Hjem

Utdanning

Poenggrenser 2017

Poenggrensene for opptak til grunnstudium ved UiB i 2017 er rettleiande for opptaket i 2018.

I oversikta under er studieprogram med poenggrenser sortert etter studiumkategoriar. Poenggrensa fortel kva den lågaste rangerte søkaren som fekk tilbod i fjorårsopptaket hadde som poengsum, og vil derfor variere noko frå år til år. 

Oversikt over poenggrenser frå tidlegare år finn du på Samordna opptak sine nettsider.

Forklaring til tabellane

  • Poenggrenser er gitt der talet på søkjarar var større enn talet på studieplassar, og poenggrensen viser til den lågaste poengsummen som gav opptak.
  • "Alle" tyder at alle kvalifiserte søkjarar fekk tilbod om studieplass ved siste opptak.
  • "Nytt" tyder at studieprogrammet blir lyst ut for første gong
  • I kvote for førstegongsvitnemål tel berre karakterpoeng og realfagspoeng/språkpoeng. Søkjarar som ikkje fyller meir enn 21 år i opptaksåret og har eit førstegongsvitnemål, kan konkurrere i denne kvota.
  • I ordinær kvote tel også forbetringar av fag, alderspoeng og tilleggspoeng.
  • Du konkurrerer i alle kvotane du er kvalifisert for.

Humanistiske fag, estetiske fag og språkfag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Arabisk, bachelorAlleAlle
Arkeologi, bachelor35,5Alle
Digital kultur, bachelor40,026,6
Engelsk, bachelorAlleAlle
Engelsk årsstudiumAlleAlle
Filosofi, bachelorAlleAlle
Filosofi, årsstudiumAlleAlle
Fransk, bachelorAlleAlle
Fransk, årsstudiumAlleAlle
Historie, bachelorAlleAlle
Historie, årsstudiumAlleAlle
Italiensk, bachelorAlleAlle
Japansk, bachelor47,638,0
Kinesisk, bachelorAlleAlle
Kjønnsstudium, bachelorAlleAlle
Kjønn, seksualitet og mangfold, årsstudiumAlleAlle
Klassisk filologi, bachelorAlleAlle
Kulturvitskap, bachelorAlleAlle
Kunsthistorie, bachelorAlleAlle
Kunsthistorie, årsstudiumAlleAlle
Litteraturvitskap, bachelorAlleAlle
Musikkterapi, 5-årig integrert master50,744,3
Musikkvitskap, bachelor50,545,2
Nordisk språk og litteratur, bachelorAlleAlle
Nordisk, årsstudiumAlleAlle
Norrøn filologi, bachelorAlleAlle
Norsk som andrespråk, bachelorAlleAlle
Norsk som andrespråk, årsstudiumAlleAlle
Religionsvitskap, bachelorAlleAlle
Religionsvitskap, årsstudiumAlleAlle
Retorikk, bachelorAlleAlle
Russisk, bachelorAlleAlle
Spansk språk- og latinamerikastudium, bachelorAlleAlle
Spansk språk- og latinamerikastudium, årsstudiumAlleAlle
Språkvitskap, bachelorAlleAlle
Teatervitskap, bachelorAlleAlle
Tysk, bachelorAlleAlle
Tysk, årsstudiumAlleAlle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiske fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Rettsvitskap, 5-årig integrert master                             58,452,0

 

 

 

Lærarutdanningar og utdanning i pedagogikk

Studieprogram

Ordinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Lektorutdanning i engelsk, 8.-13. trinn50,346,4
Lektorutdanning i fransk, 8.-13. trinnAlleAlle
Lektorutdanning i historie, 8.-13. trinn51,948,2
Lektorutdanning i naturvitskap eller matematikk, 8.-13. trinn50,447,6
Lektorutdanning i nordisk, 8.-13. trinn46,241,8
Lektorutdanning i religionsvitskap, 8.-13. trinn43,240,6
Lektorutdanning i tysk, 8.-13. trinnAlleAlle
Pedagogikk, bachelor46,939,0
Pedagogikk, årsstudium57,243,1

 

 

 

 

 

 

Medisin, odontologi og helsefag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Farmasi, 5-årig integrert mastergrad57,453,2
Human ernæring, bachelor49,547,9
Medisin, profesjonsstudium66,158,6
Odontologi,5-årig master/profesjonsstudium64,556,1
Tannpleie, bachelor47,240,4

 

 

 

 

 

 

 

Naturvitskaplege og tekniske fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Aktuarfag, 5-årig integrert masterAlleAlle
Bioinformatikk, bachelor46,645,4
Biologi, bachelor42,542,2
Datateknologi, bachelor52,245,7
Datatryggleik, bachelor45,036,3
Datavitskap, bachelor53,143,5
Energi, 5-årig integrert master56,852,3
Fiskehelse, 5-årig integrert master53,547,9
Fysikk, bachelorAlleAlle
Geovitskap, retning geofysikk, bachelorAlleAlle
Geovitskap, retning geologi, bachelorAlleAlle
Informatikk-matematikk-økonomi, bachelor46,044,6
Havbruk og sjømat, 5-årig integrert master50,447,8
Havteknologi, 5 årig integrert master50,448,5
Kjemi, bachelorAlleAlle
Klima-, atmosfære- og havfysikk, bachelorAlleAlle
Matematikk, bachelorAlleAlle
Matematikk for industri og teknologi, bachelorAlleAlle
Medisinsk teknologi, 5-årig integrert master58,455,3
Molekylærbiologi, bachelor48,449,0
Nanoteknologi, bachelor50,447,7
Naturvitskaplege fag, årsstudium51,2Alle
Petroleums- og prosessteknologi, bachelorAlleAlle
Statistikk, bachelor45,3Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologiske fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor                54,847,3
Generell psykologi, bachelor54,549,2
Psykologi, profesjonsstudium63,655,3
Psykologi, årsstudium50,146,3
Spesialpedagogikk, bachelor56,646,0

 

 

 

 

Samfunnsvitskaplege fag

StudieprogramOrdinær
kvote
Førstegangs-
kvote
Administrasjon og organisasjonsvitskap, bachelor41,835,4
Administrasjon og organisasjonsvitskap, årsstudium          51,436,9
Europastudium, bachelor39,837,2
Geografi, bachelor44,837,2
Geografi, årsstudium54,8Alle
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, bachelor47,837,2
Informasjonsvitskap, bachelor45,833,1
Informasjonsvitskap, årsstudium59,137,7
Journalistikk, bachelor54,650,1
Kognitiv vitskap, bachelor50,344,7
Medie- og interaksjonsdesign, bachelor50,044,8
Medievitskap, bachelor41,037,2
Medievitskap, årsstudium43,736,8
Politisk økonomi, bachelor45,041,9
Samfunnsøkonomi, bachelor47,243,2
Samfunnsøkonomi, 5-årig integrert master48,244,3
Samfunnsøkonomi, årsstudium55,043,4
Samanliknande politikk, bachelor40,642,1
Samanliknande politikk, årsstudium52,244,1
Sosialantropologi, bachelor38,134,8
Sosialantropologi, årsstudium44,740,0
Sosiologi, bachelor40,436,1
Sosiologi, årsstudium47,943,2
Tv-produksjon, bachelor51,345,0