Hjem
Utdanning
Bli student

Opptak til 2-årige masterprogram

UiB tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike fagområder. Denne informasjonen er for nordiske søkere og andre søkere bosatt i Norge.

Hovedinnhold

Hvilke masterprogram har UiB?

Her finner du oversikt over våre masterprogrammer. 

Deltid? Du kan også finne informasjon om erfaringsbasert masterprogram på deltid her. 
Internasjonal søker? Her er informasjon til internasjonale søkere.
Engelskspråklig søker i Norge? Slik søker du som er engelskspråklig søker bosatt i Norge.

Hva er opptakskravene?

Du må dekke disse generelle opptakskravene for å være kvalifisert:  

Bachelorgrad 

 • Du må ha fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole.  
 • Har du fullført en bachelorgrad i utlandet? Sjekk her om den tilsvarer norsk bachelorgrad.
 • Faglig fordypning 
 • Du må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng relevant for studiet du søker opptak til. Finn detaljert informasjon om krav til faglig fordypning for ønsket studieprogram på studieprogramsidene.   

C-krav 

 • De fleste masterprogram ved UiB har krav til minimum gjennomsnittskarakter C (3,00) i den faglige fordypningen. Finn ut hvordan du regner ut ditt karakterpoeng.

 • Dersom du har en bachelorgrad uten definert faglig fordypning (f.eks. profesjonsutdanning) er det krav til minimum gjennomsnittskarakter C (3,00) på hele graden.  

 • Unntaket er masterprogram ved Det humanistiske fakultet som har krav til minimum gjennomsnittskarakter C (2,50) i den faglige fordypningen.  Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert på grunnlag av karakterpoeng. 

Språkkrav 

 • Engelskspråklige masterprogram: Med generell studiekompetanse og karakter 4 i engelsk, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i engelsk for de engelskspråklige programmene. Trenger ikke dokumentere norskkunnskaper. 

Hvert studieprogram har også individuelle spesielle opptakskrav. Sjekk sidene til masterprogrammet du vil søke på for mer informasjon. 

Viktige frister

Ved hovedopptaket åpner søknadsportalen 1. februar. Fristen for å søke masteropptak er 15. april. Du finner mer informasjon om de ulike fristene her. Hvis du er i arbeid, selvstendig næringsdrivende, har behov for særskilt tilrettelegging eller må flytte med familie kan du søke tidlig svar innen 1. mars. Les mer om tidlig svar her.

Studier med oppstart i januar 2024 finner du mer informasjon om her.

Hvordan søker jeg?

Du søker opptak til hovedopptaket i perioden 1. februar til 15. april, eller våropptaket 1. oktober til 1 november. Vær oppmerksom på at noen må søke innen 1. mars, for eksempel dersom du søker tidlig svar.

Søk om opptak gjennom søknadsweb.

Er du student ved et annet universitet/høyskole, tatt utenlandsk utdanning eller gjort en navneendring?  Husk å sjekke om du trenger å laste opp noe tilleggsdokumentasjon.

Finner du ikke det du lette etter, eller du har flere spørsmål? Ta kontakt med opptakskontoret.

  Frister

  Høstopptak 2023:
  • 1. februar: Søknadsweb åpner
  • 1. mars: Søknadsfrist for tidlig svar
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist
  • 1. juli: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon
  • 1. juli: Omprioriteringsfrist
  • 20. mai: Tidlig svar
  • 6. juli: Du får svar på søknaden din
  • 12. juli: Svarfrist
  • 31. august: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist
  Våropptak 2024:
  • 1. oktober: Søknadsweb åpner
  • 1. november: Søknadsfrist
  • 8. desember: Du får svar på søknaden din
  • 15. desember: Svarfrist
  • 31. januar 2024: Betinget tilbud, dokumentasjonsfrist

   

    Prioritering 

    • Du kan søke opptak på inntil 2 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.
    • Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli i hovedopptaket.
    • Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet, vil de andre søknadsalternativene bortfalle.

    Svar på søknad

    Vi publiserer svaret på søknaden din i Søknadsweb og kontakter deg på e-post.

    Dokumentene dine

    All dokumentasjon skal lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen 15. april. Under finner du en oversikt over hva du må dokumentere.

    Fullfører du graden eller relevante emner våren 2023?

    Da må du innen søknadsfristen dokumentere:

    • Emner du har tatt per dags dato med en karakterutskrift
    • Hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og eventuelt når utdanningen din er forventet ferdig.
     • Utdanning ved UiB: Gjelder ikke UiB-studenter
     • Utdanning ved andre læresteder: Du kan dokumentere hvilke emner du er meldt opp til med en skjermdump fra din Studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, ELLER med en bekreftelse fra ditt lærested.
    • Du kan dokumentere at utdanningen er fullført innen ettersendingsfristen 1. juli.

    Utdanning fra UiB eller offentlige norske universitet eller høyskoler?

    Har du bachelorgrad fra en institusjon på denne lista?

    Da trenger du ikke laste opp vitnemålene dine. Vi har tilgang til dem digitalt.

    Utdanning fra BI, Bjørknes eller Atlantis Medisinske Høyskole?

    Da må du laste opp bachelorvitnemål med komplett karakterutskrift

    Videregående / generell studiekompetanse?

    • Norsk vgs fullført etter 2000: Vi har tilgang til vitnemålet ditt i nasjonal vitnemålsdatabase
    • Annen vgs / før 2000: Du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs
    • IB: du må laste opp dokumentasjon på fullført vgs

    Navneendring eller utenlandsk pass?

    Da trenger vi dokumentasjon på din identitet:

    • Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis du ikke søker med norsk personnummer)
    • Dokumentasjon på navneendring (hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene du laster opp)

    Har du hel grad fra utlandet?

    • Oversettelser av utenlandske dokumenter: Vi godkjenner kun engelske og skandinaviske dokument. Oversettelser skal gjøres av translatør eller tolketjeneste. Last opp originalen + oversettelsen innen søknadsfristen. 
    • Studieplan (syllabus) for bachelorgrad fra utlandet: En beskrivelse av innhold og omfang av din bachelorgrad fra utlandet i form av pensum/litteraturlister eller studieplan.
    • Godkjenningsbrev fra NOKUT: Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men er nyttig for oss.
    Dokumentere at du trenger tidlig svar?Se Tidlig svar

    Du har selv ansvar for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen de gitte tidsfristene. 

    Veiledning for opplasting av dokumentasjon

    Du laster opp dokumentasjon til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. 

    • Last opp dokumenter i PDF-format (ikke bruk komprimerte filer som ZIP). 
    • Kontroller at filene du har lastet opp kan åpnes + at dokumentene er tydelige og lesbare.
    • Gi dokumentene tydelige navn (for eksempel "bachelorgrad", "norskprøve", "autorisasjonsbrev" osv.). 
    • For dokumenter som har flere sider må du laste opp alle sidene. Lag en samlet fil av dokumenter som har flere sider (her kan du få hjelp til å lage en samlet fil).
    • Ikke send dokumenter på e-post. Alt (også ettersending) skal lastes opp på Søknadsweb.
    • Unngå å laste opp dokumenter som ikke er etterspurt eller nødvendige i saksbehandlingen.

    Dokumentasjonskontroll

    Etter opptaket kan du bli bedt om å fremvise originale dokumenter eller på annen måte dokumentere at opplastet dokumentasjon er korrekt. Hvis du ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon, kan du miste retten til å studere.

    Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars.

    Frister for å få tidlig svar 2023:Søknadsfrist1. mars 2023
     Svar på tidlig opptak 20. mai 2023

    Du kan søke tidlig svar dersom du:

    • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
    • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
    • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
    • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

    I tillegg må du:

    • være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. 
    • ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.
    • krysse av for "Behov for tidlig svar (valgfritt)"

    Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar eller når opp i konkurransen, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

    Dokumentasjon på grunnlag for tidlig opptak - last opp ENTEN:

    • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon /
    • Arbeidskontrakt/tilsettingsbrev fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid og din siste lønnsslipp /
    • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet /
    • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer /
    • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege) 
     • Kall PDF-filen tidligsvar

    Poenggrenser

    Følgende tabell viser poenggrenser for opptak til masterprogram i perioden 2019 til 2022, for tilbud gitt i hovedopptaket (juli). Dersom et masterprogram gjennomførte supplering fra ventelisten i hovedopptaket så er det poenggrensen for siste tilbud gitt fra venteliste som er oppgitt her. 

