Hjem

Utdanning

Her jobber våre alumner

Jobb etter studiene

80 prosent får relevant jobb etter kort tid. Les hvorfor høyere utdanning blir viktigere i fremtiden.

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.
JOBB: 80 prosent av våre tidligere studenter er i relevant jobb kort tid etter at de er ferdige med studiene.

Hvorfor er det lurt å ta høyere utdanning?

Med økt digitalisering vil det bli færre jobber. De arbeidstakerne det fortsatt vil være plass til i arbeidslivet er de med høy kompetanse - og evne til å gjennomgå endringer.

Med en universitetsgrad blir du ekspert på å tilegne deg ny kunnskap. Du blir også trent i å anvende kunnskapen på nye områder. 

Med andre ord: med en utdanning fra Universitetet i Bergen vil du være godt rustet til å takle omstillingene i arbeidsmarkedet. 

Får du jobb?

I 2016 gjorde UiB en kartlegging av hvordan det gikk med de som var ferdig utdannet hos oss

  • 80 prosent av de som har tatt en grad ved UiB var i relevant jobb to år etter endt utdannelse. 
  • De med mastergrad har større sjanse for relevant jobb enn de med bachelorgrad.
  • De med mastergrad er mer fornøyd med jobben sin enn de som avsluttet studiene etter bachelorgraden.

I studiebarometeret vurderer studentene hvordan kvaliteten er på studieprogrammene våre. For andre år på rad svarer nesten 80 prosent av UiB-studentene at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. Kun 2 prosent sier studiene i svært liten grad er relevante for aktuelle yrkesområder. 

Hvilken kompetanse får du?

Over 90 prosent av UiBs tidligere studenter mener studiene har gitt de tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å mestre jobben sin. 

De opplever at følgende ferdigheter er de viktigste når de søker jobb:

  • samarbeid
  • arbeid under press
  • formidlingsevne
  • tilegne seg ny kunnskap
  • bruke kunnskap på nye områder

Dette stemmer også godt overens med hva arbeidsgivere oppgir som de viktigste egenskapene hos en arbeidstaker.

En unik grad

En utdanning fra Universitetet i Bergen gir deg en unik grad. Ofte kan du selv velge flere av emnene (fagene) du tar i løpet av studiene. Du kan sette sammen en grad etter dine interesser, og sørge for at du spisser kunnskapen din inn mot de jobbene du ønsker å søke. 

Alle som studerer på UiB har dessuten mulighet til å reise på utveklsing. Vi har 1200 avtaler med andre universitet i hele verden, noe som gjør at du vil kunne finne et universitet som tilbyr akkurat de emnene du ønsker å ta. I tillegg gir utveksling en unik språk- og kulturkompetanse, som også er med på å skille deg ut i arbeidsmarkedet. 

Vi hjelper deg

Gjennom Sammen Råd og Karriere får du som student i Bergen karriereveiledning og tilgang på en rekke kurs i alt fra CV-skriving til intervjutrening. 

UiB Alumni er et karrierenettverk og en møteplass for 5000 tidligere og nåværende studenter. I nettverket får du nyheter og invitasjoner til gjesteforelesninger, konferanser og seminarer ved UiB. Gjennom mentorbanken kan du også kontakte alumni-mentorer som kan gi karriereveiledning og hjelpe deg med å få drømmejobben.