Hjem
Utdanning

Opptak til forskerutdanning

Etter at du har fullført ei mastergrad eller eit profesjonsstudium, er du kvalifisert til å søke opptak til forskarutdanninga.

Hovedinnhold

Ei forskerutdanning vil gi deg enda betre høve til å fordjupe deg i dei tema du interesserer deg for. Ved UiB driv vi med forsking innanfor alle dei tradisjonelle universitetsdisiplinane og vi legg stor vekt på å skape gode arbeidsvilkår og karrieremoglegheiter for den neste generasjonen av forskarar.

Forskerutdanninga bygger på mastergraden og har ei normert tidsramme på tre år.