      Årstall   
      2019202020212022  
    FakultetStudieprogramHØSTHØSTHØSTHØST  
    Det humanistiske fakultetAllmenn litteraturvitenskapAlleAlleAlleAlle  
    ArkeologiAlleAlleAlle3  
    Bærekraft: Globale samfunnsutfordringer  3.853.5  
    Bærekraft: Klimaendringer og energiomstilling  Alle2.94  
    Bærekraft: Marin bærekraft  AlleAlle  
    Digital kulturAlleAlleAlleAlle  
    EngelskAlleAlleAlleAlle  
    Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelskAlleAlleAlleAlle  
    Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norskAlleAlleAlleAlle  
    FilosofiAlleAlleAlleAlle  
    Fransk AlleAlleAlleAlle  
    GreskAlleAlleAlleAlle  
    Historie32.832.83Alle  
    ItalienskAlle Alle   
    Kinesisk   Alle  
    KulturvitenskapAlleAlleAlleAlle  
    KunsthistorieAlleAlleAlleAlle  
    Latin AlleAlleAlleAlle  
    Lingvistikk AlleAlleAlleAlle  
    Nordisk språk og litteratur AlleAlleAlleAlle  
    Norrøn filologi AlleAlleAlleAlle  
    Religionsvitenskap AlleAlleAlleAlle  
    Russisk AlleAlleAlleAlle  
    Spansk språk og latinamerikastudie AlleAlleAlleAlle  
    TeatervitenskapAlleAlleAlleAlle  
    TyskAlleAlleAlleAlle  
    Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetAnvendt og beregningsorientert matematikkAlleAlleAlleAlle  
    Biologi: Biodiversitet, evolusjon og økologiAlleAlleAlleAlle  
    Biologi: Fiskeribiologi og forvaltningAlle3.113.38Alle  
    Biologi: HavbruksbiologiAlleAlle3.07Alle  
    Biologi: Marinbiologi3.24.223.75Alle  
    Biologi: MikrobiologiAlleAlleAlleAlle  
    Biologi: MiljøtoksikologiAlleAlleAlleAlle  
    Biologi: Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæringAlleAlleAlleAlle  
    Energi- og prosessteknologi: Flerfasesystem   Alle  
    Energi- og prosessteknologi: Kjemometri   Alle  
    Energi- og prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologi   Alle  
    Energi- og prosessteknologi: Separasjon   4.06  
    Energi: ElkraftteknikkAlleAlleAlle   
    Energi: GeofysikkAlleAlleAlleAlle  
    Energi: Kjemi og miljøAlleAlleAlleAlle  
    Energi: Matematikk, fysikk og informatikkAlleAlleAlleAlle  
    Energi: Termiske maskiner og sikkerhet i energiproduksjon3.75AlleAlle   
    Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikkAlleAlleAlleAlle  
    Fysikk: AkustikkAlleAlleAlleAlle  
    Fysikk: Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikkAlleAlleAlleAlle  
    Fysikk: KjernefysikkAlle  Alle  
    Fysikk: Medisinsk fysikk AlleAlleAlle  
    Fysikk: Medisinsk fysikk og teknologi3.5  Alle  
    Fysikk: Mikroelektronikk3AlleAlleAlle  
    Fysikk: Måleteknologi og nanofysikk AlleAlleAlle  
    Fysikk: Målevitenskap og instrumentering3.5  Alle  
    Fysikk: OptikkAlleAlleAlleAlle  
    Fysikk: Optikk og atomfysikkAlle  Alle  
    Fysikk: Partikkelfysikk3.3  Alle  
    Fysikk: Romfysikk3.2AlleAlleAlle  
    Fysikk: Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk 3.6AlleAlle  
    GeovitenskapAlleAlleAlleAlle  
    Havteknologi: Marin måle- og styringsteknologiAlle     
    Havteknologi: Marine installasjoner3.39Alle3.17   
    Havteknologi: Marine målesystemAlleAlleAlle   
    Informatikk: AlgoritmerAlleAlle4.384  
    Informatikk: BioinformatikkAlleAlleAlleAlle  
    Informatikk: LogikkAlleAlle4.13Alle  
    Informatikk: MaskinlæringAlleAlle4.384  
    Informatikk: OptimeringAlleAlle3.433.5  
    Informatikk: Sikker og pålitelig kommunikasjonAlleAlle3.83Alle  
