svar.

  Mer om:

  Utenlandske søkere

  Hvis du er bosatt i et land utenfor Norden, vil du få tidlig svar uten å måtte søke om det når du følger prosedyrene for:

  4. Forbered dokumentene dine

  Alle søkere må dokumentere:

  1. Fullført bachelorgrad og relevant faglig fordypning
  2. Videregående skole
  3. Språkkunnskaper (norsk og/eller engelsk)

  Se flere detaljer om hvert dokument under.

  Noen må også laste opp:

  • Dokumentasjon på din identitet:
   • Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis du ikke søker med norsk personnummer)
   • Dokumentasjon på navneendring (hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene du laster opp)
  • Dokumentasjon på grunnlag for tidlig svar på opptak

  1. Fullført bachelorgrad og relevant faglig fordypning

  Endelig vitnemål for bachelorgraden din:

  • Utdanning fra læresteder i Norge (unntatt BI og Bjørknes høyskole): Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på fullført bachelorgrad. Sjekk at alle resultater er synlige i UiBs Søknadsweb under "eksterne resultater" og at det står registrert at bachelorgrad er oppnådd.
  • Utdanning fra BI, Bjørknes høyskole eller læresteder i utlandet: Du må laste opp en scannet kopi av ditt originale vitnemål. Merk at vitnemål (dokument på oppnådd grad) ikke er det samme som karakterutskrift. Hvis du også har en mastergrad, laster du opp mastervitnemålet i tillegg til bachelorvitnemålet.
   • Kall PDF-filen(e) bachelor / master.

  Karakterutskrift:

  • Utdanning fra læresteder i Norge (unntatt BI og Bjørknes høyskole): Du trenger ikke å laste opp karakterutskrift for emner du har tatt på de fleste norske læresteder. Sjekk at alle resultater er synlige i UiBs Søknadsweb under "eksterne resultater".
  • Utdanning fra BI, Bjørknes høyskole eller læresteder i utlandet: Du må laste opp en scannet kopi av den originale karakterutskriften din. Det gjelder også hvis du har vært på utveksling eller fått eksterne emner innpasset i graden din som ikke er synlig på UiBs Søknadsweb. Hvis du også har en mastergrad, laster du opp karakterutskrift for mastergraden i tillegg til bachelorgraden.
   • Kall PDF-filene bachelorutskr / masterutskr.

  Tilleggsdokumentasjon for utdanning fra utlandet:

  • Oversettelser av utenlandske dokumenter: Dersom dokumentene dine er på et annet språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få dem oversatt. Oversettelser skal gjøres av translatør eller tolketjeneste. Du må laste opp både originalen og oversettelsen innen søknadsfristen. 
   • Kall PDF-filen(e) bachelortransl / mastertransl.
  • Studieplan (syllabus) for bachelorgrad fra utlandet: En beskrivelse av innhold og omfang av din bachelorgrad fra utlandet i form av pensum/litteraturlister eller studieplan.
   • Kall PDF-filen studieplan.
  • Godkjenningsbrev fra NOKUT: Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men det er et godt hjelpemiddel når vi skal vurdere din utenlandske grad.
   • Kall PDF-filen(e) NOKUT.

  Fullfører du graden eller relevante emner høsten 2019?

  Da må du innen søknadsfristen dokumentere:

  • Emner du har tatt per dags dato med en karakterutskrift (mer informasjon over).
  • Hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og eventuelt når utdanningen din er forventet ferdig.
   • Utdanning ved UiB: Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon for emner du er oppmeldt til ved UiB. 
   • Utdanning ved andre læresteder: Du kan dokumentere hvilke emner du er meldt opp til med en skjermdump fra din Studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, eller med en bekreftelse fra ditt lærested.
    • Kall PDF-filen course-completion

  Innen ettersendingsfristen må du dokumentere:

  • Utdanning ved UiB: Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på emner eller fullført grad. 
  • Utdanning ved andre læresteder: Du må laste opp: 
   • Endelig karakterutskrift og vitnemål. 
   • Dersom du ikke har fått vitnemål ennå, må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på oppnådd grad.
  • Betinget tilbud: I noen tilfeller kan vi gi søkere som mangler dokumentasjon på fullført bachelorgrad innen ettersendingsfristen betinget tilbud. Hvis dette gjelder deg, må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen studiestart. Dette gjelder f.eks. studenter som er på utveksling i siste semester. 

  2. Videregående skole

  Dokumentasjon på fullført videregående skole:

  • Har du norsk videregående skole kan du selv se i Søknadsweb om du er registrert med generell studiekompetanse. Er du allerede registrert der med generell studiekompetanse, trenger du ikke dokumentere dette.
  • Har du ikke elektronisk vitnemål fra norsk videregående skole, må du laste opp en scannet kopi av ditt originale vitnemål.
   • Kall PDF-filen vgs.

  3. Språkkunnskaper

  Søkere til norskspråklige program

  Søkere til engelskspråklige program

  For opptak til engelskspråklige program, trenger du kun å dokumentere at du dekker språkkravet i engelsk.

  • Dokumentasjon på engelskkrav: Engelskkravet kan du dokumentere på samme måte som for videregående skole (se punktet over), eller med en engelsktest. For informasjon om unntak og tester vi godkjenner, se English language requirements for Master's programmes (engelsk nettside).
   • Kall PDF-filen vgs / engelsk.

  Annen dokumentasjon

  Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis aktuelt)

  • Du må laste opp kopi av pass hvis du ikke søker med norsk personnummer. Du trenger bare å scanne siden med navn og bilde.
   • Kall PDF-filen pass eller idkort.

  Dokumentasjon på navneendring (hvis aktuelt)

  • Navneendring må dokumenteres hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene.
   • Kall PDF-filen navneendring

  Dokumentasjon på grunnlag for tidlig opptak

  Du må laste opp en av disse:

  • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon
  • Arbeidskontrakt/tilsettingsbrev fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid og din siste lønnsslipp
  • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
  • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
  • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)
   • Kall PDF-filen tidligsvar

  5. Søk opptak

  1. Registrer søknaden din

  Våropptak 2019:
  • 1. oktober: Søknadsweb åpner.
  • 1. november: Ordinær søknadsfrist.
  Høstopptak 2019:
  • 1. februar: Søknadsweb åpner.
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist.

  2. Last opp dokumentene dine

  • 1. november: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon (våropptak)

  Du har selv ansvar for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp i tide. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

  Veiledning for opplasting av dokumentasjon

  Du laster opp dokumentasjon til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. 

  • Last opp dokumenter i PDF-format (ikke bruk komprimerte filer som ZIP eller RAR). 
  • Kontroller at filene du har lastet opp kan åpnes og at dokumentene er tydelige og lesbare.
  • Gi dokumentene navn som klart viser hva de inneholder (for eksempel "bachelorgrad", "norskprøve", "autorisasjonsbrev" osv.). Se også forslagene over for hver enkelt dokumentkategori.
  • For dokumenter som har flere sider må du laste opp alle sidene. Lag en samlet fil av dokumenter som har flere sider (her kan du få hjelp til å lage en samlet fil).
  • Du kan ikke sende dokumenter på e-post. Alt (også ettersending) skal lastes opp på Søknadsweb.
  • Unngå å laste opp dokumenter som ikke er etterspurt eller nødvendige i saksbehandlingen.

   3. Prioritering og omprioritering av søknadsalternativ

   • Du kan søke opptak på inntil 3 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.
   • Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. november (våropptak)
   • Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet, vil de andre søknadsalternativene bortfalle.

   Søk nå

   6. Vi behandler søknaden din

   Mens søknaden din blir behandlet må du

   Greit for deg å vite: 

   • Rangering: Dersom det er flere søkere til et studieprogram enn det er plasser, vil søkerne bli rangert. Det betyr at du vil konkurrere med de andre søkerne med ditt konkurransepoeng.
   • Konkurransepoeng: Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. Hvis et studieprogram bruker tilleggspoeng, vil det stå i studieplanen til det aktuelle programmet. Ved lik poengsum fordeles plassen etter loddtrekning. Les mer om konkurransepoeng under spørsmål og svar.

   • Individuell vurdering: Søknader som ikke kan poengberegnes, blir individuelt vurdert etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder: søkere med utenlandsk utdanning som ikke kan regnes om, og høyere utdanning uten karakter.

   7. Få svar på søknaden din

   Svar på søknaden 13. desember

   Vi publiserer svaret på søknaden din i Søknadsweb og kontakter deg på e-post. Svarfristen er 18. desember. 

   Takk ja til plassen

   • Du må logge inn i Søknadsweb for å svare på tilbud om studieplass eller venteliste innen svarfristen 18. desember.  

   Betinget tilbud

   Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen studiestart, 20. januar 2020. Hvis du får betinget tilbud og ikke dekker kravet innen fristen, mister du tilbudet om studieplass.

   Det gis ikke betinget tilbud til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, eller til internasjonale søkere som må ha studierett for å få innvilget oppholdstillatelse.

   Dokumentasjonskontroll

   Etter opptaket kan du bli bedt om å fremvise originale dokumenter eller på annen måte dokumentere at opplastet dokumentasjon er korrekt. Hvis du ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon, kan du miste retten til å studere.

   Frister i høstopptaket 2020:Du får svar på søknaden din6. juli 2020
    Svarfrist20. juli 2020
    Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist10. august 2020

   Spørsmål og svar

   Hvordan regner jeg ut mitt konkurransepoeng?

   Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng (se under) og eventuelle tilleggspoeng. Hvis et studieprogram bruker tilleggspoeng, vil det stå i studieplanen til det aktuelle programmet. Hvis du har likt karakterpoeng som en annen søker, vil plassen bli fordelt etter loddtrekning.

   Hvordan regner jeg ut mitt karakterpoeng (gjennomsnittskarakteren min)?

   Beregningsmetoden for karakterpoeng er slik at hver karakter erstattes av en tallekvivalent: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

   For hvert emne blir tallekvivalenten multiplisert med antall studiepoeng og produktet blir summert. Denne summen blir dividert på totalt antall studiepoeng, og resultatet blir beregnet med to desimaler.

   Eksempel på utregning av vektet karakterpoeng

   BokstavkarakterTallekvivalentStudiepoengTallekvivalent x studiepoeng
   A51575
   C31545
   B41560
   C32060
   B41040
   B41040
   D2510
   Sum 90330

   Karakterpoenget blir da: 330/90 = 3,66