Hjem
Utdanning

Opptak til 2-årige masterprogram

UiB tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike fagområder.

Denne informasjonen er for nordiske søkere og andre søkere bosatt i Norge.

Når kan du søke opptak til master

Alle masterprogram har opptak til høstsemesteret, og noen program har i tillegg suppleringsopptak til vårsemesteret. Du finner informasjon om hvilke program dette gjelder på studieprogramsidene.

Studier med oppstart i august

 • Søknads- og dokumentasjonsfristen er 15. april
  (eller 1. mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar).
 • Ettersendingsfristen for utdanning du fullfører våren 2019 er 1. juli.
 • Omprioriteringsfristen er 1. juli.
 • Søkere til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap har ettersendingsfrist 8. juli. 

Egne frister og prosedyrer gjelder for:

Studier med oppstart i januar

 • Du kan søke fra 1. oktober.
 • Søknadsfristen er 1. november.

Hvordan søke

1. Finn ditt studieprogram

På studieprogramsidene finner du informasjon om

 • hvilke masterprogram vi tilbyr
 • hva du lærer på programmet
 • hvilket semester programmet har oppstart (høst/vår)
 • hvilket språk programmet undervises på
 • om studiehverdagen og jobbmuligheter
 • opptakskrav som er spesifikke for programmet

Utforsk UiBs studietilbud

2. Sjekk om du er kvalifisert

Opptakskrav

 • Bachelorgrad
 • Faglig fordypning
  • Du må dokumentere en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng relevant for studiet du søker opptak til.
 • C-krav
  • Alle masterprogram ved UiB har krav til minimum gjennomsnittskarakter C i den faglige fordypningen. Se mer om C-kravet under.
  • Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert.
 • Språkkrav
  • For opptak til norskspråklige masterprogram må du dokumentere både norsk- og engelskkunnskaper.
  • For opptak til engelskspråklige masterprogram må du kun dokumentere kunnskaper i engelsk.
  • Se mer om språkkravet under.
 • Andre opptakskrav spesifikke for programmet

Du må dokumentere at du dekker opptakskravene når du søker.

C-kravet

C-kravet betyr at du må ha minimum gjennomsnittskarakteren C i den faglige fordypningen. For å regne ut din gjennomsnittskarakter, må du regne ut hvilket karakterpoeng du har. Karakteren C tilsvarer 3,00 i karakterpoeng. Finn ut hvordan du regner ut ditt karakterpoeng.

Unntak i opptaket høsten 2019 (overgangsordning)

Masterprogram som frem til nå har hatt krav om gjennomsnittskarakteren C der karakteren forstås som lavere enn 3,00, viderefører dette i opptaket høsten 2019. Dette gjelder:

 • Alle masterprogram ved Det humanistiske fakultet. Karakteren C skal her forstås som 2,5.
 • Erfaringsbaserte masterprogram fastsetter egne karakterkrav i studieplanen.

Fra opptaket 2020 vil alle masterprogram ved UiB som hovedregel ha krav om 3,00 som karakterpoeng for å fylle opptakskravet.

Språkkrav

UiB tilbyr både norsk- og engelskspråklige masterprogram. Du finner informasjon om undervisningsspråket på studieprogramsiden. Det er forskjellige språkkrav etter hvilket språk programmet blir undervist på.

Norskspråklige masterprogram

Med generell studiekompetanse, enten på grunnlag av norsk videregående skole eller på annen måte, dekker du språkkravene i både norsk og engelsk for de norskspråklige programmene.

Engelskspråklige masterprogram

Fra opptaket 2020 vil engelskspråklige masterprogram ved UiB som hovedregel ha krav om nivå B2 (CEFR) for alle søkere.

3. Vurdér om du trenger å søke om tidlig svar

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden om opptak (også kalt tidlig opptak).

Søknadsfrist for tidlig svar er 1. mars.

For å få tidlig svar må du være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Det betyr at hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. Du må i tillegg ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.

Du kan søke om tidlig svar hvis:

 • du er i jobb og har mer enn 2 måneders oppsigelsestid eller må søke permisjon.
 • du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
 • du må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
 • du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi).

