Hjem
Studentsider
Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av ditt studieløp?

Har du en form for funksjonsnedsettelse? Eller er du i risikogruppen for covid-19? Da har du rett på individuell kartlegging og tilrettelegging ut i fra dine behov.

Hovedinnhold

Våre tilbud til studenter med funksjonsnedsettelse er blant annet rettet mot:

 • Hørselshemmete
 • Synshemmete
 • Bevegelseshemmete
 • Studenter med kroniske lidelser
 • Lese- og skrivevansker (dysleksi og dyskalkuli)
 • Midlertidig funksjonsnedsettelser
 • ADHD/ADD
 • Aspergers syndrom
 • Psykiske lidelser

I tilegg kan du ta kontakt dersom du er i risikogruppen for covid-19.


UiB tilbyr

 • Rådgivning og behovsutredning
 • Tilrettelegging ved eksamen og i studiesituasjonen
 • Informasjon og veiledning om andre aktuelle tjenester (hjelpemidler, bolig osv.)

Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det. Men vi oppfordrer som oftest studenten selv til å ta kontakt med fagmiljøet.

Mentor

Mentorordning via NAV
Dette er en mentorordning for studenter som får utdanning som tilskudd via Nav, for å gi deg som student ekstra bistand for å mestre din utdanning. En mentor kan blant annet bistå med praktisk og/eller faglig hjelp.

Mentorordning via UiB
En mentor fra UiB kan bidra til at du raskere blir faglig og sosialt integrert i studiet og i studiemiljøet, og kan gjøre overgangen fra videregående skole til universitet enklere.
 

Forelesning

For at du skal få best mulig utbytte av forelesningene, er det viktig at du tar kontakt  så tidlig som mulig i semesteret, slik at dere blir enige om hvilke tilretteleggingsbehov du har. Det kan være aktuelt å ta opp forelesningen på bånd eller få utlevert kopi av transparenter på forhånd.

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan få reservert plass i auditoriet. Det er også mulighet for å få plassert et bord i auditoriet dersom du trenger det. Hvis bevegelseshemmede har problemer med tilgang til et auditorium, eller det mangler teleslynge/IR anlegg for hørselshemmede, vil vi forsøke å få endret auditorium. Dersom du har slike behov, er det svært viktig at du tar kontakt i god tid.

Tilrettelagt lesesalsplass

Tilrettelagte leseplasser gir deg mulighet til å sitte på rom med færre studenter. Noen av plassene er utrustet med hev-senk pulter. Tilrettelagte leseplasser kan være et nyttig tiltak for deg med behov for spesialutstyr og hjelpemidler, behov for økt forutsigbarhet, eller for deg med ulike psykiske helseplager.

Frist for å søke om tilrettelegging av leseplass er 1. september.  

Vi gjør oppmerksom på at UiB har et begrenset antall leseplasser. Tildelt plass gjelder for ett studieår om gangen (ca.15. september til 15. juni). Vi anbefaler også at du kontakter ditt fakultet og institutt for å høre om det finnes noen muligheter for en plass på lesesalene som de disponerer. 
 

Lese- og skrivevansker (dysleksi og dyskalkuli)

Utredning
UiB har avtale med Voksenopplæringen når det gjelder gratis utredning av lese- og skrivevansker for studenter.

Dersom din utredning av lese- og skrivevansker er tilbake fra grunnskolen kan du søke om tilrettelegging på grunnlag av rapport fra denne utredningen. UiB vil i utgangspunktet henvise deg til ny utredning, ettersom den vil være tilpasset dine studier på universitets- og høyskolenivå. 

Hvis du mangler dokumentasjon, eller ikke er utredet for lese- og skrivevansker tidligere kan du henvende deg til Studieavdelingen på e-post tilrettelegging@uib.no.

Lingdys og Lingpilot
Dersom du har dokumentert dysleksi og trenger Lingdys (lese- og skrivestøtteprogram), kan du fylle ut skjema for søknad om hjelpemidler PC eller nettbrett på NAVs nettsider. Deretter sender du dine utskrevne skjema til NAV sammen med dokumentasjon på lese– og skrivevansker (rapport etter utredning).

Pensum på lyd 
Å ha pensum tilgjengelig i lydformat eller på e-bok kan være til stor hjelp for deg med lese– og skrivevansker, samt studenter som på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom strever med å lese. Du søker selv om lånerett eller produksjonsrett hos Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Gjennom NAV (hjelpemiddelsentralen) kan du også søke om å få programvare som vil fungere som en støtte i lese- og skrivearbeidet ditt ved UiB

Bolig, parkering, transport og andre tilbud 

Sammen Bolig
Sammen har flere leiligheter og hybler for studenter med funksjonsnedsettelse. Du kan også få hjelp med transport om det skulle være behov for det. Sammen gir støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige transportmidler.

UiB parkering
Universitetet har i tillegg en del parkeringsplasser som er reservert for studenter med nedsatt funksjonsnsevne.
Dersom du på grunn av funksjonsnedsettelsen har behov for reservert parkeringsplass, må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bilstønad gjennom NAV
Studenter med funksjonsnedsettelser kan få støtte til bil via NAV dersom vilkårene for dette er tilstede. Grunnprinsippet i regelverket er at man må ha en varig og vesentlig funksjonshemming, et reelt transportbehov og ikke kan nyttiggjøre seg av kollektivtransport.

Hjelpemidler til forflytning gjennom NAV
Enkelte studenter kan ha problemer knyttet til bevegelse og det å komme seg rundt på studiestedet. NAV Hjelpemiddelsentral låner ut  rullestoler, rullatorer og andre hjelpemidler knyttet til bevegelse.

Utveksling

Internasjonalisering er viktig for Universitetet i Bergen. Derfor skal alle studenter ha mulighet for å studere ved et universitet i utlandet. Det er viktig å begynne tidlig med planleggingen dersom du tenker å studere ved et utenlandsk universitet. 
Internasjonal kompetanse og erfaring skal også være tilgjengelig for alle. Studiesituasjonen kan derfor tilrettelegges for norske studenter i utlandet om det skulle være behov for det. 

Lånekassen

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og av den grunn ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du søke om et tilleggsstipend frå lånekassen.

Kontakt

Hvis du har flere spørsmål om funksjonsnedsettelse og tilrettelegging kan du kontakte informasjonssenteret ved ditt fakultet. De vil hjelpe deg med tilrettelegging på institutt- og fakultetsnivå.

Det er en fordel om du tar kontakt så tidlig som mulig i semesteret for tilrettelegging av studiene dine.