Hjem
Studentsider
fond og legater

Universitetet i Bergens studentlegat

Stipend kan tildeles søkere som er tilknyttet et årsstudium, bachelor- eller masterprogram, eller et profesjonsstudium. Søknadsfrist 12. januar 2024.

Naturhistorisk museum
Foto/ill.:
Karoline Vårdal

Hovedinnhold

Studentlegat ved UiB

Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen

Det kan søkes midler til å fremme medisinsk forskning ved UiB. Ved innstilling av søknader prioriteres postdoktorer, fast vitenskapelige ansatte som er i en etableringsfase samt reisestøtte til stipendiater og studenter. Stiftelsen skal dele ut totalt 430 000 kr i 2024

Frøken Lina Asbjørnsens stipendiefond

Frøken Lina Asbjørnsens Stipendiefond blir delt ut til dyktige studenter ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Marine disipliner har førsteprioritet. Stiftelsen skal dele ut totalt 310 000 kr i 2024.

L Meltzers Høyskolefond - Prosjektstipend

Det kan søkes midler til prosjektstipend. Stiftelsen skal dele ut totalt kr 3 050 000 i 2024

Legat for forskning av kreftsykdommer

Det kan søkes midler til å fremme forskning av kreftsykdommer, om lag 5% av de disponible midlene skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer. Ved innstilling av søknader prioriteres postdoktorer, fast vitenskapelige ansatte som er i en etableringsfase samt reisestøtte til stipendiater og studenter. Stiftelsen skal dele ut totalt kr 365 000 i 2024

Professor Arvid Frihagens offentligrettslige minnefond

Det kan søkes midler til kurs, seminarer, publikasjoner og forskningsvirksomhet knyttet til offentligrettslige fag. Stiftelsen skal dele ut totalt 100 000 kr i 2024

Professor Kjell Kleppes fond for bioteknologi

Det kan søkes midler til bioteknologisk grunnforskning, særlig ved støtte til reiser og deltagelse i kongresser for hovedfagsstudenter og stipendiater innen molekulærbiologi ved UiB. Søkere som skal legge frem egne forskningsresultater/arbeider gis særlig prioritet. Stiftelsen deler ikke ut midler i 2024.

Signy og Ellert Wallendahls legat

Signy og Ellert Wallendahls legat deler ut utdanningsstipend. Stiftelsen skal dele ut totalt kr. 200 000 i 2024.