    Informatikk: VisualiseringAlleAlle3.06Alle  
    KjemiAlleAlleAlleAlle  
    Matematikk  AlleAlle  
    Matematikk: AlgebraAlleAlle    
    Matematikk: Algebraisk geometriAlleAlle    
    Matematikk: Matematisk analyseAlleAlle    
    Matematikk: TopologiAlleAlle    
    Meteorologi og oseanografi: Fysisk oseanografiAlleAlleAlleAlle  
    Meteorologi og oseanografi: KlimadynamikkAlleAlleAlleAlle  
    Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi  AlleAlle  
    Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi, masterAlleAlle    
    Meteorologi og oseanografi: MeteorologiAlleAlleAlleAlle  
    Molekylærbiologi3.27AlleAlleAlle  
    NanovitenskapAlleAlleAlleAlle  
    Petroleumsteknologi: ReservoarfysikkAlleAlleAlle   
    Petroleumsteknologi: ReservoargeologiAlleAlleAlle   
    Petroleumsteknologi: ReservoarkjemiAlleAlleAlle   
    Petroleumsteknologi: ReservoarmekanikkAlleAlleAlle   
    Programutvikling, felles masterprogramAlleAlle3.13Alle  
    Prosessteknologi: FlerfasesystemAlleAlleAlle   
    Prosessteknologi: KjemometriAlleAlleAlle   
    Prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologi3.1AlleAlle   
    Prosessteknologi: Separasjon3.67AlleAlle   
    Reservoar og geoenergi: Reservoarfysikk   Alle  
    Reservoar og geoenergi: Reservoargeologi   Alle  
    Reservoar og geoenergi: Reservoarmekanikk   Alle  
    Statistikk AlleAlleAlle  
    Statistikk: DataanalyseAlle     
    Statistikk: Finansteori og forsikringsmatematikkAlle     
    Statistikk: Matematisk statistikkAlle     
    Det medisinske fakultetBiomedisin3.84Alle3.073.53  
    Global helseAlleAlle3.273.15  
    Helse og samfunnAlle     
    Helse og samfunn: Genetisk veiledning Alle Alle  
    Helse og samfunn: Ulike perspektiv på sentrale helseutfordinger AlleAlleAlle  
    Helse og samfunn: Yrkeshygiene  AlleAlle  
    Human ernæringAlleAlleAlleAlle  
    Klinisk ernæring3.63AlleAlleAlle  
    Det psykologiske fakultetArbeids- og organisasjonspsykologi  Alle3.5  
    Barnevern 3.673.583.77Alle  
    Global Development Theory and PracticeAlleAlle3.43.72  
    Helsefremmende arbeid og helsepsykologi3.63.553.73.7  
    Logopedi 3.923.813.863.54  
    Pedagogikk3.03 3.5   
    Pedagogikk, deltid (nettbasert) 3.67 3.89  
    Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologiAlle3.33    
    Psykologi: Atferd og nevrovitenskap3.333.333.323.67  
    Psykologi: Sosial- og kognitiv psykologi3.06Alle3.273.2  
    Spesialpedagogikk  4.11   
    Det samfunnsvitenskapelige fakultetAdministrasjon og organisasjonsvitenskapAlle3.18AlleAlle  
    Geografi: Miljø- og landskapsgeografiAlleAlleAlleAlle  
    Geografi: Naturgeografi AlleAlleAlleAlle  
    Geografi: Samfunnsgeografi AlleAlleAlleAlle  
    Geographies of Sustainable DevelopmentAlleAlleAlleAlle  
    InformasjonsvitenskapAlleAlleAlleAlle  
    Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD)  AlleAlle  
    Manusutvikling for serierAlleAlle4.174  
    Medie- og interaksjonsdesign3.523.253.174  
    Medier og kommunikasjon33.313.32Alle  
    Physical GeographyAlleAlleAlleAlle  
    Public AdministrationAlleAlleAlleAlle  
    Samfunnsøkonomi 3.333.333.333.44  
    Sammenlignende politikk3.233.173.393.22  
    SosialantropologiAlleAlleAlleAlle  
    SosiologiAlleAlleAlleAlle  
    SystemdynamikkAlleAlleAlleAlle  
    Undersøkende journalistikk Alle4Alle3.38  

