Hjem
Utdanning

Psykologi, kriseledelse og stresshåndtering

Marit Warncke startet karrieren sin med forskning, deretter gikk hun over til å bruke forskningen i undervisning og trening av ledere. Til slutt ble hun leder selv.

Hovedinnhold

Kanskje det aller viktigste vi lærer i høyere utdanning er evne til å tilegne oss ny kunnskap, håndtering av store mengder informasjon og kritisk tenkning

– Jeg ser en klar rød tråd i fagene jeg studerte, oppgavene jeg skrev underveis, og det jeg har jobbet med siden. Selv om det nok ikke er like åpenbart for omverdenen, sier Marit Warncke, administrerende direktør for Bergen næringsråd.

Warncke begynte å studere ved Universitetet i Bergen på 1980-tallet, og sier at selv om hun hadde en flott studietid hvor hun fikk mange kontakter og vennskap, føltes det litt som å komme diltende til et litt dødt nachspiel.

– Studentopprøret hadde sluknet, og det var lite engasjement i studentpolitikken. 68-erne og studentopprøret fra 1970-tallet var rett og slett over. Vi som studerte på denne tiden var veldig pliktoppfyllende og målrettede, sier hun.

Svangerskap og astronauter
Underveis i embedsstudiet i psykologi ble Marit Warncke tilbudt forskerstilling, og det ble starten på karrieren hennes. Hun skrev hovedoppgave om svangerskap og stress, og sier hun lærte mye om forskningsmetode og datainnsamling som hun har hatt stor nytte av i yrkeskarrieren.

– Kanskje det aller viktigste vi lærer i høyere utdanning er evne til å tilegne oss ny kunnskap, håndtering av store mengder informasjon og kritisk tenkning, sier hun.

Etter endte studier jobbet hun i Nutecs dykkeravdeling som forsker, og hadde et forskningsopphold i USA ved Ames Research Centre og Stanford University. Der forsket hun på utvelgelseskriterier av astronauter og piloter.

– Det nærmeste du kan komme miljøet til metningsdykking i Nordsjøen er faktisk opphold på en romstasjon. Du er isolert, lever tett innpå andre, og veien til jordoverflaten er lang om en krisesituasjon skulle oppstå, sier Warncke.

Tilbake i Norge fikk hun etter hvert ansvaret for å bygge opp et eget senter for krise og beredskapsledelse, og hun var fagsjef for krisepsykologi og stressmestring.

Engasjerte veiledere
Underveis i studiene møtte Marit Warncke flere forelesere som har satt spor hos henne, blant annet Holger Ursin.

 – Han var den første professoren jeg møtte, og han har betydd mye for meg. Han var svært ambisiøs og engasjert på vegne av studentene, han var veileder på vår første semesteroppgave, og han ble igjen veileder på hovedoppgaven, sier Warncke.

Hun forteller at de fortsatt har kontakt, og at han fortsatt gir henne tilbakemeldinger om han leser om henne i avisen eller høre henne tale på konferanser.

– Jeg unner alle studenter å møte slike engasjerte veiledere i løpet av studietiden, sier hun.