Hjem
Utdanning
Om UiB

Et tradisjonsrikt universitet

I snart 200 år har vi forsket, utdannet og utfordret.

Hovedinnhold

Bergen Museum blir stifta

I 1825 blir Bergen museum stiftet etter initiativ fra stortingspresident Wilhelm Friman Koren Christie.

 

Leprabasillen blir oppdaget

I 1873 oppdager Gerhard Armauer Hansen leprabasillen, eit pioneérverk innenfor internasjonal medisin. Oppdagelsen har reddet hundretusenvis av menneskeliv.


Fridtjof Nansen forbereder ekspedisjon over Grønland

Fridtjof Nansen blir i 1882 ansatt som andrekonservator ved naturhistorisk avdeling på Bergen museum. I 1887 fikk han permisjon for å forberede ekspedisjonen på ski over Grønland, en idé som han hadde forberedt i to år.

 

Danner grunnlaget for moderne værvarsling

I 1917 etablerer Vilhelm Bjerknes Bergensskolen i meteorologi. Denne danner grunnlaget for all moderne værvarsling.

 

Universitet blir opprettet

I 1946 oppretter Stortinget Universitetet i Bergen. To år seinere finner den offisielle åpningen sted.

 

Former sammenliknende politikk

I 1966 blir Stein Rokkan utnevnt til professor. Som grunnlegger av faget sammenlignende politikk blir han en av de aller største norske samfunnsvitere gjennom tidene. 

 

Tusenårets botaniker

Sammen med seks andre botanikere, mottar professor Knut Fægri i 1999 «the Millennium Botany Award» og blir dermed utnevnt til dette tusenårs botaniker. Fægri feiret sitt 50-årsjubileum som UiB-professor tre år tidligere.

 

Forskningen blir fremragende

I 2002 blir UiB tildelt de første første Senter for framragende forskning, en anerkjenning av forskning i verdensklasse. 

 

Kunst og design

I 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) en del av UiB, og danner sammen med Griegakademiet Fakultet for Kunst, musikk og design.