Hjem
Utdanning

Norskkurs for flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse

Universitetet i Bergen tilbyr norskkurs til flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse og utdanningsbakgrunn som gir generell studiekompetanse.

Opptak

UiB har en liten kvote for flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse og som har en utdanningsbakgrunn som gir generell studiekompetanse i Norge med unntak av språkkrav i norsk og engelsk. Søkere med akademisk utdanning vil bli prioritert. Vi gjør oppmerksom på at andre kategorier søkere vil ikke være prioritert for opptak til norskkurs ved UiB.  

Plassene for flyktninger og innvandrere er på mellom- og høyere nivå. Kursene går på dagtid og opptak gis for ett semester.

Opptaket er begrenset til det semesteret man har søkt opptak til.  Det er ikke mulig å forskyve/utsette oppstart til senere semester.

Opptak til våre norskkurs gir ikke grunnlag for støtte fra Lånekassen (se tildelingsregler kapittel 4 §4-7,e)  og studentoppholdstillatelse. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere som har fått opptak til studier via Samordna opptak og søkere som allerede tilfredsstiller språkkravet i norsk til generell studiekompetanse,  ikke vil ikke bli vurdert for opptak til norskkurs ved Universitetet i Bergen. Det samme gjelder for søkere med midlertidige opptak/studierett (hospitant og poststudierett).

Kurs

Det undervises i norsk bokmål.

NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 2

NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 3 (eksamen tilsvarer Bergenstest).

Interne søkere som har bestått trinn 3 med karakter C eller bedre, kan vurderes for opptak til NOR-U4 (trinn 4).

Kursene går over 14 uker (1 semester). Kursene starter i slutten av januar/august og avslutter med en muntlig og en skriftlig eksamen i midten av mai/desember. 

 

Mer informasjon om kursinnhold: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

Søknad

Alle må søke opptak via UiB Søknadsweb. Logg inn med fødsels- og personnummer og opprett en 4 sifret pinkode.

15. oktober for opptak til vårsemesteret

2. mai for opptak til høstsemesteret

Plasseringsprøve

Søkere som ikke har tatt kurs ved UiB tidligere må ta en plasseringsprøve. Formålet med plasseringsprøven er å finne ut hvilket nivå søkeren bør tas opp til. Prøven er kun til internt bruk.

Selv om du har kvalifisert deg til et kurs ved å ta plasseringsprøve, kan du bli flyttet opp eller ned et trinn etter undervisningsstart. Dette er fordi læreren ofte får et bedre inntrykk av kompetansenivået i norsk, enn det man får etter en plasseringsprøve.

Dato for plasseringprøven vil bli annonsert senere. Søkere som må ta plasseringsprøven vil bli informert om dette på e-post senest 1 uke før testen.

Søkere som tidligere har gått på norskkurs ved et norsk universitet, må ha bestått eksamen for å være kvalifisert for et høyere trinn. Plasseringsprøven er ikke åpen for interne studenter som deltar på norskkurs. Plasseringsprøven er en diagnostisk prøve som ikke kan erstatte eksamen.

Dispensasjon for plasseringsprøve: Det er kun søkere som tidligere har gått på norskkurs ved et norsk universitet og som har bestått eksamen som kan få dispensasjon for plasseringsprøve.

Søknader fra søkere som ikke møter fram til plasseringsprøven, vil ikke bli behandlet. Vi har ikke kapasitet til å arrangere individuell plasseringstest.

Dokumentasjon og opplastning av vedlegg

Alle som registrerer en søknad til norskkurs må laste opp dokumentasjon via UiB søknadsweb. Søknadsfrist for norskkurs vårsemesteret 2021 er 15. oktober. Samme fristen gjelder for opplastning av dokumentasjon.

Følgende dokumentasjon må lastes opp:

  • Dokumentasjon som bekrefter utdanningsbakgrunn (f.eks. diploma og karakterutskrift, eller NOKUT-godkjenning).
  • Kopi av passet
  • Identifikasjon og bekreftelse på permanent oppholdstillatelse i Norge (oppholdskort, kopi av UDI vedtaket eller EØS-registrering).
  • Søkere som har endret navn, må laste opp melding om navneendring fra folkeregisteret.
  • Andre opplysninger som er relevant for søknaden (f.eks kopi av vielsesattest).

Det er søkers ansvar å sørge for at søknadsinformasjon og dokumentasjon er gyldig og at man har søkt opptak i riktig kategori.

Krav til dokumentasjon: 

  • Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Hvis originaldokumentasjonen er på et annet språk, må søkeren liste opp oversettelse av en statsautorisert oversetter. Både kopier av originaldokumentasjon og oversettelsen skal lastes opp i Søknadsweb.

Du kan selv se hvilke dokumenter du har lastet opp under "mine dokumenter".

Innsendt dokumentasjon fra tidligere opptak oppbevares ikke. Du må derfor laste opp dokumentasjonen på nytt, selv om du har søkt opptak til norskkurs ved UiB tidligere. Utdanning tatt ved UIB trenger du ikke dokumentere.

Ufullstendige søknader eller søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert for opptak. 

Søknadsfrist

2. mai for opptak til høstsemesteret

15. oktober for opptak til vårsemesteret

Samme frister gjelder for opplastning av dokumentasjon.

Søkerne er selv ansvarlige for å registrere søknaden innen fristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.