    Tidlig svar

    Søknadsfristen for tidlig svar er 1. mars.

    For å kunne motta tidlig svar må du være kvalifisert til opptak innen søknadsfristen 1. mars. Dette betyr at viss du fullfører utdanningen din etter 1. mars, er du ikke kvalifisert for tidlig svar.

    Du kan søke tidlig svar om du:

    • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
    • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
    • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
    • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

    I tillegg må du:

    • være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar.
    • ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.
    • krysse av for "Behov for tidlig svar (valgfritt)"

    Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar eller når opp i konkurransen, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. Dokumentasjon på grunnlag for tidlig opptak - last opp ENTEN:

    • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon /
    • Arbeidskontrakt/tilsettingsbrev fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid og din siste lønnsslipp /
    • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet /
    • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer /
    • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)
     • Kall PDF-filen "tidligsvar"

    Du dokumenterer dette via Søknadweb.

    Fullfører du utdanningen din våren 2023?

    Betinget tilbud

    Fullfører du bachelorgraden din våren 2023, eller mangler nødvendige emner for opptak til master? Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Betingelsen er at du må dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen semesterregistreringsfristen (1.september/1.februar). Hvis du får betinget tilbud og ikke dekker kravet innen fristen, mister du tilbudet om studieplass.

    Studenter ved UiB trenger ikke laste opp dokumentasjon for å få betinget tilbud.

    Dersom du har utdanning fra en av disse institusjonene vil all fullført utdanning som regel bli registrert automatisk i Søknadsweb, men du må laste opp dokumentasjon på utdanningsplanen din og emner du er meldt opp til i søknadssemesteret i Søknadsweb.

    Det gis ikke betinget tilbud til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, eller til internasjonale søkere som må ha studierett for å få innvilget oppholdstillatelse.

    Spørsmål og svar

    Hva er "betinget tilbud"?

    Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen semesterregistreringsfristen (1. september / 1. februar).

    Hva er "betinget opptak"?

    UiB kunne fra 2020 til 2022 gi opptak til master til søkere som manglet inntil 15 studiepoeng eller et enkeltemne som er større enn 15 studiepoeng i sin bachelorgrad, på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2). Betingelsen for opptak var at studenten måtte fullføre manglende emne(r) i bachelorgraden ved første anledning, og senest innen utgangen av andre semester etter opptaket. For søkere som fikk betinget opptak sommeren 2022 betyr dette at de har frem til utgangen av vårsemesteret 2023 å fullføre manglende opptakskrav. Dersom manglende opptakskrav ikke er dekket innen utgangen av vårsemesteret 2023 vil studieretten bli inndratt.

    Denne ordningen gjaldt til og med hovedopptaket 2022 og er ikke lenger noe UiB tilbyr.

    Merk at "betinget opptak" ikke er det samme som "betinget tilbud".

    Merk også at betinget opptak til master ikke må forveksles med betinget opptak i Samordna opptak.

    Hvem kan få tidlig svar på søknaden sin?

    Søkere som oppfyller en eller flere av kriteriene under kan søke om tidlig svar i hovedopptaket:

    • er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
    • er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
    • må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
    • har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

    Når er opptaket til studier som begynner om våren?

    • Du kan søke fra 1. oktober.
    • Søknadsfristen er 1. november.

    Hva gjør jeg mens jeg venter på svar på søknaden min?

    • sjekk at kontaktinformasjonen din er rett på profilsiden i søknaden din
    • sjekk e-posten din jevnlig - selv om du er på ferie
    • sjekk søppelfilteret ditt jevnlig

    Hva menes med rangering?

    Dersom det er flere søkere til et studieprogram enn det er plasser, vil søkerne bli rangert. Det betyr at du vil konkurrere med de andre søkerne med ditt konkurransepoeng.

    Hva er "konkurransepoeng"?

    Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng (snitt) og eventuelle tilleggspoeng (gjelder kun enkelt studieprogram). Hvis du har likt karakterpoeng som en annen søker, vil plassen bli fordelt etter loddtrekning.

    Hvordan regner jeg ut mitt karakterpoeng (snittet mitt)?

    Beregningsmetoden for karakterpoeng er slik at hver karakter erstattes av en tallekvivalent: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

    For hvert emne blir tallekvivalenten multiplisert med antall studiepoeng og produktet blir summert. Denne summen blir dividert på totalt antall studiepoeng, og resultatet blir beregnet med to desimaler.

    Eksempel på utregning av vektet karakterpoeng

    BokstavkarakterTallekvivalentStudiepoengTallekvivalent x studiepoeng
    A51575
    C31545
    B41560
    C32060
    B41040
    B41040
    D2510
    Sum 90330

    Karakterpoenget blir da: 330/90 = 3,66

     

    Hvordan regne om fra tallkarakterer til moderne karakterer?

    Tallkarakter Bokstavkarakter Tallekvivalent
    1,0-2,2A5
    2,3-2,5B4
    2,6-2,7C3
    2,8-3,0D2
    3,1-4,0E1

    Hva menes med individuell vurdering?

    Søknader som ikke kan poengberegnes, blir individuelt vurdert etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder: søkere med utenlandsk utdanning som ikke kan regnes om, og høyere utdanning uten karakter.