Hjem
Utdanning

Verifisering av vitnemål eller karakterutskrift

Har du behov for å få vurdert gyldigheten av et vitnemål eller en karakterutskrift?

Hovedinnhold

Arbeidsgivere eller andre eksterne som har behov for å få bekreftet om et vitnemål eller en karakterutskrift fra Universitetet i Bergen er ekte, kan sende en epost til: studentrecords@uib.no

Vennligst inkluder følgende informasjon i henvendelsen:

  • Studentens fulle navn, inkludert eventuelle tidligere navn og fødselsdato
  • Graden som er oppnådd
  • Året graden ble oppnådd
  • Signert fullmakt fra studenten
  • Kopi/ scannet versjon av dokumentet (dersom tilgjengelig)

I henhold til reglene som gjelder for personvern, har UiB ikke mulighet til å gi opplysninger om vitnemål utover dette.

Ferieavvikling
På grunn av ferieavvikling er bemanning i juli og slutten av desember redusert og det vil kunne ta lenger tid før du vil få svar.