Hjem
Utdanning

Hva bør vi vite om rankinger – Hva kan vi lære av rankinger?

Det er 10 år siden Shanghai Jiao Tong University publiserte sin meget omtalte ARWU-ranking  - Academic Ranking of World Universities som siden har blitt årlig oppdatert.  Siden den tid har rankinger i ulike former både globalt og på nasjonalt nivå økt betraktelig. Det er ingen tvil om at rankinger er kommet for å bli og at de vil ha betydning også for norske læresteder.

For å belyse problemstillinger som rankinger reiser, inviterer Bolognaekspertgruppen og SIU, i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet, NOKUT og Universitetet i Bergen til Norges første nasjonale konferanse om rankinger 24.-25. november 2013 i Bergen.

Målgruppen er ledelsen på alle nivåer ved norske læresteder innenfor høyere utdanning samt ansatte som arbeider med utdanningspolicy, indikatorer for lærestedenes virke samt statistikker etc.

Målet for konferansen er å tilby et omfattende program om eksisterende rankingsystemer, om indikatorer og bruk av data samt presentasjon av nye nasjonale tiltak.