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar eller når opp i konkurransen, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

Du kan ikke hake av for at du ønsker tidlig svar når du søker, men vi vil behandle søknaden tidlig hvis du laster opp dokumentasjon på grunnlag for tidlig svar.

Mer om:

Utenlandske søkere

Hvis du er bosatt i et land utenfor Norden, vil du få tidlig svar uten å måtte søke om det når du følger prosedyrene for:

4. Forbered dokumentene dine

Alle søkere må dokumentere:

 1. Fullført bachelorgrad og relevant faglig fordypning
 2. Videregående skole
 3. Språkkunnskaper (norsk og/eller engelsk)

Se flere detaljer om hvert dokument under.

Noen må også laste opp:

 • Dokumentasjon på din identitet:
  • Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis du ikke søker med norsk personnummer)
  • Dokumentasjon på navneendring (hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene du laster opp)
 • Dokumentasjon på grunnlag for tidlig svar på opptak

1. Fullført bachelorgrad og relevant faglig fordypning

Endelig vitnemål for bachelorgraden din:

 • Utdanning fra læresteder i Norge (unntatt BI og Bjørknes høyskole): Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på fullført bachelorgrad hvis du er registrert med en bachelorgrad ved de fleste norske læresteder. Sjekk at alle resultater er synlige i UiBs Søknadsweb under "eksterne resultater" og at det står registrert at bachelorgrad er oppnådd.
 • Utdanning fra BI, Bjørknes høyskole eller læresteder i utlandet: Du må laste opp en scannet kopi av ditt originale vitnemål. Merk at vitnemål er et dokument på oppnådd grad og ikke det samme som karakterutskrift. Hvis du også har en mastergrad, laster du opp mastervitnemålet i tillegg til bachelorvitnemålet.
  • Kall PDF-filen(e) bachelor / master.

Karakterutskrift:

 • Utdanning fra læresteder i Norge (unntatt BI og Bjørknes høyskole): Du trenger ikke å laste opp karakterutskrift for emner du har tatt på de fleste norske læresteder. Sjekk at alle resultater er synlige i UiBs Søknadsweb under "eksterne resultater".
 • Utdanning fra BI, Bjørknes høyskole eller læresteder i utlandet: Du må laste opp en scannet kopi av den originale karakterutskriften din. Det gjelder også hvis du har vært på utveksling eller fått eksterne emner innpasset i graden din som ikke er synlig på UiBs Søknadsweb. Hvis du også har en mastergrad, laster du opp karakterutskrift for mastergraden i tillegg til bachelorgraden.
  • Kall PDF-filene bachelorutskr / masterutskr.

Tilleggsdokumentasjon for utdanning fra utlandet:

 • Oversettelser av utenlandske dokumenter: Dersom dokumentene dine er på et annet språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få dem oversatt. Oversettelser skal gjøres av translatør eller tolketjeneste. Du må laste opp både originalen og oversettelsen innen søknadsfristen. 
  • Kall PDF-filen(e) bachelortransl / mastertransl.
 • Studieplan (syllabus) for bachelorgrad fra utlandet: En beskrivelse av innhold og omfang av din bachelorgrad fra utlandet i form av pensum/litteraturlister eller studieplan.
  • Kall PDF-filen studieplan.
 • Godkjenningsbrev fra NOKUT: Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men det er et godt hjelpemiddel når vi skal vurdere din utenlandske grad.
  • Kall PDF-filen(e) NOKUT.

Fullfører du graden eller relevante emner våren 2019?

Da må du innen søknadsfristen dokumentere:

 • Emner du har tatt per dags dato med en karakterutskrift (mer informasjon over).
 • Hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og eventuelt når utdanningen din er forventet ferdig.
  • Utdanning ved UiB: Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon for emner du er oppmeldt til ved UiB. 
  • Utdanning ved andre læresteder: Du kan dokumentere hvilke emner du er meldt opp til med en skjermdump fra din Studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, eller med en bekreftelse fra ditt lærested.
   • Kall PDF-filen course-completion

Innen ettersendingsfristen må du dokumentere:

 • Utdanning ved UiB: Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på emner eller fullført grad. 
 • Utdanning ved andre læresteder: Du må laste opp: 
  • Endelig karakterutskrift og vitnemål. 
  • Dersom du ikke har fått vitnemål ennå, må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på oppnådd grad.
 • Betinget tilbud: I noen tilfeller kan vi gi søkere som mangler dokumentasjon på fullført bachelorgrad innen ettersendingsfristen betinget tilbud. Hvis dette gjelder deg, må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen studiestart. Dette gjelder f.eks. studenter som er på utveksling i siste semester. 

2. Videregående skole

Dokumentasjon på fullført videregående skole:

 • Har du norsk videregående skole kan du selv se i Søknadsweb om du er registrert med generell studiekompetanse. Er du allerede registrert der med generell studiekompetanse, trenger du ikke dokumentere dette.
 • Har du ikke elektronisk vitnemål fra norsk videregående skole, må du laste opp en scannet kopi av ditt originale vitnemål.
  • Kall PDF-filen vgs.

3. Språkkunnskaper

Søkere til norskspråklige program

Søkere til engelskspråklige program

For opptak til engelskspråklige program, trenger du kun å dokumentere at du dekker språkkravet i engelsk.

 • Dokumentasjon på engelskkrav: Engelskkravet kan du dokumentere på samme måte som for videregående skole (se punktet over), eller med en engelsktest. For informasjon om unntak og tester vi godkjenner, se English language requirements for Master's programmes (engelsk nettside).
  • Kall PDF-filen vgs / engelsk.

Annen dokumentasjon

Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort (hvis aktuelt)

 • Du må laste opp kopi av pass hvis du ikke søker med norsk personnummer. Du trenger bare å scanne siden med navn og bilde.
  • Kall PDF-filen pass eller idkort.

Dokumentasjon på navneendring (hvis aktuelt)

 • Navneendring må dokumenteres hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene.
  • Kall PDF-filen navneendring

Dokumentasjon på grunnlag for tidlig opptak

Du må laste opp en av disse:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon
 • Arbeidskontrakt/tilsettingsbrev fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid og din siste lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)
  • Kall PDF-filen tidligsvar

5. Søk opptak

1. Registrer søknaden din

 • 1. februar: Søknadsweb åpner.
 • 1. mars: Søknadsfrist for å få tidlig svar på søknad.
 • 15. april: Ordinær søknadsfrist.

2. Last opp dokumentene dine

 • 1. mars: Frist for å laste opp all dokumentasjon hvis du ønsker tidlig opptak.
 • 15. april: Ordinær frist for å laste opp dokumentasjon.
 • 1. juli: Ettersendingsfrist for utdanning du avslutter våren 2019. Husk at du også må laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 15. april.
 • For søkere til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap: Ettersendingsfristen er 8. juli. 

Du har selv ansvar for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp i tide. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Veiledning for opplasting av dokumentasjon

Du laster opp dokumentasjon til "Mine dokumenter" i Søknadsweb. Du kan til enhver tid sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp. 

 • Last opp dokumenter i PDF-format (ikke bruk komprimerte filer som ZIP eller RAR). 
 • Kontroller at filene du har lastet opp kan åpnes og at dokumentene er tydelige og lesbare.
 • Gi dokumentene navn som klart viser hva de inneholder (for eksempel "bachelorgrad", "norskprøve", "autorisasjonsbrev" osv.). Se også forslagene over for hver enkelt dokumentkategori.
 • For dokumenter som har flere sider må du laste opp alle sidene. Lag en samlet fil av dokumenter som har flere sider (her kan du få hjelp til å lage en samlet fil).
 • Du kan ikke sende dokumenter på e-post. Alt (også ettersending) skal lastes opp på Søknadsweb.
 • Unngå å laste opp dokumenter som ikke er etterspurt eller nødvendige i saksbehandlingen.

  3. Prioritering og omprioritering av søknadsalternativ

  • Du kan søke opptak på inntil 3 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.
  • Du kan omprioritere dine studieønsker fram til 1. juli.
  • Dersom du får tilbud om opptak på din førsteprioritet, vil de andre søknadsalternativene bortfalle.

  Søk nå

  6. Vi behandler søknaden din

  Mens søknaden din blir behandlet må du

  Varsel om mangler ved søknaden

  Vi varsler deg på e-post hvis det mangler dokumenter til søknaden. Sjekk derfor e-posten din jevnlig.

