Hjem
Utdanning
Her jobber våre alumner

Jobb etter studiene

80 prosent av våre tidligere studenter får relevant jobb etter kort tid. Les hvorfor høyere utdanning blir viktigere i fremtiden.

Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.
JOBB: 80 prosent er i relevant jobb kort tid etter at de er ferdige med studiene.

Hovedinnhold

Hvorfor er det lurt å ta høyere utdanning?

Med økt digitalisering vil det bli færre jobber. Arbeidstakerne det fortsatt vil være plass til i arbeidslivet er de med høy kompetanse - og evne til å gjennomgå endringer.

Med en universitetsgrad blir du ekspert på å tilegne deg ny kunnskap. Du blir også trent i å bruke kunnskapen på nye områder. 

Med andre ord: med en utdanning fra Universitetet i Bergen vil du være godt rustet til å takle omstillingene i arbeidsmarkedet. 

Får du jobb?

I 2020 gjorde UiB en kartlegging av hvordan det gikk med de som var ferdig utdannet hos oss

  • 9 av 10 var i relevant arbeid 2 år etter endt utdanning.
  • Nesten halvparten av de med relevant jobb fikk jobben allerede før de var ferdig med studiene.
  • Gjennomsnittlig årslønn for en nyutdannet fra UiB var 568 024 kr.

Hvilken kompetanse får du?

Over 80 prosent av UiBs tidligere studenter mener studiene har gitt de tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å mestre jobben sin. 

De opplever at følgende ferdigheter er de viktigste når de søker jobb:

  • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
  • Evne til å tenke selvstendig og kritisk
  • Faglig og teoretisk kunnskap
  • Analytiske ferdigheter

Dette stemmer også godt overens med hva arbeidsgivere oppgir som de viktigste egenskapene hos en arbeidstaker.

En unik grad

En utdanning fra Universitetet i Bergen gir deg en unik grad. Ofte kan du selv velge flere av emnene (fagene) du tar i løpet av studiene. Du kan sette sammen en grad etter dine interesser, og sørge for at du spisser kunnskapen din inn mot de jobbene du ønsker å søke. 

Alle som studerer på UiB har dessuten mulighet til å reise på utveksling. Vi har 1200 avtaler med andre universiteter i hele verden, noe som gjør at du vil kunne finne et universitet som tilbyr akkurat de emnene du ønsker å ta. I tillegg gir utveksling språk- og kulturkompetanse, som også er med på å skille deg positivt ut i arbeidsmarkedet. 

UiB arbeider aktivt med å få mer praksis inn i studiene, og har allerede flere utdanningsløp og emner som tilbyr relevant praksiserfaring. 

Vi hjelper deg

Gjennom Sammen Råd og Karriere får du som student i Bergen karriereveiledning og tilgang på en rekke kurs i alt fra CV-skriving til intervjutrening. 

UiB Alumni er et karrierenettverk og en møteplass for 5000 tidligere og nåværende studenter. I nettverket får du nyheter og invitasjoner til gjesteforelesninger, konferanser og seminarer ved UiB. Gjennom mentorbanken kan du også kontakte alumni-mentorer som kan gi karriereveiledning og hjelpe deg med å få drømmejobben.

Her jobber tidligere UiB-studenter: