Hjem
Utdanning

Sørviserklæring for deg som søker opptak

Sørviserklæringa omfattar dei som søkjer opptak ved UiB, både norske og internasjonale søkjarar.