Hjem

Studentsider

Vakthold og adgang

Alle studenter og ansatte får et eget kort som skal benyttes for å ha tilgang til relevante områder. Dette er din personlige eiendel, og skal ikke lånes bort til andre.

Emil Breistien_h12 (20).jpg

Student på lesesal
For å få tilgang til universitetets bygg trenger du adgangskort.
Foto:
Emil Weatherhead Breistein

Kortsenteret holder til på Studentsenteret i Parkveien 1.

 

Uvedkommende

Dersom du observerer uvedkommende i bygget kontakt vakttelefonen 55 58 80 81. Dersom hensynet til sikring av bevis, pågripelse av skadevolder eller det er behov for øyeblikkelig hjelp, ring alarmtelefon 112. Melding om tyveri må anmeldes til politiet.

 

Nygårdsparken og Nygårdshøyden – Viktig informasjon

Rusmiljøet i Nygårdsparken er blitt større de siste årene og er nå spredt over hele Nygårdshøyden og campus. Ring vakttelefonen 55 58 80 81 hvis du opplever en situasjon som farlig.  Opptre rolig, lytt og vær observant. Hold en passe avstand, og ha fokus på din egen sikkerhet.