Hjem
Utdanning
Byuniversitetet

Her ligger Universitetet i Bergen

Liker du tanken på eit universitet plassert midt i hjartet av Noregs nest største by? Sjå kor enkel studiekvardag du kan få.

Hovedinnhold

Våre fakultet, bibliotek og lesesalar ligg i hovudsak på eller like ved Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Herfrå er avstandane korte til både kafear, treningssenter, parkar, butikkar og trafikknytepunkt.

På Årstadvollen litt utanfor sentrum finn du Det medisinske fakultet, som næraste nabo til Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus.