Hjem
Utdanning

Poenggrenser UiB

På mange studier er det fleire kvalifiserte søkere enn vi har studieplassar. Derfor har studia poenggrenser.

Hovedinnhold

Ei poenggrense er aldri bestemt på førehand, men blir avgjort av fleire faktorar, som til dømes antall søkjarar, poengsummen til dei ulike søkjarane og endring i talet på studieplassar. Poenggrensene kan derfor variere frå år til år.

Poenggrenser er gitt der talet på søkjarar var større enn talet på studieplassar, og poenggrensen viser til den lågaste poengsummen som gav opptak.

"Alle" tyder at alle kvalifiserte søkjarar fekk tilbod om studieplass ved siste opptak.

I Primær kvote tel berre karakterpoeng og realfagspoeng/språkpoeng. Søkjarar som ikkje fyller meir enn 21 år i opptaksåret og har eit førstegongsvitnemål, kan konkurrere i denne kvota.

I ordinær kvote tel også forbetringar av fag, alderspoeng og tilleggspoeng. Du konkurrerer i alle kvotane du er kvalifisert for.

Sjå poenggrensa for ditt studium