Hjem
Studentsider

Universitetet i Bergens studentlegat

Stipend kan tildeles søkere som er tilknyttet et årsstudium, bachelor- eller masterprogram, eller et profesjonsstudium. Fristen var 23. januar 2023.

Naturhistorisk museum
Foto/ill.:
Karoline Vårdal

Hovedinnhold

Studentlegat ved UiB 

 • Signy og Ellert Wallendahls Legat blir delt ut til studenter ved Universitetet i Bergen.
   
 • Frøken Lina Asbjørnsens Stipendiefond blir delt ut til dyktige studenter ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Marine disipliner har førsteprioritet.

Hvem kan søke

 • Du må være registrert som student ved Universitetet i Bergen gjennom hele søknadsåret.
 • Du må være tilknyttet et årsstudium, bachelor- eller masterprogram eller et profesjonsstudium. Stipend kan også deles ut til studenter som skal avslutte sin mastergrads- eller profesjonsutdanning i inneværende studieår.
 • For å være kvalifisert må du kunne dokumentere minimum 60 studiepoeng ved UiB med karakter B eller bedre. Karakterer i forberedende prøver blir ikke regnet med i snittet.
 • Karakterene skal være oppnådd ved normal studieprogresjon.

 

Hvordan søke

 • Søknaden fylles ut og sendes inn i universitetets søknadssystem for fond og legater. Se link til søknadsskjema i faktaboks. Her ligger det også andre fond og legater som er tilknyttet ditt fakultet, samt Meltzer Prosjektstipend.

 • Første gang du logger inn må du opprette en søkerprofil. Sjekk at statusen din er korrekt: student eller stipendiat. Dette avgjør hva du kan søke på.

 • Du sender kun inn 1 søknad for studentlegat selv om midlene kan komme fra ulike legat.

 • I 2023 går UiB over til nytt søknadssystem. På grunn av overgangen, åpnes det for søknader først 2. januar. Fristen er 23. januar.

 • Du må laste opp karakterutskrift. Vi godtar PDF fra Vitnemålsportalen.

 • Det er ikke behov for et motivasjonsbrev i søknaden.

 • Du skal ikke søke om et spesifikt beløp, det vil innstillingsrådet avgjøre.

 • For å søke på fond og legater ved UiB, må det gjøres gjennom denne portalen: Søknadsportal for fond og legater

Vurdering av søknaden

Søknadene behandles av et innstillingsråd som hvert år settes sammen av 1 vitenskapelig ansatt og 1 studentrepresentant fra hvert fakultet.

Ved rangering av søkere blir det blant annet lagt vekt på følgende:

 • Dokumentert faglig kvalitet
 • Spesielle tilfeller som har store følger for studiesituasjonen.
 • Deltaking i styrings- og studentorgan teller positivt (studentorganisasjoner, fagutvalg, studentpolitiske organisasjoner o.l.).
 • Viderekomne studenter skal prioriteres.
 • I tildelingen av midlene skal det bli lagt vekt på å oppnå lik fordeling mellom kjønnene. Kjønnskvotering skal benyttes dersom søkerne har tilnærmet like kvalifikasjoner.

Frister

 •  Søknadsfristen var 23. januar. Søkere må laste opp alle vedlegg i søknadssystemet. 

Manglende dokumentasjon vil ikke bli etterspurt.

Tildeling

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Studieadministrativ avdeling: