Hjem
Utdanning

Valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret

Hovedinnhold

8.-15. april avholdes valget til Studentparlamentet og til Universitetsstyret parallelt. Resultatet av valget til Studentparlamentet avgjør også hvem som skal sitte som Studentparlamentets representanter i Velferdstinget. Les mer om Studentpalamentsvalget, lister og program her.

Valget til Universitetsstyret er et direkte personvalg. Det skal velges to representanter. Representantene i Universitetsstyret har ikke stemmerett i Studentparlamentet. Les mer om valget til Universitetsstyret, kandidatene og programmene her.

Stem her


Spørsmål kan rettes til valgstyret på valgstyret@sp.uib.no