Hjem
Utdanning

Nordplus og Nordlys

De nordiske universiteter har alltid vært nære og naturlige samarbeidspartnere for UiB, både innen forskning og utdanning.

Hovedinnhold

Nordplus

I flere tiår har Nordplus-programmet vært er bindeledd mellom Bergen og partnerinstitusjoner i nabolandene, både for student-og lærerutveksling.

UiB samarbeider mer hver eneste institusjon innen høyere utdanning i de nordiske og baltiske landene gjennom 20 forskjellige Nordplus nettverk.

Nordlys

UiB er også medlem av Nordlys-nettverket, som er et tverrfaglig Nordplus-nettverk for de store universitetene i Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene og Norge.

Nordlys nettverket er det største og mest omfattende av alle nettverkene innen Nordplus. Hovedaktiviteten er studentutveksling innenfor områder hvor disiplinære nettverket ikke er tilgjengelig.

Nordlys-nettverket sin hjemmeside