  Studieplasser og rangering

  Dersom det er flere søkere til et studieprogram enn det er plasser, vil søkerne bli rangert. Det betyr at du vil konkurrere med de andre søkerne med ditt konkurransepoeng.

  Konkurransepoeng

  Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. Hvis et studieprogram bruker tilleggspoeng, vil det stå i studieplanen til det aktuelle programmet. Ved lik poengsum fordeles plassen etter loddtrekning.

  Les mer om konkurransepoeng under spørsmål og svar.

  Individuell vurdering

  Søknader som ikke kan poengberegnes, blir individuelt vurdert etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder søkere som har utenlandsk utdanning som ikke kan regnes om og høyere utdanning uten karakter.

  7. Få svar på søknaden din

  Svar på søknaden 6. juli

  Vi publiserer svaret på søknaden din i Søknadsweb og kontakter deg på e-post. Svarfristen er 12. juli. 

  Unntak

  • Tidlig svar: Hvis du får tidlig svar, vil du få en epost om dette innen 25. mai. Se mer informasjon om tidlig svar under.
  • Erfaringsbasert masterprogram: Svar på søknaden vil bli publisert innen 25. mai
  • Masterprogram i rettsvitenskap (2-årig): Svar på søknaden vil bli publisert 20. juli.

  Takk ja til plassen

  • Du må logge inn i Søknadsweb for å svare på tilbud om studieplass eller venteliste innen svarfristen 12. juli. 
  • Søkere som får tilbud på 2-årig masterprogram i rettsvitenskap har svarfrist 24. juli. 

  Tidlig svar på opptak

  • Hvis du har fått tidlig svar, vil du få en e-post om dette innen 25. mai.
  • Vi publiserer svaret i Søknadsweb først etter hovedopptaket den 6. juli og du må svare på tilbudet om studieplass innen 12. juli.
  • Hvis du får tidlig svar på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere studieønskene dine innen 1. juli slik at programmet du har fått tilbud på blir din førsteprioritet.
  • Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig svar, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

  Betinget tilbud

  Vi kan gi søkere som mangler nødvendige opptakskrav betinget tilbud. Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen studiestart, 10. august 2019. Hvis du får betinget tilbud og ikke dekker kravet innen fristen, mister du tilbudet om studieplass.

  Det gis ikke betinget tilbud til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk, eller til internasjonale søkere som må ha studierett for å få innvilget oppholdstillatelse.

  Suppleringsopptak

  Hvis det er ledige plasser på noen av masterprogrammene etter at svarfristen har gått ut, gjennomføres det et suppleringsopptak der nye tilbud går ut til kvalifiserte søkere på venteliste. 

  Suppleringsopptak gjennomføres 17. juli. Søkere som får nye tilbud må takke ja innen 22. juli

  Dokumentasjonskontroll

  Etter opptaket kan du bli bedt om å fremvise originale dokumenter eller på annen måte dokumentere at opplastet dokumentasjon er korrekt. Hvis du ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon, kan du miste retten til å studere.

  Spørsmål og svar

  Hvordan regner jeg ut mitt konkurransepoeng?

  Ditt konkurransepoeng består av ditt karakterpoeng (se under) og eventuelle tilleggspoeng. Hvis et studieprogram bruker tilleggspoeng, vil det stå i studieplanen til det aktuelle programmet. Hvis du har likt karakterpoeng som en annen søker, vil plassen bli fordelt etter loddtrekning.

  Hvordan regner jeg ut mitt karakterpoeng (gjennomsnittskarakteren min)?

  Beregningsmetoden for karakterpoeng er slik at hver karakter erstattes av en tallekvivalent: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

  For hvert emne blir tallekvivalenten multiplisert med antall studiepoeng og produktet blir summert. Denne summen blir dividert på totalt antall studiepoeng, og resultatet blir beregnet med to desimaler.

  Eksempel på utregning av vektet karakterpoeng

  BokstavkarakterTallekvivalentStudiepoengTallekvivalent x studiepoeng
  A51575
  C31545
  B41560
  C32060
  B41040
  B41040
  D2510
  Sum 90330

  Karakterpoenget blir da: 330/90 = 3,66