Hjem
Utdanning
Teatervitenskap

Musikk og teater, estetikk og politikk

Tore Vagn Lid, regissør og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Mulighetene ble større med en utdannelse fra UiB fremfor en 3-årig kunstutdannelse, mener Tore Vagn Lid.

Hovedinnhold

Fagbakgrunnen min har vært helt avgjørende

– Fagbakgrunnen min har hatt veldig mye å si for meg. Den har vært helt avgjørende, sier Tore Vagn Lid.

Han forteller at utdanningen fra UiB har gitt ham større muligheter til å være en tenkende og refleksiv kunstner enn det som ofte er vanlig med en 3-årig kunstutdannelse. For sin egen del fikk han mulighet til å fordype seg i interessene sine for musikk i teateret.

– Jeg har også kunnet tenke teater som et politisk og kritisk prosjekt, som for eksempel spørsmål om samfunnsrelevans som har vært en akse i utdannelsen min. Det kontaktnettet jeg har, hvor jeg kan trekke kunstfaget inn i akademia, er viktig, sier han.

Nittitalls-naivismen
Selv om han jobbet mye som teatermusiker parallelt med studiene på 1990-tallet, husker Tore Vagn Lid studietiden som en fin tid, og en tid for mange gode samtaler.

Han sier at Universitetet i Bergen var et sted hvor det var mulig å forfølge spesialinteresser, og meisle ut et langsiktig studieprosjekt. I hans tilfelle ble dette koblingen mellom musikk og teater, estetikk og politikk.

– Samtidig husker jeg tidsånden som problematisk. Nittitalls-naivismen er jo et kjent begrep i ettertid. Jeg tenker på studentene som så på Lille Lørdag og leste Erlend Loes Naiv.super. Det var noe uproblematisk ved 1990-tallet som jeg aldri helt fant meg til rette i, sier han.

I dag ser Lid på mye av sitt kunstneriske prosjekt som en reaksjon mot det apolitiske, samtidig som han er glad for at 1990-tallet gjorde det vanskelig å snakke altfor bastant og ukritisk om politikk og politisk kunst.

Frittstående prosjekt
Transiteatret-Bergen er et teater som arbeider i skjæringspunktet mellom musikk og teater. De tar utgangspunkt i Tore Vagn Lids stykker eller konsepter.

En av de største utfordringene i jobben er å kombinere aktivitetsnivået og ambisjonsnivået, sier Lid. Han nevner også en typisk utfordring for mange akademikere, nemlig å ha løpende prosjekter og manglende finansiell forutsigbarhet.

– Det mest givende ved jobben, som veier opp for alt det andre, er at et frittstående prosjekt som Transiteatret står uten for mye innblanding fra departementet, og en velger de samarbeidspartnerne en selv ønsker, sier han.